Đề Xuất 11/2022 # Huyện Ủy Cần Giờ: Nhiều Mô Hình “Dân Vận Khéo” Có Hiệu Quả Tích Cực / 2023 # Top 16 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Huyện Ủy Cần Giờ: Nhiều Mô Hình “Dân Vận Khéo” Có Hiệu Quả Tích Cực / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Huyện Ủy Cần Giờ: Nhiều Mô Hình “Dân Vận Khéo” Có Hiệu Quả Tích Cực / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư, thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm.

Qua phát động thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, năm 2020 toàn huyện có 32 chi, đảng bộ cơ sở và 13 cơ quan, đơn vị đăng ký 65 mô hình cấp huyện thuộc các lĩnh vực quản lý đô thị – phát triển nông thôn, cải cách hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với “5 không”. Trong đó, lĩnh vực môi trường với 26/65 mô hình, 25/65 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội (an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, xây dựng thiết chế văn hóa), 9/65 mô hình thuộc lĩnh vực cải cách hành chính, các mô hình còn lại thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…

Đa số nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được lồng ghép vào từng mô hình đăng ký, trong đó nổi bật là nội dung “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”, “Không xả rác ra đường phố và kênh rạch”, “không gây phiền hà chongười dân và doanh nghiệp”, “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị,trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”…

Kết quả, các mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và thay đổi tập quán của cộng đồng, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp trong việc tham gia bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định; không lấn chiếm kênh rạch,bảo vệ môi trường… Một số mô hình “Dân vận khéo” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệmáu thịt giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địaphương, đơn vị và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Dũng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong các mô hình “Dân vận khéo” trong thời gian qua, đã góp phần xây dựng quê hương Cần Giờ ngày càng văn minh. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, công tác dân vận cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, và phải xem đây là trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; cần nhân rộng, phát huy nhiều hơn những mô hình hay, thiết thực; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào dân vận, nhằm thu hút rộng rãi mọi tầng lớp xã hội tham gia; các cấp ủy, chính quyền khi triển khai thực hiện phải xác định trọng tâm, trọng điểm; cán bộ, đảng viên cần phải tích cực, gương mẫu nhiều hơn, phải là một gương điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận của Đảng.

Dịp này, Huyện ủy đã trao giấy khen cho 3 cán bộ dân vận tiêu biểu giai đoạn 2015-2020; 22 tập thể, 27 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện năm 2020.

Huyện Ủy Và Các Ban Thuộc Huyện Ủy / 2023

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, giúp Huyện uỷ chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo trên địa bàn Huyện.

– Tham mưu giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng. Chủ trì sự phối hợp giữa các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị trong khối tư tưởng – văn’ hoá của Huyện để làm tốt các nội dung công tác nêu trên và nhiệm vụ chính trị của Huyện trong từng thời kỳ đến nhân dân để giúp mọi người hiểu và tự giác thực hiện.

– Theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện uỷ giải pháp đấu tranh chống tư tưởng sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự thống nhất cao trong Đảng. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong việc nắm bắt và tổng hợp, phân tích thông tin, báo cáo Thường trực Huyện uỷ và cơ quan chuyên môn cấp trên.

– Giúp cấp ủy xây dựng, điều hành hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từ Huyện đến cơ sở. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức học tập cho phù hợp với trình độ, yêu cầu của sự phát triển tới cán bộ, đảng viên.

– Tham mưu với Huyện uỷ trong việc định hướng tư tưởng cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo từ Huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ và công tác khoa giáo.

– Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy / 2023

– Tên đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

– Phố Tân Lập – TT Chợ Chu – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên

– Điện thoại, fax: 0280.3878.340

I. Lãnh đạo

1. Trưởng Ban Họ và tên: Trần Doãn Khánh Năm sinh: 23/2/1964 Chức vụ: UV BTV – Trưởng Ban Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ LLCT: Cao cấp Email: trandoankhanhtv@gmail.com

2. Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Năm sinh: 26/9/1971 Email: Lê Thị Hương

Chức vụ: Phó Trưởng ban Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Nông nghiệp Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Điện thoại cơ quan: 02803878134lehuongva@gmail.com

3. Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Năm sinh:

Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận chính trị: Điện thoại cơ quan: Email:

II. Phân công nhiệm vụ: III. Chức năng, nhiệm vụ. 1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và tổng kết về các lĩnh vực: Tuyên truyền, Khoa giáo, Văn hóa văn nghệ, Lịch sử Đảng và Giáo dục lý luận chính trị; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; là cơ quan Thường trực bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biên tập, xuất bản Bản tin Thông tin nội bộ huyện Định Hóa và các nhiệm vụ khác do cấp ủy phân công.

2. Nhiệm vụ:

– Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội, tổng hợp báo cáo kịp thời với cấp uỷ và cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất; tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch của cấp uỷ về học tập Nghị quyết, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng; hướng dẫn kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp theo kế hoạch.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo sự chỉ đạo của cấp uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thường trực Huyện ủy. Xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền phù hợp với địa phương, tổ chức quản lý nội dung và hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên giáo ở các chi, đảng bộ cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện.

– Giúp cấp uỷ kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các hoạt động khoa học- công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện.

– Xây dựng kế hoạch sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện; hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các ngành trên địa bàn huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử chi, đảng bộ, lịch sử ngành làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

– Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (và các cấp trên khi có yêu cầu) về những nội dung công tác thuộc nhiệm vụ Ban Tuyên giáo đảm nhận.

Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính / 2023

STO – Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm cải cách hành chính (CCHC), nhất là trong triển khai nhiều giải pháp, cơ chế mới về CCHC, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Thị Diền – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên cho biết, công tác CCHC luôn được Huyện ủy, UBND huyện xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện phát triển. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên quyết liệt trong công tác chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện CCHC, đến nay 26/26 nhiệm vụ đã thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó, công tác kiểm tra, tuyên truyền CCHC; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”… đều vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là huyện Mỹ Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng mô hình “Ngày thứ ba không viết” của xã Thạnh Phú; triển khai Đề án liên thông 3 TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được giải quyết hồ sơ trong 3 ngày làm việc; thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí; duy trì mô hình gửi thư chúc mừng, thư xin lỗi, thư chia buồn đến tổ chức, cá nhân khi gia đình có tin vui, tin buồn; kết hợp hướng dẫn cho các xã, thị trấn tăng cường đối thoại với người dân tại trụ sở ban nhân dân các ấp vào sáng thứ bảy hàng tuần; mô hình camera quan sát cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Mô hình “Ngày thứ ba không viết” của xã Thạnh Phú tiếp tục được huyện Mỹ Xuyên nhân rộng. Ảnh: M.Linh

Trong năm 2019, UBND xã Thạnh Quới đã triển khai việc trả kết quả hồ sơ TTHC qua hệ thống bưu điện. Đặc biệt, trong năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn làm giấy chứng minh nhân dân cho người cao tuổi, người khuyết tật tại nhà; triển khai thực hiện mô hình “2 không”, theo đó, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện và xã, thị trấn thực hiện “2 không”, đó là “không viết”, “không nộp” để phục vụ người dân. Các giải pháp, mô hình này đã và đang nhận được sự đánh giá cao từ các cấp ủy đảng, đồng tình cao từ người dân, bởi hướng đến lợi ích và phục vụ lợi ích cho người dân.

Bên cạnh đó, UBND huyện Mỹ Xuyên luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành, các TTHC bãi bỏ. Hiện nay cấp huyện còn 284 TTHC, cấp xã còn 124 TTHC đang áp dụng. Tất cả các TTHC trong phạm vi áp dụng đã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được đăng tải lên phần mềm một cửa điện tử để các tổ chức, cá nhân có thể thuận tiện tìm hiểu, tra cứu các TTHC khi có nhu cầu. Trong năm, tất cả hồ sơ khi trả kết quả đều đúng thời gian quy định, không có trường hợp quá hạn; 100% cơ quan, đơn vị đã sử dụng mạng nội bộ, mạng internet để trao đổi công việc; triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử được ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% cơ quan, đơn vị áp dụng giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Ngoài ra, huyện thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện và cấp xã, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Mỹ Xuyên và triển khai áp dụng hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn. Tuy nhiên, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chu đáo các mặt công tác về CCHC nên trong năm trên địa bàn huyện không có phản ánh, kiến nghị của công dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị. Đây là kết quả minh chứng cho việc nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị huyện Mỹ Xuyên trong thực hiện công tác CCHC trong năm qua.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Mỹ Xuyên tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay về CCHC. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, nhiệt tình phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ CCHC, nhất là trong cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Duy trì và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho tổ chức và người dân.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Huyện Ủy Cần Giờ: Nhiều Mô Hình “Dân Vận Khéo” Có Hiệu Quả Tích Cực / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!