Đề Xuất 5/2022 # Huyện Thường Xuân: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Thường Trực Và Các Ban Hđnd Xã, Thị Trấn # Top Like

Xem 8,712

Cập nhật nội dung chi tiết về Huyện Thường Xuân: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Thường Trực Và Các Ban Hđnd Xã, Thị Trấn mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,712 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

  • Xác Định Đúng Vai Trò, Vị Trí Của Hđnd Cấp Xã: Rõ Trách Nhiệm Người Đứng Đầu
  • Luận Văn Đề Tài Phân Tích Vị Trí, Tính Chất Và Chức Năng Của Hội Đồng Nhân Dân Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
  • Xem Phân Tích Vai Trò, Chức Năng Của Hđnd, Ubnd Các Cấp.
  • Mối Quan Hệ Giữa Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Cùng Cấp
  • Xung Quanh Những Vấn Đề Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Hiến Pháp Năm 1992 Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Một Số Ý Kiến Về Vị Trí, Vai Trò Của Hội Đồng Nhân Dân Và Việc Thành Lập Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp
  • – Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 của Quốc hội, Thường trực và các ban HĐND các xã, thị trấn ở huyện Thường Xuân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được kết quả quan trọng, quyết định và giám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương.

    Trước thực trạng này, Thường trực HĐND huyện Thường Xuân đã tổ chức xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2022 – 2022 và những năm tiếp theo”. Đây cũng là việc làm thiết thực, cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của huyện Thường Xuân. Trước khi ban hành, đề án này đã được tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp, phản biện của các cấp, ngành, hội, đoàn thể chính trị – xã hội và các xã, thị trấn trên địa bàn.

    Căn cứ vào các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2022 – 2022 và những năm tiếp theo” đã làm rõ nhiệm vụ của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn. Đó là xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát; chuẩn bị nội dung, tổ chức và điều hành các kỳ họp, phiên họp của Thường trực HĐND; quy trình thực hiện chất vấn, thựchiện giám sát chuyên đề, thẩm tra các văn bản; tổ chức tiếp xúc cử tri; tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Đồng thời cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng thực hiện nhiệm vụ để các thành viên Thường trực và các ban HĐND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

    Đại biểu HĐND huyện Thường Xuân tham quan mô hình phát triển sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

    Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn, huyện Thường Xuân đặt giải pháp con người lên hàng đầu. Theo đó, hằng năm, cấp ủy làm công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy hoạch gắn với trình độ chuyên môn được đào tạo và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ. Các chức danh vị trí lãnh đạo Thường trực và các ban HĐND đảm bảo đạt chuẩn theo các quy định của Đảng, Nhà nước và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVI. Bố trí, sắp xếp phân công chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các ban HĐND phù hợp với chuyên môn được đào tạo và công việc đảm nhận, hoặc ít nhất cũng phải am hiểu lĩnh vực được đảm nhận.

    Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã chỉ đạo Đảng ủy xã làm tốt công tác đánh giá, nhận xét phân loại cán bộ theo quy định và phải thực hiện công bằng, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng năng lực, trình độ và phẩm chất của cán bộ để làm cơ sở xem xét bố trí, sắp xếp cán bộ. Kiên quyết xử lý và thay thế các chức danh đang đảm nhận trên cơ sở kết quả đánh giá phân loại hằng năm, hoặc qua các kỳ lấy phiếu tín nhiệm mà không đảm bảo tín nhiệm, cán bộ vi phạm kỷ luật, suy thoái về phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức, lối sống… theo quy định của Đảng, Nhà Nước.

    Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2022 – 2022 và những năm tiếp theo” cũng đưa ra giải pháp, hướng dẫn kỹ năng trên các mặt công tác như: Xây dựng các chương trình; chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp HĐND, phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND xã; hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND; hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND; hoạt động giám sát; công tác thẩm tra các văn bản; Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;…

    Để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn, hàng năm Thường trực HĐND huyện tổ chức tập huấn nâng cao các kỹ năng công tác cho tất cả Thường trực và thành viên của các ban HĐND của 17 xã, thị trấn; chỉ đạo các xã chủ động dành nguồn kinh phí trang bị đầy đủ sách, báo, tài liệu phục vụ cho công tác của Thường trực và các ban HĐND; bố trí riêng một phòng làm việc cho Phó Chủ tịch HĐND, đảm bảo các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác HĐND; bố trí phòng tiếp công dân đạt yêu cầu; bố trí cán bộ văn phòng có trình độ, năng lực để tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của HĐND theo chức năng, nhiệm vụ quy định và trang bị các phương tiện làm việc để giúp việc cho Thường trực; đảm bảo chế độ, kinh phí hoạt động của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn.

    HĐND xã, thị trấn có vị trí, vai trò quan trọng, là cơ quan gần dân nhất, trực tiếp thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương và là nơi trực tiếp quyết định những biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng. HĐND xã, thị trấn là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Do vậy việc nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các ban HĐND xã, thị trấn đã và đang góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thường Xuân.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Hội Nghị Giao Ban Công Tác Quý Iii, Triển Khai Nhiệm Vụ Trọng Tâm Quý Iv/2019 Giữa Thường Trực Hđnd Tỉnh Với Thường Trực Hđnd Các Huyện, Thành Phố
  • Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần ? Quy Định Của Pháp Luật
  • Chủ Tịch Quốc Hội: Nâng Cao Vai Trò Của Hđnd Trong Thực Hiện Chức Năng Giám Sát
  • Bàn Thêm Về Chức Năng Giám Sát Của Hđnd
  • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ Ban Nhân Dân Cấp Xã
  • Bạn đang đọc nội dung bài viết Huyện Thường Xuân: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Thường Trực Và Các Ban Hđnd Xã, Thị Trấn trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  • Web hay
  • Links hay
  • Push
  • Chủ đề top 10
  • Chủ đề top 20
  • Chủ đề top 30
  • Chủ đề top 40
  • Chủ đề top 50
  • Chủ đề top 60
  • Chủ đề top 70
  • Chủ đề top 80
  • Chủ đề top 90
  • Chủ đề top 100
  • Bài viết top 10
  • Bài viết top 20
  • Bài viết top 30
  • Bài viết top 40
  • Bài viết top 50
  • Bài viết top 60
  • Bài viết top 70
  • Bài viết top 80
  • Bài viết top 90
  • Bài viết top 100