Đề Xuất 7/2022 # Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên # Top Like

Xem 121,176

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên mới nhất ngày 06/07/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 121,176 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022
 • Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Trong Thời Kỳ Mới
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Trong Tổng Công Ty Đsvn Giai Đoạn 2022
 • Thực Hiện Tốt Chính Sách Tôn Giáo Góp Phần Tăng Cường Sức Mạnh Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc
 • Thực hiện Hướng dẫn số: 09-HD/TĐTN-TCKT ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2022 – 2022 , Thường vụ Huyện đoàn Tam Nông ban hành Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2022 – 2022, c ụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp. Xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có tri thức, sức khoẻ, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.

  1.2 . Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 07-HD/TĐTN-TG ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2022 (cụ thể hoá qua những nhiệm vụ, công việc, hành động…trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên).

  1.3 . H ọc tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

  3. 3. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).

  3. 4. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.

  4.3 . Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia , rượu và không hút thuốc lá . (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá)

  – Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế cần rèn luyện. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì ban chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung rèn luyện theo hướng ” mở ” phù hợp để đoàn viên đăng ký.

  – Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký.

  – Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp, lưu giữ 01 bản để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên . Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.

  – Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, B an C hấp hành C hi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký (cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên).

  + Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc đã làm được trong phiếu đăng ký.

  + Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do b an chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.

  – Việc đánh giá kết quả thực hiện c hương trình r èn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau:

  + Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 7 0 điểm rèn luyện đã đăng ký.

  2. Đối với đoàn viên

  – Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.

  – Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do ban chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.

  – Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

  – Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

  Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Huyện đoàn

  – Giao đồng chí phụ trách bộ phận Tổ chức – Kiểm tra là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện nội dung hướng dẫn này.

  – Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các Chi đ oàn trực thuộc và đoàn viên ;

  Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Xã, thị trấn đoàn vàĐoàn trực thuộc triển khai Hướng dẫn R èn luyện Đ oàn viên giai đoạn 201 9 – 2022 ; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện đoàn trước ngày 10/10 hằng năm.

  Lưu ý:

  – Đối với đoàn viên khối trường học sẽ áp dụng chương trình rèn luyện đoàn viên kể từ năm học 2022 – 2022.

  – Đối với các nội dung, chỉ tiêu có só lượng và tỷ lệ cụ thể:

  + Đạt dưới 50%: Không tính điểm chỉ tiêu đó.

  + Đạt từ 50% trở lên: Tính tỷ lệ phần trăm đạt được (Ví dụ: Nội dung 5đ, kết quả đạt 80% thì = 5 x 80/100 = 4đ).

  – Đang sinh hoạt tại Chi đoàn:…………………………………………………..

  Sau khi tìm hiểu các nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên năm……, tôi xin đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung rèn luyện sau:

  – Kết quả:

  + Nội dung bắt buộc: Đạt ……/05 nội dung.

  + Nội dung mở rộng: Đạt……/….. nội dung

  TM. BCH CHI ĐOÀN ĐOÀN VIÊN ĐĂNG KÝ

  BÍ THƯ (ký, ghi rõ họ tên)

  – Nội dung rèn luyện bắt buộc: tất cả đoàn viên phải đăng ký thực hiện. – Nội dung rèn luyện mở rộng: Ngoài những nội dung trên, nếu thấy phù hợp thì đăng ký nội dung theo gợi ý, tuỳ theo sở trường, năng lực và điều kiện cụ thể của từng đoàn viên, đoàn viên tự nghiên cứu và ghi thêm nội dung đăng ký khác với nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Điều kiện để xét công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đoàn viên: đoàn viên phải đăng ký ít nhất 02 nội dung rèn luyện mở rộng.

  Người đăng bài: Huỳnh Tiến Nhựt – BT Đoàn trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Giải Pháp Để Cán Bộ Lãnh Đạo, Chỉ Huy Công An Nhân Dân Nêu Gương Có Hiệu Quả Trong Công Tác Đấu Tranh, Phòng, Chống Tội Phạm
 • Giải Pháp Nào Để Trách Nhiệm Nêu Gương Đi Vào Cuộc Sống?
 • Giải Pháp Nào Để Quy Định Trách Nhiệm Nêu Gương Đi Vào Cuộc Sống?
 • Giải Pháp Nào Để Qui Định Trách Nhiệm Nêu Gương Đi Vào Cuộc Sống?
 • Nâng Cao Vai Trò Của Tổ Chức Công Đoàn Trong Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×