Đề Xuất 12/2022 # Hiệu Quả Từ Cuộc Vận Động “5 Không 3 Sạch” Và Hoạt Động Hỗ Trợ Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Bền Vững / 2023 # Top 18 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Hiệu Quả Từ Cuộc Vận Động “5 Không 3 Sạch” Và Hoạt Động Hỗ Trợ Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Bền Vững / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hiệu Quả Từ Cuộc Vận Động “5 Không 3 Sạch” Và Hoạt Động Hỗ Trợ Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Bền Vững / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 

 

Ngày 30/9/2020, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2010- 2020; 5 năm thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2016-2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2010-2020 (Cuộc vận động) do Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2010 trên cơ sở thực tiễn chỉ đạo mô hình CLB gia đình 5 không, 3 sạch. Xác định đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, trong những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động. Trong thực hiện tiêu chí “5 không”, hàng năm các cấp Hội đã khai thác và quản lý số vốn trên 6.000 tỷ đồng cho trên 160 nghìn lượt hộ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; đăng ký giúp đỡ 100% hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ. Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã giúp 27.496 hộ thoát nghèo có địa chỉ, 15.640 hộ cận nghèo và hộ khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Thành phố từ 7,52% (đầu năm 2011) xuống còn 0,42% (năm 2020 theo tiêu chí đa chiều); giúp đỡ có hiệu quả 284 người nghiện sau cai 2 năm trở lên không tái nghiện được Ban chỉ đạo đưa ra khỏi danh sách quản lý giúp đỡ; Hội LHPN quận, huyện và cơ sở tích cực tham gia hòa giải 7.822 vụ việc mâu thuẫn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng triển khai có hiệu quả nhiều Đề án như đề án 404 “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”; đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015; duy trì hoạt động 635 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 36 CLB “Giới và gia đình”, 56 CLB “Nuôi dạy con tốt”; 18 CLB nuôi con bằng sữa mẹ, 04 CLB “Nữ thanh niên”, 872 CLB phòng chống bạo lực gia đình…

 

 

 

 

 Cùng với thực hiện tốt Cuộc vận động, Hội LHPN Hà Nội cũng tích cực triển khai Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” với các nội dung như phòng, chống tệ nạn xã hội từ gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, khó khăn… Thông qua các hoạt động của Dự án 3, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình, sự cần thiết xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em… cũng được nâng lên rõ rệt.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh một số nội dung như tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia Cuộc vận động và Dự án 3; chỉ đạo Hội phụ nữ các quận, huyện tiếp tục thành lập, duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tăng cường kiểm tra; định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ; nhân rộng mô hình điểm, quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân và gia đình thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động và Dự án 3. Đặc biệt, đồng chí Thu Thủy lưu ý trong giai đoạn tới với bối cảnh và đặc điểm, tình hình mới của Thủ đô, đất nước, trong triển khai Cuộc vận động và Dự án 3, các cấp Hội cần nghiên cứu, chọn lựa nội dung phù hợp để ưu tiên thực hiện, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ, đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, Hội LHPN Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể tiêu biểu trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2010 – 2020 và Dự án 3 giai đoạn 2016-2020.

 

Bài Thuyết Trình Thực Hiện Cuộc Vận Động Xây Dựng Gia Đình 5 Không 3 Sạch / 2023

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH “5 KHÔNG, 3 SẠCH” Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ban giám khảo hội thi

Gia đình với ý nghĩa “hạt nhân” của xã hội, có vai trò duy trì những giá trị văn hóa, đạo đức của mỗi cộng đồng góp phần xây dựng nền văn minh của cả xã hội. Đối với nước ta, ngay từ khi bước vào sự nghiệp đổi mới , tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 6 đã khẳng định: ” gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới”, tiếp theo đó cho đến nay tại nhiều Nghị Quyết của Đảng vẫn xác định rõ gia đình là tế bào của xã hội, công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển của xã hội.

Trong các giai đoạn phát triển của đất nước, gia đình Việt Nam truyền thống đã tạo nên nhiều thế hệ người Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn, có tài tăng trí tuệ là nguồn lực quan trọng của Quốc gia để chiến đấu, chiến thăng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng đất nước phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập thế giới. Tuy nhiên giai đoạn hiện nay các gia đình Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực có nguy cơ phá vỡ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, công tác gia đình ngày càng trở lên quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhận thức rõ vai trò, thiên chức quan trọng của người phụ nữ trong mỗi gia đình. Những năm qua các cấp Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt Năm 2010 TW Hội LHPN Việt Nam đã phát động phụ nữ trên Toàn quốc thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình ” 5 không, 3 sạch Với 8 tiêu chí cụ thể

Nội dung “5 không” đó là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học;

Nội dung “3 sạch” là: sạch nhà-sạch bếp-sạch ngõ

Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội, đồng thời với thiên chức người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, người phụ nữ sẽ động viên, nhắc nhở gắn kết các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng. Thông qua thực hiện nội dung cuộc vận động sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác gia đình và đảm bảo an sinh xã hội làm cơ sở nền tảng để đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Căn cứ theo hướng dẫn của Hội LHPN quận Hà Đông, 3 năm qua Hội LHPN phường Nguyễn Trãi trong đó có chi hội tổ dân phố 3 chúng tôi đã tập trung nhiều giải pháp để thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, ba sạch như đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Nghiên cứu học tập trong các kỳ sinh hoạt hội, phối hợp đài truyền thanh phát 12 tin bài, phát hàng trăm tờ rơi về nội dung cuộc vận động; phát động 100% gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, xây dựng kể hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm; ngăn chặn bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội từ gia đình, sử dụng nguồn nước sạch, trồng rau sạch; xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tổ chức vệ sinh đường phố bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Từ việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động đã thực sự hỗ trợ tạo điều kiện và phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Qua bình xét hàng năm có 156/159 (97% trở lên) gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và đạt gia đình văn hóa góp phần thực hiện tốt mô hình điểm của quận tại khu dân cư ” khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ” , giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa nhiều năm. Chi hội liên tục đạt danh hiệu chi hội xuất sắc cấp quận

Xin trân trọng cảm ơn!

Giải Pháp Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc Và Phát Triển Bền Vững / 2023

Để xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững cần chú ý một số giải pháp sau: Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác gia đình. Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp cần xác định công tác gia đình là một trong những nội dung quan trọng trong các kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể giải quyết những thách thức khó khăn về gia đình và công tác gia đình; xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi truỵ; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình. Quan tâm một cách thiết thực và toàn diện hơn nữa đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người để xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc bền vững”. Thứ hai: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Thứ tư: Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ gia đình và cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được kiến thức pháp luật, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội….

Cách Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc / 2023

1. Tin tưởng

Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, trước tiên bạn phải học cách xây dựng niềm tin trong tình yêu bởi đó chính là yếu tố quyết định sự bền vững của một mối quan hệ. Cuộc hôn nhân bền vững chính là cuộc hôn nhân có hạnh phúc. Niềm tin cũng giống như cục tẩy, nó càng ngày càng nhỏ lại sau mỗi lần ta lầm lỗi, mất niềm tin là mất tất cả. Trong cuộc sống, chúng ta chắc hẳn đã từng phạm phải những sai lầm khi hứa rồi lại không làm, hẹn rồi không tới…để chính bản thân chúng ta phải chịu hậu quả, bước chân ra khỏi lòng tin của đối phương một cách bất đắc dĩ. Một sự mất tín là vạn sự bất tin. Chính vì vậy, chúng ta muốn người khác tin mình, thì đừng bao giờ thất hứa, dù chỉ là điều rất đơn giản, cái gì cũng có giá trị của riêng của nó, giá trị luôn được tạo ra bởi chính chúng ta. Vì tin nên ta hợp tác làm ăn, vì tin nên ta trao thân gửi phận, vì tin nên ta không cần đề phòng, vì tin nên ta…còn rất nhiều khía cạnh khác nữa. Khi xã hội ngày càng phát triển, thì đa số chúng ta lại luôn sống trong tâm trạng đề phòng, lo sợ. Phải chăng phần nào đang thiếu đi những giá trị đạo đức căn bản, mà đâu đó còn rất nhiều những cuộc hôn nhân chóng vánh, chất đầy khổ đau, cái tôi quá lớn cho một kiếp người phù du. Như vậy, nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, thì yếu tố không thể thiếu đó là lòng tin tưởng lẫn nhau, dựa trên sự thành thật, yêu thương, bằng không sẽ thay vào đó là những nghi ngờ, với một đống câu hỏi ??? Trong cuộc sống có nhiều mối quan hệ, không tách bạch rõ ràng, nhất định chúng ta sẽ phải ôm những hệ lụy vào thân. Vậy nên, để trở thành người tốt trong mắt đối phương chưa hẳn đã là đúng, mà sống sao để bản thân ta luôn có giá trị, khi bất cứ ai tiếp xúc đều phải tin tưởng.

2. Chia sẻ và thấu hiểu

“Khi hai ta về một nhà – Khép đôi mi chung một giường – Đôi khi mơ cùng một giấc – Thức giấc chung một giờ – Khi hai ta chung một đường – Ta vui chung một nỗi vui – Nước mắt rơi một dòng – Sống chung nhau một đời” , lần đầu tiên tôi cảm thấy lời một bài hát Việt có ý nghĩa đến vậy. Đúng là khi hai ta về một nhà thì mọi vui buồn, sướng khổ đều cùng hưởng, cùng chịu. Khi về chung một nhà cũng là lúc hai ta hòa chung thành một, chuyện của người này cũng chính là chuyện của người kia. Sự lo lắng của người này cũng chính là mối quan tâm của người kia. Để cùng nhau chung sống một đời thì cả hai cần có sự chia sẻ và thấu hiểu. Chỉ khi con người ta hiểu nhau họ mới có thể cùng nắm tay nhau vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. Để hiểu được nhau thì điều chắc chắn là chúng ta phải chia sẻ với nhau, vợ chồng là nghĩa phu thê, má ấp vai kề sướng khổ có nhau. Khi hai người có thể thoải mái chia sẻ mọi tâm tư tình cảm của mình với đối phương thì cũng có nghĩa cả hai đã trở nên thấu hiểu và cảm thông cho nhau về tất cả. Có như vậy mới có thể cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Muốn hòa chung là một thể thống nhất thì hai người phải thực sự thấu hiểu đối phương, còn khi “ông nói gà, bà nói vịt” thì gia đình sẽ chỉ toàn những tranh cãi, bất hòa. Mỗi người một ý không ai nhường ai, không ai chịu hiểu ai thì sao có thể cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Khi ấy cùng nhau phá vỡ hạnh phúc gia đình thì đúng hơn.

3. Yêu và thương

Nếu chỉ dừng lại ở yêu thì cuộc hôn nhân ấy vẫn chưa thể đảm bảo có được sự bền vững lâu dài bên nhau. Bởi tình yêu chưa bao giờ là vĩnh cửu, tình yêu vẫn chưa phải là mức độ tình cảm cao nhất con người dành cho nhau. Tình yêu dù lớn đến đâu vẫn có thể thay đổi khi có sự tác động từ bên ngoài, thậm chí vẫn có thể tan vỡ do chính người trong cuộc. Tình yêu vẫn có sự ích kỷ, vẫn sẽ có sự xuất hiện của toan tính và những gợn đục của dục vọng hay tham vọng, thế nên chỉ dừng lại ở tình yêu vẫn chưa đủ để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Chúng ta cần có cả thương. Thương ở đây là sự thấu hiểu, cảm thông và có cả sự hy sinh vô điều kiện mà cả hai tự nguyện hiến dâng cho nhau. Thương chính là cảnh giới cao nhất trong tình cảm con người dành cho nhau. Một cuộc tình trọn vẹn yêu thôi vẫn chưa đủ, cần có sự thương cảm nữa. Khi hai con người xa lạ có được sự thương cảm với nhau thì chắc chắn tình cảm họ dành cho nhau không dễ gì thay đổi được. Thương là khi cả hai cùng đồng điệu về tâm hồn, cùng hòa hợp về suy nghĩ và cùng nhau nhìn về một hướng, đó chính là quyết tâm cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Khi cả hai dường như đã hòa thành một thì không điều gì có thể chia cắt họ, và việc xây dựng hạnh phúc gia đình cũng trở nên đơn giản và dễ dàng với họ. Cuộc sống gia đình có vô vàn những khó khăn, thử thách, chông gai đầy rẫy trên con đường đi đến hạnh phúc. Nếu không có tình yêu và tình thương thì làm sao chúng ta có đủ dũng cảm, kiên trì và động lực để cùng nhau bước đến phía cuối của con đường. Nơi mà hạnh phúc đang chờ đón ta.

4. Cùng làm việc nhà

Vấn đề chia sẻ việc nhà trong mỗi gia đình tưởng chừng như là một việc rất đơn giản nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Chia sẻ việc nhà cùng nhau là cách chúng ta thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương một cách thiết thực nhất. Phụ nữ thường bị quy kết cho cái nghĩa vụ và trách nhiệm là chăm lo việc nhà, và trong con mắt của đàn ông việc nhà hiển nhiên thuộc về đàn bà. Chính bởi cái suy nghĩ lệch lạc đó mà rất nhiều ông chồng thường có thái độ thờ ơ với việc nhà, họ thường phó mặc cho người phụ nữ. Dẫn đến chị em phụ nữ cảm thấy bực bội và phẫn nộ với thái độ vô trách nhiệm, dửng dưng đó của chồng. Vợ chồng mà ngay đến chuyện san sẻ việc nhà còn không muốn chia sẻ cùng nhau thì liệu còn cùng nhau làm được chuyện gì nữa? đừng nói đến là cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì thế, hỡi những quý ông mạnh mẽ và bản lĩnh. Nếu các ông cho rằng đàn ông chỉ làm việc lớn, chỉ làm những chuyện trọng đại và cho rằng việc nhà là chuyện nhỏ chỉ dành cho phụ nữ. Thì hãy thức tỉnh giùm và nhớ cho một điều “đến cái việc nhỏ nhặt, cỏn con các ông còn không làm nổi thì liệu các ông làm được trò trống gì cho đời” các ông đừng to mồm. Tất cả chỉ là ngụy biện cho thói lười biếng, ỉ lại. Muốn cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc thì trước tiên phải cùng nhau san sẻ việc nhà trước đã. Phải cùng nhau làm việc nhỏ thì mới có thể cùng nhau làm nên chuyện lớn, chuyện đại sự như các anh vẫn hô hào.

Các bạn thấy đó, để xây dựng gia đình hạnh phúc đâu có khó, chỉ cần chúng ta đến với nhau bằng sự chân thành, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau thì việc cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc nằm trong tầm tay của các bạn. Khi chúng ta thấu hiểu, cảm thông và biết đặt mình vào vị trí của nhau thì tự khắc hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, cuộc sống cũng tự khắc tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hiệu Quả Từ Cuộc Vận Động “5 Không 3 Sạch” Và Hoạt Động Hỗ Trợ Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Bền Vững / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!