Đề Xuất 12/2022 # Giải Quyết Việc Làm Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp Tại Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Tỉnh Nghệ An / 2023 # Top 20 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Giải Quyết Việc Làm Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp Tại Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Tỉnh Nghệ An / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Quyết Việc Làm Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp Tại Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Tỉnh Nghệ An / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thực trạng giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp tại tỉnh Nghệ An

Trong giai đoạn 2013 – 2017, Nghệ An đã tạo việc làm cho khoảng 38.000 lượt người/năm. Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp được triển khai tích cực. Đặc biệt, tại các khu công nghiệp như: Bắc Vinh, Nam Cấm, Đông Hồi, Hoàng Mai… Nghệ An đã thu hút khoảng 20.292 lao động làm việc trong các doanh nghiệp (DN), nhà thầu. Bình quân mỗi năm có từ 12.000-13.000 người đi xuất khẩu lao động, trong đó có khoảng 3.985 lao động là sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề. Toàn Tỉnh hiện có hơn 55.000 người đang làm việc ở nước ngoài, mỗi năm người lao động gửi về nước khoảng 250 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, tại tỉnh Nghệ An hiện tượng sinh viên ra trường không tìm được việc làm hoặc dù tìm được việc làm nhưng lại làm những công việc tạm thời, không đúng chuyên ngành đào tạo còn khá phổ biến. Tình trạng này gây lãng phí nguồn lao động trẻ, có tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo thống kê của Sở Giáo dục Nghệ An, hiện có gần 50.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tỉnh. Đa số sinh viên theo học các ngành kỹ thuật, kinh tế và sư phạm. Tuy nhiên, tình hình thị trường lao động và sự phát triển các DN tăng chậm nên số lượng sinh viên ra trường hàng năm thiếu việc làm vẫn còn ở mức cao, nhất là sinh viên tốt nghiệp các ngành kinh tế, sư phạm; do cơ cấu ngành nghề, nội dung chương trình đào tạo còn nhiều bất cập, thừa thầy, thiếu thợ, thiếu lao động có trình độ, tay nghề cao, thiếu tác phong công nghiệp… Tính cuối năm 2017, toàn Tỉnh có hơn 20.000 sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm ổn định hoặc đang có nhu cầu việc làm, nhất là nhu cầu việc làm dài hạn; tuy vậy lao chủ yếu với mức thu nhập chưa cao, chủ yếu dưới 10 triệu đồng, được thể hiện ở Bảng 1.

Trong những năm gần đây, quy mô đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngày càng giảm. Cụ thể, năm học 2016-2017, tổng số sinh viên cao đẳng, đại học là 54.340 (trong đó đại học là 44.760 sinh viên và cao đẳng là 9.580 sinh viên); năm học 2017-2018 số sinh viên cao đẳng, đại học là 52.405 (trong đó, đại học là 42.350 sinh viên, cao đẳng 10.050 sinh viên). Dự báo, trong thời gian tới, quy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng sẽ tiếp tục giảm. Trong giai đoạn 2013 – 2017, số lao động trình độ đại học và cao đẳng có việc làm tăng lên qua các năm. Chẳng hạn, so sánh năm 2017 với năm 2013, tỷ lệ lao động trình độ đại học và cao đẳng có việc làm tăng 41%. Tuy nhiên, số lao động trình độ đại học và cao đẳng trong độ tuổi lao động thất nghiệp trong thời gian qua tăng cao hơn so với số tốt nghiệp và số có việc làm; số lao động trình độ đại học và cao đẳng thất nghiệp năm 2017 so với 2013 tăng khoảng 106%.

Nghiên cứu cho thấy, tình trạng chưa giải quyết tốt việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là do điều kiện đảm bảo chất lượng của một số cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo; Một số trường đại học có đội ngũ giảng viên thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng, không tương xứng với quy mô đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, trang thiết bị lạc hậu, uy tín và chất lượng đào tạo thấp, khả năng cạnh tranh thấp nên sinh viên khó tìm kiếm việc làm.

Nguồn lực từ ngân sách nhà nước vừa thiếu vừa dàn trải, mang tính bình quân, không gắn kết với chất lượng đào tạo của nhà trường, không tạo động lực để nhà trường nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động… Học phí thấp dẫn đến suất đầu tư/sinh viên thấp khiến cho các trường không có đủ nguồn lực tập trung nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, dù thị trường lao động đã được hình thành nhưng còn sơ khai, chưa có đủ thể chế để hoạt động hiệu quả. Việc quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương còn mang tính hình thức, chưa sát thực tế; các DN, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động chưa chú trọng công tác định hướng và dự báo nhu cầu nhân lực cần sử dụng của mình… dẫn đến công tác quản lý lao động và việc làm gặp khó khăn, một phần do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thời gian qua.

Đề xuất một số giải pháp

Dự kiến, đến năm 2020, nhu cầu sử dụng lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 146.527 người. Nhu cầu học nghề trình độ trung cấp chuyên nghiệp là 69.708 người; Lao động kỹ thuật đào tạo nghề là 1.202.849 người. Như vậy, nhu cầu việc làm của sinh viên là rất lớn, đòi hỏi cần có nhiều định hướng, giải pháp đồng bộ trong việc tạo công ăn việc làm cho sinh viên nhằm tận dụng nguồn lao động trẻ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chú trọng giải quyết việc làm thông qua chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm; Các hoạt động dịch vụ việc làm; Hoạt động xuất khẩu lao động; Hoạt động thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; Gắn với hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề, truyền bá các kinh nghiệm sản xuất – kinh doanh… Tuy nhiên, để tiếp tục giải quyết bài toàn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, cần chú trọng một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự kết nối giữa nhà trường với DN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

Hai là, phối hợp giữa các ngành, tổ chức giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Trung tâm hỗ trợ sinh viên phải thực sự là cầu nối giữa trường đại học và DN, giúp nhà trường thường xuyên dự báo và cập nhật đúng nhu cầu nhân lực của DN và tổ chức trong ngắn hạn và dài hạn. Các trung tâm giới thiệu việc làm, các đơn vị cung ứng lao động cần chủ động phối hợp với DN, nhà đầu tư tổ chức các buổi phỏng vấn, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ra trường vào làm việc. Tiếp tục rà soát lại biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu, đề xuất phương án tuyển dụng những sinh viên có năng lực và đủ điều kiện vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực cho cơ sở.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022”, trong đó: Tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính là: Sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp); doanh nhân trẻ, các chủ DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên đăng ký kinh doanh (tập trung vào hỗ trợ về quản trị DN và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập).

Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình sinh viên làm kinh tế giỏi, trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã của sinh viên. Xây dựng và triển khai một số Đề án, chương trình hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới. Các cấp cán bộ Đoàn làm việc với các Ngân hàng tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động…

Ba là, đẩy mạnh phát triển hệ thống các loại hình giới thiệu việc làm.

Để làm được điều này, Nghệ An cần phải phát triển mạnh hệ thống các loại hình giới thiệu việc làm để trở thành cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa đào tạo và sử dụng, giúp định hướng ban đầu cho sinh viên trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo và cơ hội việc làm. Việc tổ chức giới thiệu việc làm cho sinh viên phải được chuẩn bị kỹ, các thông tin phải trung thực, rõ ràng và đầy đủ theo quy định của pháp luật; khi giới thiệu việc làm cần hỗ trợ từ khâu đăng ký dự tuyển, cung cấp những kỹ năng cơ bản trong việc tham gia dự tuyển, nhất là khi phỏng vấn và thương thảo với người sử dụng lao động. Trung tâm phải đứng ra bảo đảm việc giới thiệu và hỗ trợ các điều kiện tham gia dự tuyển. Khi lao động thanh niên được tuyển dụng vào làm việc cho các DN, tổ chức, trung tâm cần phải thực hiện theo dõi tình trạng việc làm và hỗ trợ những khó khăn của người lao động khi làm việc.

Bốn là, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vốn, phát triển ngành nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, dịch vụ – thương mại.

Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để tập trung đầu tư phát triển ngành nghề tập trung vào: Vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn tự có của DN, vốn của dân cư…. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn khác từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoặc thông qua hình thức liên kết kinh tế bằng việc cung ứng nguyên liệu, vật liệu, thiết bị hay ứng vốn trước cho các cơ sở sản xuất và người ứng vốn, thiết bị sẽ bao tiêu sản phẩm.

Đồng thời, đổi mới cơ chế, chính sách thuế, chính sách tín dụng phù hợp để tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh của làng nghề đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trước hết, áp dụng các chính sách ưu đãi thuế, giảm thuế cho các đối tượng như: Cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập, song có triển vọng phát triển sản xuất, sử dụng nhiều lao động; cơ sở sản xuất sản phẩm xuất khẩu; cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao… Tạo lập, huy động vốn thông qua chế độ lãi suất ưu đãi, thành lập hoặc khuyến khích/hỗ trợ thành lập các ngân hàng/trung tâm tín dụng riêng cho các DN nhỏ và vừa (DNNVV). Hệ thống các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cần có chính sách ưu đãi về vốn (đảm bảo đủ vốn và lãi suất thấp) cho các DNNVV có các dự án đầu tư tốt, gắn với đào tạo nghề và tạo được nhiều việc làm cho lao động qua đào tạo nghề. Đơn giản hoá thủ tục cho vay đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ; Tăng khả năng vay vốn bằng tín chấp, ưu tiên cho vay đối với các ngành mà địa phương đang khuyến khích phát triển…

Dự kiến, đến năm 2020, nhu cầu sử dụng lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 146.527 người. Nhu cầu học nghề trình độ trung cấp chuyên nghiệp là 69.708 người; Lao động kỹ thuật đào tạo nghề là 1.202.849 người. Như vậy, nhu cầu việc làm của sinh viên là rất lớn, đòi hỏi cần có nhiều định hướng, giải pháp đồng bộ.

Năm là, đầu tư các nguồn lực để giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Tăng cường các nguồn lực đầu tư là việc huy động tối đa các nguồn lực ở trong và ngoài nước để hỗ trợ học nghề, vay vốn, tự tạo việc làm và tìm việc làm ở mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Để tăng cường các nguồn lực đầu tư, trong giai đoạn hiện nay Nghệ An cần thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

– Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các loại hình DN, sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại để giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

– Rà soát các cơ chế, chính sách về khuyến khích đầu tư trên địa bàn; tham mưu đề xuất UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư thành lập mới các DN. Đặc biệt, ưu tiên các DN thu hút được nhiều lao động; Tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích các DN tự tổ chức đào tạo nghề, gắn với bố trí việc làm…

– Phát triển mạnh hơn nữa các thành phần kinh tế tư nhân, DNNVV, DN hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, tiểu chủ bằng các chính sách, giải pháp khuyến khích và hỗ trợ các chủ DN, người sử dụng lao động phát triển sản xuất kinh doanh.

– Mở rộng quan hệ và hợp tác kinh tế đối ngoại để tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ; Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả vốn hợp tác quốc tế, cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính phiền hà, cải thiện môi trường đầu tư; điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất… để thu hút nguồn vốn FDI, ODA, nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động, trước hết là sinh viên tốt nghiệp.

Sáu là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động.

Bên cạnh việc không ngừng xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, các cơ sở đào tạo cần chú trọng việc theo dõi, dự báo phát triển và nhu cầu của thị trường, tích cực đổi mới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn hoạt động đào tạo, thường xuyên tổ chức câu lạc bộ tuổi trẻ sáng tạo, chú trọng giáo dục cho sinh viên những kỹ năng mềm về giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ, tin học, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học… Qua đó, đảm bảo sinh viên ra trường có hầu hết các kỹ năng về chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng về công nghệ thông tin để tự tin tham gia vào thị trường lao động.

Quốc hội (2016), Bộ luật Lao động năm 2016;

Quốc hội (2016), Luật Giáo dục đại học;

Quốc hội (2016), Luật Việc làm;

Ngân hàng Thế giới (2016), Báo cáo phát triển Việt Nam, Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam;

UBND tỉnh Nghệ An (2010), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2020;

UBND tỉnh Nghệ An (2015), Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2015-2020 và dự báo đến năm 2030;

UBND tỉnh Nghệ An (2002), Quyết định số 39/2003/QĐ-UB ngày 14/4/2003 về một số chính sách khuyến khích về xuất khẩu lao động nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động thực hiện mục tiêu chương trình giải quyết việc làm – xóa đói giảm nghèo thời kỳ 2015-2020 của tỉnh Nghệ An;

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An (2016), Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2017, NXB Thống kê, Nghệ An;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (2011 – 2016), Điều tra lao động – việc làm hàng năm 2011 – 2016 của tỉnh Nghệ An.

Một Số Giải Pháp Giải Quyết Việc Làm Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp / 2023

, để tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đóng vai trò chủ động và tích cực trong suốt quá trình học tập tại trường. Năng lực của sinh viên là yếu tố quyết định trong sự thành công tìm kiếm việc làm. Muốn vậy:

– Sinh viên cần phải có tinh thần lập thân, lập nghiệp. Tinh thần này sẽ tạo động lực học tập cho sinh viên trong thời gian học tập tại nhà trường; giúp cho sinh viên tập trung vào mục tiêu có việc làm sau khi tốt nghiệp và thành đạt trong công việc sau này.

– Sinh viên phải chọn ngành học và nghề nghiệp phù hợp với:

Việc chọn đúng ngành học không chỉ giúp cho sinh viên “vui khỏe” trong thời gian học mà còn giúp người người học cảm thấy hạnh phúc trong quá trình làm việc tương lai. Để giúp sinh viên chọn ngành học và nghề nghiệp đúng, các trường trung học phổ thông cần tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, bên cạnh đó, các trường đại học cần giới thiệu đầy đủ thông tin về các ngành học của trường cho học sinh phổ thông trong các hoạt động tư vấn của nhà trường.

– Ngoài việc học kiến thức và kỹ năng chuyên môn tại giảng đường và phòng thí nghiệm, sinh viên cần được tăng cường thêm năng lực về một số mặt:

+ Phong cách làm việc chuyên nghiệp

Các năng lực này sẽ được rèn luyện thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động ở các câu lạc bộ của nhà trường và các tổ chức trong xã hội.

Giải pháp từ phía nhà trường , chất lượng đào tạo là nhân tố quan trọng trong việc hình thành năng lực làm việc của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Để nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi Cao Hào Thi cho rằng, nhà trường cần tập trung vào các nhiều hoạt động:

-Hoạt động đào tạo: cần quan tâm đến việc phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo: nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; cũng như năng lực quản lý cho cán bộ quản lý và huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên. Mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất; cải tiến các trang thiết bị giảng dạy. Luôn cập nhật và cải tiến chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Định kỳ thực hiện kiểm định cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo của nhà trường. Việc kiểm định là cơ sở khách quan đánh giá chất lượng toàn bộ hoạt động đào tạo của nhà trường. Thường xuyên thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên. Trong điều kiện đảm bảo các qui định, nhà trường có thể cho phép sinh viên chuyển đổi ngành học.

-Hoạt động liên kết, hợp tác với doanh nghiệp: quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp cần được xây dựng trên nền tảng bình đẳng và có lợi cho hai bên nhằm góp phần vào sự phát triển chung cho xã hội. Trong việc hợp tác này, trường đại học sẽ: cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; sáng tạo ra tri thức mới và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp; cử giảng viên đến doanh nghiệp làm công tác tư vấn và phối hợp với doanh nghiệp để cùng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp; cử sinh viên đến tham quan, thực tập tại doanh nghiệp; thiết lập bộ phận chuyên trách về liên kết/hợp tác với doanh nghiệp; hình thành các trung tâm nghiên cứu phục vụ cho doanh nghiệp; mời các doanh nhân có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn đến báo cáo chuyên đề hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại trường…

-Giải pháp từ phía doanh nghiệp: các doanh nghiệp sẽ đặt hàng các yêu cầu về nội dung nhà trường cần đào tạo để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đóng vai trò phản biện trong việc xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường; chú ý đến nhu cầu sử dụng lao động từ phía doanh nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên đến tham quan, thực tập; tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường. Tham gia ngày hội việc làm của sinh viên do trường tổ chức. Cử các doanh nhân có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn đến báo cáo chuyên đề hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại trường. Đặt hàng các nghiên cứu khoa học phục vụ giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp…

Ngoài ra, chúng tôi Cao Hào Thi cho rằng, cũng còn cần các giải pháp từ phía các cơ quan chức năng quản lý nhà nước.

Ba Giải Pháp “Tìm Kiếm” Việc Làm Cho Sinh Viên Sau Tốt Nghiệp / 2023

Vì vậy, chất lượng đào tạo và các kỹ năng mềm của sinh viên trong quá trình học tập là nhân tố quyết định cho chất lượng đầu ra của sinh viên.

Để giảm thiểu được tình trạng sinh viên ra trường thiếu việc làm như hiện nay, công tác đào tạo cần chú trọng ba vấn đề quan trọng.

Định hướng nghề nghiệp trước khi đào tạo

Mỗi sinh viên phải xác định niềm đam mê, khả năng của mình phù hợp với chuyên ngành gì và tình hình sử dụng lao động ngành đó ở nơi mình dự định làm việc. Nếu xác định được rõ tiêu chí sinh viên, sẽ có hướng đi rõ ràng hơn ngay từ trên giảng đường đại học. Trên thực tế, rất nhiều các sinh viên đang học giữa chừng một ngành nào đó thì chuyển ngành khác, vì nhận thấy khả năng thực sự và đam mê không phải ở ngành mình đang học. Tuy nhiên có nhiều sinh viên khác lại không dám thay đổi vì đã trót học nửa chặng đường, nếu thay đổi thì rất tốn kém cho gia đình, do đó cố gắng chịu đựng. Chính việc các sinh viên chọn ngành không phù hợp với năng lực là sai lầm đầu tiên. Tiếp theo nếu các sinh viên không hứng thú với ngành học đó thì lại càng nguy hiểm, bởi chúng ta đều không thể nào thành công khi làm công việc mình không yêu thích.

Nhà trường kết nối với doanh nghiệp

Nếu như trước đây sinh viên chỉ có cơ hội tìm việc làm ở các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước, thì hiện nay cả nước có khoảng 51.8000 doanh nghiệp. Đây cũng được xem là hệ thống đào tạo nghề, đào tạo đại học, sau đại học… Do đó, nhà trường và doanh nghiệp cần kết nối, hợp tác với nhau nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các môi trường thực tế.

Trong đào tạo, nếu chúng ta biết kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, sẽ góp phần giảm tải được áp lực về nguồn nhân lực, cũng là động lực để nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn lao động, góp phần đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của doanh nghiệp.

Giải Pháp Việc Làm Cho Sinh Viên Mới Ra Trường 2022 / 2023

Tại sao sinh viên mới ra trường khó xin việc làm?

Bị động trong nhiều tình huống

Một bộ phận sv có thói quen dựa dẫm vào gia đình hoặc có nghĩ suy các công ty sẽ tìm đến mình mà không biết rằng mọi công cuộc ứng tuyển đều xuất phát từ sự chủ động của ứng viên. Tư tưởng này kéo đến sự bị động không đáng có, khiến ứng viên tốn nhiều thời gian, làm gián đoạn tiến trình tìm kiếm việc sử dụng.

Sơ yếu lý lịch “nghèo nàn”

Một bản CV có quá ít thông tin sẽ khó để lại thích thú cho nhà tuyển dụng. Đây cũng là tình trạng chung của ứng viên vừa tốt nghiệp, khi bạn chưa có nhiều thời gian hợp tác sử dụng việc tại các doanh nghiệp cùng chuyên môn. Các chuyên gia nhân sự khuyên bạn nên liệt kê tất cả thành tích bạn đang nhận được trong suốt những năm ngồi trên giảng đường đại học để thể hiện một phần trải nghiệm cá nhân.

Chưa có nhiều mối liên kết thế giới

sv mới ra trường chưa tiếp xúc môi trường sử dụng việc thực tiễn khó có thể thiết lập các mối quan hệ có ý nghĩa cho công việc. Mối quan hệ không hề all nhưng sẽ giúp bạn không khó khăn tiếp cận nhiều thông tin tuyển nhân sự hơn từ người trong ngành nghề. Thêm nữa, họ cũng là những người đưa ra khuyến cáo hữu dụng cho công việc mà bạn vừa mới theo đuổi.

Đừng quá mộng tưởng về công việc trong tương lai – Ảnh: Internet

Đa phần sv đều hình thành khái niệm về công việc khá bay bổng, mơ mộng. Việc bạn lý tưởng hóa công việc khiến chính mình có lựa chọn quá tầm với hoặc công việc thực tế k được như trong tưởng tượng sử dụng bạn nản chí.

Ko có nhiều trải nghiệm

Một điều easy thấy nhất ở sv mới ra trường chính là số lần trải nghiệm ngành quá ít trong khi phần đông nhà tuyển dụng yêu cầu trải nghiệm. Sv không liên tục xúc tiếp nghề sẽ ít trải nghiệm hơn, cùng lúc kỹ năng tay ngành cũng không cao, khó lòng được các công ty coi trọng.

Giải pháp việc làm cho sinh viên – tự tin chinh phục nhà phỏng vấn

Mặc dù những nguyên do vừa rồi là hiện trạng chung trong công cuộc xin việc của sinh viên mới ra trường, tuy nhiên hiện tượng này không phải là k refresh được nếu bạn có quyết tâm. Hiện giờ, trên đối tượng việc sử dụng có rất nhiều ngành tuyển dụng đem đến phương pháp kết quả cho ứng viên, đặc biệt là ứng viên vừa tốt nghiệp, trong đó có chúng tôi – nơi tuyển dụng và việc sử dụng ngành nghề Nhà hàng – Khách sạn.

đối với sv mới ra trường, Chefjob cung cấp các lớp học nâng cao kỹ năng chinh phục nhà phỏng vấn như kỹ năng tạo CV ấn tượng, phỏng vấn, đối thoại với chuyên gia trong ngành… không những thế, đội ngũ chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn bước đi lý tưởng nhất, thêm vào với năng lực hiện tại của mỗi cá nhân. Member chúng tôi không còn quá lo lắng vì chúng tôi là đối tác của hơn 1.000 công ty to, vừa và nhỏ trong ngành Ẩm thực, Nhà hàng – Khách sạn, cung cấp thời cơ việc làm thông dụng, đúng tiêu chuẩn và yêu cầu đề ra.

chúng tôi sử dụng cầu nối mang ứng viên đến gần hơn với nhà tuyển dụng Phương Duy – chúng tôi Nguồn: chefjob

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Quyết Việc Làm Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp Tại Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Tỉnh Nghệ An / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!