Đề Xuất 5/2022 # Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Của Lực Lượng Công An Nhân Dân, Góp Phần Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn Huyện Quảng Trạch # Top Like

Xem 6,732

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Của Lực Lượng Công An Nhân Dân, Góp Phần Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn Huyện Quảng Trạch mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,732 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quân Đội Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Quy Chế Công Tác Dân Vận Của Hệ Thống Chính Trị, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới
 • Đổi Mới Để Không Ngừng Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Năm 2022
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng
 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Nhận thức sâu sắc vị trí công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng, là một trong những nội dung trong công tác đảng, chính trị và nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Với quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bảo vệ ANTT cũng là sự nghiệp của quần chúng, công tác dân vận phải xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân, cùng với nhân dân thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm để bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH. Mỗi thành tích, mỗi chiến công và sự lớn mạnh của lực lượng CAND đều có công lao đóng góp to lớn của nhân dân. Đảng ủy Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Hòn La quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính Phủ về công tác dân vận nhất là Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg về “Tăng cường công tác dân vận”; đặc biệt là Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình về công tác dân vận. Ngày 22/9/2005 Đảng ủy Công an huyện có Quyết định số 42/QĐ-ĐU kiện toàn Ban ban chỉ đạo công tác dân vận của Đảng ủy do 01 đồng chí Đảng ủy viên- Phó trưởng Công an huyện làm trưởng ban, các thành viên là đội trưởng các đội Tổng hợp, An ninh, CAXDPT và PTX về ANTT, Bí thư Đoàn thanh niên và Chủ tịch hội phụ nữ. Hằng năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện; xây dựng và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân tới toàn bộ cán bộ chiến sỹ , trong đó Đội XDPT và PTX về ANTT là lực lượng nòng cốt trong công tác phối hợp tham mưu, hướng dẫn Công an xã triển khai thực hiện trên địa bàn huyện với phương châm “Cụ thể, gần dân, chuyên cần, thông thạo”. Đồng thời, Ban chỉ đạo công tác dân vận phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương hướng dẫn Ban Công an các xã tham mưu cho chính quyền tổ chức thực hiện Kế hoạch “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an xã”. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  2. Thực hiện cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước về ANTT đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, rút ngắn thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, tổ chức. Công tác điều tra xử lý tội phạm, tạm giam, tạm giữ đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật.

  3. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo khách quan, chính xác công khai và dân chủ, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  4. Coi trọng công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Kế hoạch số 2315/X11(X28), ngày 16/4/2009 về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân. Đảng ủy, BCH Công an huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực; chỉ đạo CBCS, đảng viên cụ thể hóa vào chương trình công tác của từng cá nhân và đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ có trình độ chuyên môn, bố trí, phân công những đồng chí có năng lực phụ trách công tác tuyên truyền. Chú trọng bồi dưỡng những cá nhân có phẩm chất, đạo đức, nắm vững nghiệp vụ bố trí vào các đội nghiệp vụ, phụ trách địa bàn các xã; tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong chương trình công tác của lực lượng Công an nhằm phổ biến cho quần chúng nhân dân hiểu rõ, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thời gian vừa qua, mỗi CBCS tham gia giải quyết thực sự là một dân vận viên trong việc tuyên truyền vận động, vừa công khai vừa bí mật, vận động cá biệt, sử dụng người có uy tín cao, người có ảnh hưởng và mối quan hệ với những người tham gia đám đông gây rối TTCC để tác động phân hóa, chia rẽ và làm cho đám đông tự giải tán góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không để ảnh hưởng xấu phức tạp kéo dài.

  5. Tăng cường các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai. Những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện đã tổ chức hàng trăm đợt tình nguyện, trực tiếp xuống các cơ sở cấp phát chứng minh cho người dân; huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ tham gia cứu nạn, cứu hộ bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân.

  Từ thực tế triển khai thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

  Thứ nhất, việc triển khai thực hiện công tác dân vận trong lực lượng CAND phải được cấp ủy Đảng, ban chỉ huy đơn vị, thực sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là biện pháp cơ bản quan trọng nhất của lực lượng CAND.

  Thứ hai, công tác quán triệt các chủ trương, chính sách về công tác dân vận, tuyên truyền vận động phải được triển khai thường xuyên, liên tục và sâu rộng đến từng cơ sở Đảng, từng đơn vị nghiệp vụ, địa phương, cán bộ chiến sỹ CAND; mọi hoạt động dân vận đều hướng đến quần chúng nhân dân, phải biết dựa vào dân, coi nhân dân là chỗ dựa vững chắc để triển khai các mặt công tác Công an. Đồng thời, bản thân lực lượng Công an phải thực sự trong sạch, vững mạnh là tấm gương sáng mẫu mực để nhân dân noi theo, làm theo; phải gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân cùng với nhân dân để thực hiện.

  Thứ ba, phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, xem xét đánh giá uy tín của các lực lượng Công an trong tầng lớp nhân dân (Thông qua diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân). Chú trọng hướng dẫn, sơ kết, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Hàng năm đánh giá tổng kết, và xây dựng phương hướng cho thời gian tiếp theo.

  Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13/2001/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận trong lực lượng CAND” trên địa bàn huyện Quảng Trạch, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

  1. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Công an, nhất là trong xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phải coi công tác dân vận là một nội dung quan trọng của biện pháp vận động quần chúng là công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình.

  2. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động số 48/CTr-ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an Quảng Bình; Nghị quyết số 03/2012/NQ-ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về “Nâng cao vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2022 – 2022.

  3. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua do ngành Công an phát động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

  4. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm; tham gia thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống tệ nạn mua, bán người; phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đảm nhiệm việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tự tái hòa nhập cộng đồng.

  5. Không ngừng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực vận động quần chúng, khắc phục tình trạng đưa cán bộ phẩm chất năng lực yếu, kém và không có uy tín về làm công tác dân vận.

  6. Làm tốt công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chú trọng các mô hình, điển hình tiên tiến công tác dân vận trong lĩnh vực ANTT ở cơ sở, nhằm đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Trong thực tiễn công tác, phải biết bắt đầu từ những việc làm dù nhỏ hàng ngày, song luôn được nhân dân và dư luận đánh giá cao như: Cảnh sát giao thông giúp đỡ người già, trẻ em; Cảnh sát khu vực, CAXDPT và PTX đến từng hộ dân để nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, Cảnh sát hình sự tận tâm, tận lực điều tra khám phá tội phạm để trả lại tài sản của nhân dân bị kẻ gian trộm cắp; Cảnh sát quản lý hành chính tích cực cải tiến, đổi mới lề lối làm việc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân; CBCS Công an giúp dân vượt qua thiên tai bão lụt,… Có như vậy nhân dân mới tin yêu và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Trương Việt Quảng Thiếu tá, Th.s, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Dân Vận Của Hệ Thống Chính Trị Từ Quận Đến Cơ Sở Trong Giai Đọan 2001
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Cán Bộ Nữ
 • “8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp”, “2 Trọng Tâm” Và “5 Đột Phá” Trong Công Tác Cán Bộ
 • Giải Pháp Về Công Tác Cán Bộ
 • Bảy Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Tiền Lương
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Của Lực Lượng Công An Nhân Dân, Góp Phần Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn Huyện Quảng Trạch trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100