Đề Xuất 5/2022 # Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Buồng Của Bộ Phận Housekeeping Tại Khách Sạn # Top Like

Xem 61,776

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Buồng Của Bộ Phận Housekeeping Tại Khách Sạn mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 61,776 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Phục Vụ Khách Hàng Cực Hot
 • Điện Lực Hoa Lư (Ninh Bình): Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Khách Hàng
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Quốc Hội
 • Đề Xuất Nhiều Sáng Kiến Và Giải Pháp Thiết Thực Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Quốc Hội
 • Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

  TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC

  VỤ BUỒNG CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING

  TẠI KHÁCH SẠN NEW WORLD SÀI GÒN

  Ngành

  Chuyên ngành

  : Quản trị kinh doanh

  : Quản trị nhà hàng khách sạn

  Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGUYỄN HOÀNG LONG

  Sinh viên thực hiện

  : YI KIM QUANG

  MSSV: 107405144

  Lớp : 07DQKS02

  TP. Hồ Chí Minh, 2011

  LỜI CAM ðOAN

  Tôi xin cam ñoan ñây là ñề tài nghiên cứu của riêng tôi và do chính tôi tự thực hiện.

  Thông tin trong ñề tài là chính xác và không có sao chép ñồ án và khóa luận tốt nghiệp

  khác dưới bất kỳ hình thức nào. Các số liệu ñược trích dẫn trong ñề tài này là trung

  thực và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam ñoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2011

  Sinh viên thực hiện

  Yi Kim Quang

  ii

  LỜI CẢM ƠN

  Khoảng thời gian 4 năm học tập trên giảng ñường ñại học, là khoảng thời gian quý

  báu ñể tôi có thể trau dồi, học hỏi những kiến thức và kinh nghiệm thông qua những

  bài giảng của giảng viên. Với mục tiêu là mang những kiến thức học hỏi ñược áp dụng

  vào thực tiễn công việc, học ñi ñôi với hành, nên thời gian 3 tháng ñược làm việc tại

  khách sạn New World Sài Gòn là ñiều kiện ñể tiếp xúc thực tế, so sánh sự khác nhau

  giữa lý thuyết ñược học và thực tiễn công việc, ñược thực hành và học hỏi những kinh

  nghiệm làm việc tại khách sạn quốc tế 5 sao. Bằng chính sự yêu thích và ñam mê về

  ngành nhà hàng – khách sạn, tôi ñã có cơ hội ñược học tập và quan sát tại bộ phận

  Housekeeping của khách sạn New World Sài Gòn. ðiều ñó ñã giúp tôi rất nhiều trong

  việc lựa chọn ñề tài cho khóa luận tốt nghiệp này. ðề tài này giúp tôi hiểu hơn về công

  việc của bộ phận Housekeeping và cũng ñã ñể lại trong tôi nhiều kiến thức, kỹ năng và

  kinh nghiệm bổ ích, bổ sung vào hành trang của mình ñể bắt ñầu theo ñuổi niềm ñam

  mê nghề nghiệp.

  Xin gửi lời cảm ơn ñến Quý lãnh ñạo khách sạn New World Sài Gòn nói chung và

  bộ phận Housekeeping nói riêng lời cảm ơn chân thành vì ñã tạo ñiều kiện tốt nhất

  giúp tôi hoàn thành tốt ñề tài này. Cũng như ñã cho tôi có ñược một cái nhìn tổng thể

  về ngành, về công việc mà tôi ñang theo ñuổi. ðặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc

  ñến Thầy – Ths Nguyễn Hoàng Long ñã tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình

  thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2011

  Sinh viên thực hiện

  Yi Kim Quang

  iii

  Ths. Nguyễn Hoàng Long

  iv

  MỤC LỤC

  Trang

  Lời mở ñầu ……………………………………………………………………………………………….. 1

  Chương 1: Tổng quan về buồng phòng và sự cần thiết của việc nâng cao chất

  lượng phục vụ buồng phòng của bộ phận Housekeeping trong khách sạn …..

  1.1 Tổng quan về buồng phòng và bộ phận Housekeeping trong khách sạn .. 3

  1.1.1 Khái niệm “buồng phòng” trong khách sạn …………………………………………. 3

  a) Khái niệm ……………………………………………………………………………………….. 3

  b) Các loại và hạng buồng phòng trong khách sạn …………………………………… 3

  1.1.2 Bộ phận Housekeeping trong khách sạn …………………………………………….. 5

  a) Khái niệm House-keeping …………………………………………………………………. 5

  b) Cơ cấu tổ chức và các chức danh chính trong các tổ chuyên trách của bộ

  phận Housekeeping ……………………………………………………………………………….. 5

  c) Vai trò của bộ phận Housekeeping trong khách sạn ……………………………… 6

  1.2 Quy trình phục vụ buồng phòng trong khách sạn ………………………………… 7

  1.2.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………… 7

  1.2.2 Quy trình phục vụ buồng ………………………………………………………………….. 8

  1.3 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng phục vụ buồng phòng của bộ

  phận Housekeeping trong khách sạn …………………………………………………………. 10

  1.3.1 Khái niệm về chất lượng phục vụ ………………………………………………………. 10

  1.3.2 Những ñặc ñiểm của chất lượng phục vụ……………………………………………… 11

  1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng phục vụ …………………………………… 14

  1.3.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan ……………………………………………………………………. 14

  – Số lượng và chủng loại các loại hình dịch vụ của bộ phận Housekeeping. ………. 14

  – Yếu tố hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật……………………………………………………….. 15

  – Yếu tố con người ……………………………………………………………………………………… 16

  1.3.3.2 Nhóm nhân tố khách quan ……………………………………………………………….. 16

  v

  – Càm nhận của khách hàng về chất lượng phục vụ ……………………………………….. 16

  1.3.4 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng phục vụ buồng phòng …………… 17

  Chương 2 : Thực trạng chất lượng phục vụ buồng của bộ phận Housekeeping

  tại khách sạn New World Sài Gòn ……………………………………………………………..

  2.1 Giới thiệu chung về khách sạn New World Sài Gòn ……………………………… 20

  2.1.1 Tổng quan về New World Saigon Hotel ………………………………………………. 20

  2.1.2 Triết lý và mục tiêu của khách sạn New World …………………………………….. 21

  2.1.3 Hình ảnh và logo thương hiệu …………………………………………………………….. 21

  2.1.4 Giải thưởng của New World Sài Gòn ………………………………………………….. 22

  2.1.5 Cơ sở vật chất và tiện nghi dịch vụ trong khách sạn ……………………………… 22

  2.1.5.1 Phòng …………………………………………………………………………………………….. 22

  2.1.5.2 Hệ thống phòng hội nghị , phòng họp, sảnh tiệc …………………………………. 24

  2.1.5.3 Hệ thống nhà hàng, quầy bar ……………………………………………………………. 24

  2.2 Giới thiệu về bộ phận Housekeeping của khách sạn New World Sài Gòn . 25

  2.2.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự của bộ phận Housekeeping ……………………………….. 25

  2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Housekeeping ……………………………….. 25

  2.2.3 Mối quan hệ giữa bộ phận Housekeeping với các bộ phận khác ………………. 26

  2.3 Quy trình phục vụ buồng của Bộ phận Housekeeping trong khách sạn

  New World Sài Gòn …………………………………………………………………………………. 26

  2.3.1 Chuẩn bị phòng ñón khách ………………………………………………………………….. 27

  2.3.2 Phục vụ khách trong thời gian lưu trú …………………………………………………… 27

  a. Quy trình phục vụ khách vào buổi sáng của nhân viên buồng ………………………. 27

  b. Sự phục vụ khách vào buổi chiều ( Turn-Down Service ) ……………………………. 36

  c. Quy trinh xử lý phòng DND ( Do not disturb ) …………………………………………… 37

  2.3.3 Chuẩn bị cho khách trả phòng và rời khách sạn …………………………………….. 38

  2.3.4 Quy trình xử lý Lost and Found …………………………………………………………… 38

  vi

  2.4 Thực trạng chất lượng phục vụ buồng ở khách sạn New World Sài Gòn .. 39

  2.4.1 Trình ñộ của ñội ngũ nhân viên …………………………………………………………… 39

  2.4.2 Cơ sở vật chất ……………………………………………………………………………………. 40

  2.4.3 Quy trình phục vụ ………………………………………………………………………………. 41

  2.4.4 Công tác quản lý chất lượng phục vụ phòng ………………………………………….. 41

  2.4.5 ðánh giá chất lượng phục vụ phòng …………………………………………………….. 43

  2.4.6 Quản lý chất lượng buồng phòng theo tiêu chuẩn ISO ……………………………. 44

  Chương 3 : Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận Housekeeping

  tại khách sạn New World Sài Gòn ……………………………………………………………..

  3.1 Mục tiêu và phương hướng của bộ phận Housekeeping ……………………….. 48

  3.1.1 Mục tiêu …………………………………………………………………………………………… 48

  3.1.2 Phương hướng …………………………………………………………………………………… 48

  3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận Housekeeping

  tại khách sạn New World Sài Gòn trong thời gian tới ……………………………….. 49

  3.2.1 Về cơ sở vật chất, sản phẩm phục vụ ……………………………………………………. 49

  3.2.2 Về ñội ngũ nguồn nhân lực …………………………………………………………………. 50

  3.2.3 Về công tác quản lý, ñào tạo huấn luyện nhân viên ………………………………… 52

  3.2.4 Về kỹ năng xử lý than phiền cho nhân viên và nhà quản trị …………………….. 53

  3.2.5 Về công tác quản lý chất lượng phục vụ ……………………………………………….. 54

  3.2.6 Về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho bộ phận Housekeeping ….. 56

  3.3 Các kiến nghị ……………………………………………………………………………………… 59

  Kết luận ……………………………………………………………………………………………………. 60

  Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………………………………… 61

  Phụ lục ……………………………………………………………………………………………………… 62

  vii

  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ðỒ VÀ HÌNH ẢNH

  – Sơ ñồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ phận Housekeeping tại khách sạn 5 sao …………….. 6

  – Sơ ñồ 1.2: Quy trình phục vụ khách của bộ phận Housekeeping ……………………. 8

  – Sơ ñồ 1.3: Quy trình làm vệ sinh buồng khách ……………………………………………. 9

  – Hình 2.1: Logo khách sạn New World Sài Gòn ……………………………………………. 21

  – Sơ ñồ 2.2: Cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận Housekeeping tại New World ……… 25

  – Bảng 3.1: Dự báo số lượng nhân sự cần thiết theo công suất phòng ……………….. 57

  viii

  Khóa luận tốt nghiệp

  1

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  LỜI MỞ ðẦU

  1. Lý do chọn ñề tài

  Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của một khách sạn chính là kinh doanh phòng, việc

  duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ phòng là một trong những công việc

  rất quan trọng. Chất lượng buồng phòng là nhân tố mang tính quyết ñịnh, ảnh hưởng

  trực tiếp ñến sự thành công trong kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh so với các

  ñối thủ khác. Do có ñiều kiện thực tập tại khách sạn New World và luôn trăn trở với

  bài toán trên, tôi quyết ñịnh chọn ñề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

  PHỤC VỤ BUỒNG CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TẠI KHÁCH SẠN NEW

  WORLD SÀI GÒN ” làm ñề tài khóa luận tốt nghiệp với một niềm ao ước rằng kết

  quả nghiên cứu của mình sẽ góp một phần nhỏ vào chiến lược kinh doanh phòng của

  khách sạn New World và ñưa khách sạn New World trở thành một trong những khách

  sạn có chất lượng phục vụ phòng tốt nhất ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí

  Minh nói riêng.

  2. Mục ñích nghiên cứu

  Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quy trình nghiệp vụ phục vụ buồng cũng

  như về chất lượng dịch vụ hiện nay tại khách sạn New World Sài Gòn. Qua những kinh

  nghiệm thực tế tại khách sạn và vận dụng những kiến thức tích lũy ñược, ñưa ra giải

  pháp góp phần làm nâng cao chất lượng phục vụ buồng của bộ phận Housekeeping tại

  khách sạn.

  3. Nhiệm vụ nghiên cứu

  Tiến hành phân tích quy trình nghiệp vụ phục vụ buồng phòng tại khách sạn. Nêu ra

  ñược những ñiểm mạnh và những hạn chế cần phải khắc phục nhằm nâng cao chất

  lượng phục vụ. Tìm hiểu những cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ hiện

  tại và ñưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu như mong ñợi của họ. Qua ñó,

  cho thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng phục vụ khách

  lưu trú tại khách sạn.

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  2

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  4. Phương pháp nghiên cứu

  Vận dụng chính những kiến thức về ngành quản trị nhà hàng-khách sạn cùng với

  quan sát thực tế, ñánh giá và ñưa ra giải pháp.

  Thu thập thông tin và tài liệu thực tế của bộ phận Housekeeping tại khách sạn New

  World Sài Gòn, so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn công việc.

  Phương pháp ñánh giá và phân tích tổng hợp.

  5. Kết cấu của luận văn

  Cấu trúc của ñề tài này chia làm 3 chương :

  Chương 1 : Tổng quan về buồng phòng và sự cần thiết của việc nâng cao chất

  lượng phục vụ buồng phòng của bộ phận House-keeping trong khách sạn.

  Chương 2 : Thực trạng chất lượng phục vụ buồng của bộ phận Housekeeping

  tại khách sạn New World Sài Gòn.

  Chương 3 : Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận Housekeeping

  tại khách sạn New World Sài Gòn.

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  3

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ BUỒNG PHÒNG VÀ SỰ CẦN THIẾT

  CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BUỒNG PHÒNG

  CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TRONG KHÁCH SẠN

  1.1 Tổng quan về buồng phòng và bộ phận Housekeeping trong khách sạn

  1.1.1 Khái niệm “buồng phòng” trong khách sạn

  a) Khái niệm

  Sản phẩm chính trong kinh doanh khách sạn ñó chính là “buồng phòng” cho khách

  thuê qua ñêm. Theo cách gọi khác nhau giữa 2 miền Nam-Bắc Việt Nam, miền Bắc gọi

  là “buồng” và niềm Nam gọi là “phòng”. Nhưng cơ bản cả 2 khái niệm này ñều giống

  nhau về nghĩa là dùng chỉ nơi lưu trú, nghỉ ngơi của con người. Cho nên trong phòng

  phải ñảm bảo ñược những tiện nghi vật chất tối thiểu ñáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du

  khách. Tùy vào ñẳng cấp riêng của từng khách sạn thì chất lượng và mức ñộ cung cấp

  dịch vụ, trang thiết bị tiện nghi trong phòng cũng khác nhau. Từ ñặc ñiểm trên, chúng

  ta có thể hiểu về khái niệm “buồng phòng” trong khách sạn như sau:

  ðó chính là không gian sinh hoạt riêng ñược trang bị những tiện nghi vật chất tối

  thiểu phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho du khách, tùy thuộc vào khả năng thanh toán và

  ñẳng cấp hay loại hạng của từng cơ sở lưu trú mà khách hàng phải trả một khoản chi

  phí ñể có quyền sử dụng chúng.

  b) Các loại và hạng buồng phòng trong khách sạn

  Phân loại theo thứ hạng

  Từ thập niên 50 của thế kỷ XX, chúng ta không xếp hạng phòng theo thứ hạng:

  phòng hạng 1, hạng 2, hạng 3…vì vừa tạo tâm lý không thoải mái cho khách thuê

  phòng hạng thấp, vừa phản ánh sự phân biệt giữa người nhiều tiền và người ít tiền hơn.

  Phân loại theo diện tích và cấu trúc phòng

  Phòng Standard: có diện tích từ 15m2 ñến 25m2. Phòng Standard thường có giá thấp

  nhất trong bảng giá các hạng phòng trong khách sạn, do hướng nhìn của phòng

  không ñẹp so với các loại phòng khác và cũng vì phòng này ñược trang bị những

  tiện nghi dịch vụ tối thiểu phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi của khách.

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  4

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  Phòng Superior/Deluxe: có diện tích từ 30 ñến 40 m2. Những phòng này ñược trang

  những tiện nghi vật chất và nội thất tốt hơn, khách ñược sử dụng thêm nhiều

  amenities (những vật dụng miễn phí trong phòng), những hạng phòng này trở lên tại

  các khách sạn ñều hầu hết ñược trang bị bồn tắm.

  Phòng Junior/Mini Suite: có diện tích từ 40-55 m2, những phòng này ñược bố trí

  không gian riêng biệt giữa phòng ngủ và phòng khách, trang thiết bị vật chất và nội

  thất tốt.

  Phòng Suite: có diện tích từ 60 m2 ñến 80 m2, có tối thiểu 2 phòng ngủ và 2 phòng

  vệ sinh, có ban công bên ngoài, có thêm bếp nhỏ và quầy bar. Phòng vệ sinh có cả

  bồn tắm và phòng tắm ñứng.

  Phòng President (Phòng tổng thống): có diện tích từ 100 ñến 200 m2. Buồng ngủ

  thượng hạng với trang thiết bị, tiện nghi hiện ñại, nội thất cao cấp nhất ñáp ứng yêu

  cầu phục vụ nguyên thủ quốc gia hoặc khách cao cấp. Phòng này cũng là phòng có

  giá cao nhất trong tất cả các khách sạn.

  Phòng thông nhau (Connecting room): những phòng này có lối ñi thông nhau giữa 2

  phòng, cách nhau bởi một cánh cửa, thích hợp cho những khách ñi theo gia ñình

  hoặc bạn bè muốn có không gian riêng. Khi tiến hành bán phòng nếu khách không

  có yêu cầu thì phòng này ñược bán như 2 phòng ñộc lập.

  Phòng dành cho khách khuyết tật (Handicapped Guest): Những phòng này ñược

  thiết kế ñặc biệt dành cho người khuyết tật, phòng không có các bệ dốc cao, ñược

  bố trí gần khu vực thang máy, có lối ñi dành cho xe lăn. Phòng vệ sinh ñược trang

  bị những tay nắm inox ñể ñảm bảo sự thuận lợi nhất cho người khuyết tật.

  Phòng căn hộ (Apartment): có ñầy ñủ các tiện nghi cho khách ở dài hạn.

  Phân loại theo số khách ở trong phòng

  Phòng Single: 1 giường ñôi hoặc 1 giường ñơn dùng ñể phục vụ cho 1 khách.

  Phòng Double: ñược dùng ñể phục vụ cho 2 khách và ñược trang bị 1 giường ñôi

  hoặc 2 giường ñơn song song, có ñồ dùng dành cho 2 người.

  Phòng Triple: phục vụ cho 3 người, trang bị 1 giường ñơn và một giường ñôi, hoặc

  3 giường.

  Phòng Quard: phục vụ cho 4 khách, ñược trang bị 2 giường lớn (double-double).

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  5

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  Lưu ý: Khách cần thêm giường thì trang bị thêm giường phụ (extra bed).

  Phân loại theo tiêu chuẩn giường

  Giường tiêu chuẩn (Standard): 1 người ngủ, giường 1m x 1.9m.

  Hai giường ñơn (Twin): 1.2m x 2m.

  Giường ñôi (Double): 1.4 x 2m / 1.6 x 2m.

  Giường hoàng hậu (Queen): 1.8 x 2m.

  Giường vua (King): 2.05 x 2m

  Giường phụ (Roll away): chiều cao 50cm.

  1.1.2 Bộ phận Housekeeping trong khách sạn

  a) Khái niệm House-keeping

  House-keeping là một danh từ kép, theo nghĩa tiếng anh có nghĩa là công việc quản

  lý gia ñình, quản gia. Khái niệm này ñược hiểu ñơn giản như công việc của người nội

  trợ trong gia ñình. Bộ phận Housekeeping trong khách sạn giữ một vai trò ñặc biệt

  quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú. Từ việc làm vệ sinh phòng ốc,

  bảo quản các ñồ dùng và trang thiết bị tiện nghi, tài sản trong phòng cho ñến vệ sinh tất

  cả không gian sinh hoạt và khu vực khác trong phạm vi của khách sạn. Mọi thứ phải

  ñược ñảm bảo trong tình trạng vệ sinh tốt nhất và phù hợp với tiêu chuẩn cũng như

  ñẳng cấp của từng khách sạn.

  b) Cơ cấu tổ chức và các chức danh chính trong các tổ chuyên trách của bộ phận

  Housekeeping

  Những khách sạn có ñẳng cấp sao khác nhau thì cơ cấu tổ chức của bộ phận

  Housekeeping cũng khác nhau. Những khách sạn có ñẳng cấp càng cao thì cơ cấu tổ

  chức nhân sự trong bộ phận Housekeeping cũng cho thấy sự chuyên môn hóa rõ rệt.

  Mỗi nhân viên trong bộ phận giữ một vai trò và nhiệm vụ nhất ñịnh, tất cả ñều có sự

  phối hợp nhịp nhàng nhằm ñảm bảo sự hoạt ñộng thống nhất trong cả bộ phận.

  Ở những khách sạn nhỏ thì trong cơ cấu nhân sự của bộ phận Housekeeping, ñứng

  ñầu là trưởng bộ phận và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nhân viên thuộc cấp trong

  bộ phận của mình. Những nhân viên trong bộ phận Housekeeping ở những khách sạn

  nhỏ có thể ñảm nhận tất cả mọi việc từ dọn dẹp vệ sinh phòng cho ñến ñảm bảo vệ sinh

  của các khu vực công cộng. Ở những khách sạn nhỏ này, tùy vào ñiều kiện của từng

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  6

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  khách sạn mà có thể cung cấp cho khách nhu cầu giặt ủi, hoặc thuê giặt ủi cho khách từ

  các dịch vụ giặt ủi bên ngoài và thu phí. Trong khi ñó, ở những khách sạn có ñẳng cấp

  cao từ 4 sao trở lên, sự phân cấp thể hiện rõ ràng và trách nhiệm của nhân viên cũng

  ñược chuyên môn hóa hơn. Cụ thể, cơ cấu nhân sự trong bộ phận Housekeeping tại ñây

  ñược phận bố như sau:

  Trưởng bộ phận

  Housekeeping

  Thư ký

  Giám sát

  tổ giặt ủi

  Giám sát

  tầng

  Giám sát tổ vệ

  sinh công cộng

  Nhân viên

  tổ giặt ủi

  Nhân viên

  buồng

  Nhân viên tổ vệ

  sinh công cộng

  Nhân viên

  tổ cây cảnh

  Người ghi

  yêu cầu

  Sơ ñồ 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ phận Housekeeping tại khách sạn 5 sao

  Theo sơ ñồ trên, chúng ta thấy rất rõ sự chuyên môn hóa rất cao trong cơ cấu tổ

  chức nhân sự của bộ phận Housekeeping tại các khách sạn 4 ñến 5 sao. Giữ vai trò ñiều

  hành, quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt ñộng của bộ phận là trưởng bộ phận

  Housekeeping. Hỗ trợ ñiều hành, giám sát và quản lý trực tiếp nhân viên cho trưởng bộ

  phận chính là các giám sát viên. Như vậy, bộ phận Housekeeping ñược chia ra làm 4 tổ

  chính. ðứng ñầu mỗi tổ này là các giám sát viên, người sẽ trực tiếp ñiều hành, giám sát

  các nhân viên trong tổ của mình.

  c) Vai trò của bộ phận Housekeeping trong khách sạn

  Vai trò và nhiệm vụ chính của bộ phận Houskeeping trong khách sạn là hằng ngày

  lau dọn và phục vụ buồng ngủ ñạt tiêu chuẩn ñể ñảm bảo sự thuận lợi nhất cho khách

  trong quá trình lưu trú tại khách sạn. Hơn nữa, bộ phận này còn có trách nhiệm ñảm

  bảo vệ sinh của các khu vực công cộng trong toàn bộ khách sạn. Những nơi mà khách

  có thể ñến, tiền sảnh, nhà hàng (Front of the house) hay cho ñến những nơi dành cho

  nhân viên, khu vực làm việc của các bộ phận (Back of the house) ñều phải ñược dọn vệ

  sinh hằng ngày hoặc ñịnh kỳ. Ở một số những khách sạn tiêu chuẩn quốc tế thì bộ phận

  Housekeeping còn ñảm nhận vai trò cung cấp dịch vụ giặt ủi cho khách và nhân viên,

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  7

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  8

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  hoàn thành tốt công việc ñược giao, ñể duy trì chất lượng buồng theo tiêu chuẩn của

  khách sạn và ñể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất”.

  1.2.2 Quy trình phục vụ buồng

  Theo ñó quy trình phục vụ của bộ phận Housekeeping ñược thiết lập như sau:

  Chuẩn bị buồng

  ñón khách

  Làm vệ sinh buồng

  hằng ngày và phục

  vụ các nhu cầu tại

  buồng của khách

  Làm vệ sinh sau khi

  khách trả buồng

  Kiểm tra và nhận

  bàn giao buồng từ

  khách sắp trả phòng

  Sơ ñồ 1.2 Quy trình phục vụ khách của bộ phận Housekeeping

  Bước 1: Chuẩn bị buồng ñón khách

  Việc ñón tiếp và bàn giao phòng cho khách ñược phối hợp chặt chẽ giữa 2 bộ phận:

  Bộ phận tiền sảnh (Front Office Department) và bộ phận Housekeeping (Housekeeping

  Department). Bộ phận tiền sảnh sẽ thông báo cho bộ phận Housekeeping trong khách

  sạn về số phòng khách sẽ ở, giờ khách ñến, loại khách (khách vip, khách thường, khách

  ñoàn), những yêu cầu ñặc biệt của khách ñể bộ phận Housekeeping chuẩn bị việc dọn

  vệ sinh phòng khách, ñáp ứng mọi yêu cầu của khách, chuẩn bị việc ñón tiếp nồng hậu

  ñối với những vị khách sẽ lưu trú tại khách sạn. Việc ñón tiếp này sẽ ñể lại những ấn

  tượng ñặc biệt cho khách lần ñầu ñến khách sạn.

  Bước 2: Làm vệ sinh buồng hằng ngày và phục vụ các nhu cầu tại buồng của khách

  Việc thực hiện vệ sinh buồng hằng ngày phải tuân theo quy trình phục vụ khách của

  bộ phận Housekeeping ñã ñề ra.

  Quy trình gõ cửa và vào phòng khách

  Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của việc vệ sinh buồng ngủ.

  Quy trình và yêu cầu kỹ thuật của việc vệ sinh phòng vệ sinh.

  Quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm giường.

  Quy ñịnh và yêu cầu kỹ thuật của việc sử dụng hóa chất phù hợp và an toàn.

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  9

  Các tiêu chuẩn phục vụ khác.

  Từ lúc nhân viên phục vụ buồng bước vào phòng cho ñến khi hoàn tất công việc

  phục vụ phòng ñó. Phải ñảm bảo tính cẩn thận, phục vụ chu ñáo trong quá trình vệ sinh

  buồng theo ñúng quy trình và tiêu chuẩn của khách sạn. Việc vệ sinh buồng khách

  ñược thực hiện theo sơ ñồ sau:

  1.Bước vào

  phòng khách

  2.Thu dọn rác

  4.Vệ sinh

  phòng ngủ

  3.Làm giường

  5.Vệ sinh

  phòng tắm

  9.Rời phòng

  khách

  8.Quan sát và

  kiểm tra lần cuối

  7.Hút bụi

  6.Bổ sung thêm vật

  dụng trong phòng

  Sơ ñồ 1.3 Quy trình làm vệ sinh buồng khách

  Bước 3: Kiểm tra và nhận bàn giao buồng từ khách sắp trả phòng

  Khi khách sắp trả phòng và rời khách sạn, việc kiểm tra và nhận bàn giao phòng

  của khách sẽ ñảm bảo cho việc quản lý tài sản của khách sạn. Tránh những mất mát

  hoặc hư hỏng tài sản của khách sạn mà nguyên nhân do khách gây ra phải ñược báo

  cáo kịp thời ñể tính vào chi phí của khách. Việc kiểm tra phòng cũng nhẳm ñể kiểm tra

  xem khách có sử dụng những thức uống hoặc ñồ dùng trong tủ Minibar hay không ñể

  bộ phận tiền sảnh in hóa ñơn tính tiền cho khách. Và ñiều rất quan trọng của việc làm

  này ñó chính là phát hiện ra những ñồ dùng và tài sản của khách ñể quên tại khách sạn.

  Những vật dụng này sẽ ñược hoàn trả lại cho khách hàng và ñược thực hiện theo quy

  trình xử lý những ñồ vật của khách bỏ quên (Lost & Found) tại mỗi khách sạn.

  Bước 4: Làm vệ sinh sau khi khách trả buồng

  Công việc dọn dẹp vệ sinh sau khi khách trả phòng ñược thực hiện liên tục ñể ñảm

  bảo cho việc kinh doanh phòng của khách sạn. Phòng phải luôn trong tình trạng sẵn

  sàng ñể bộ phận tiền sảnh bán cho các khách hàng khác.

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  10

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  1.3 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng phục vụ buồng phòng của bộ phận

  Housekeeping trong khách sạn

  1.3.1 Khái niệm về chất lượng phục vụ

  Tiếp cận khái niệm chất lượng có rất nhiều cách khác nhau. Những cách tiếp cận có

  thể dựa trên sự tuyệt hảo, chất lượng dựa trên những ñặc tính hay tính bền và ñộ chắc

  chắn của sản phẩm. Tiếp cận trên góc ñộ sản xuất là dựa vào sự hoàn hảo và phù hợp

  của quá trình sản xuất ra sản phẩm, tránh những sai sót trong quá trình sản xuất và hạn

  chế những lỗi của sản phẩm, là một phương pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên

  cạnh ñó, có thể tiếp cận khái niệm chất lượng dựa theo quan ñiểm giá trị. Theo ñó, chất

  lượng là một khái niệm trừu tượng vì nó tùy theo quan ñiểm của người tiêu dùng hoặc

  nhà sản xuất, phụ thuộc vào khả năng chi trả của khách hàng và giá trị của sản phẩm.

  Chất lượng ñược so sánh với giá bán và số tiền mà khách hàng phải bỏ ra(tiền nào của

  ñó). Ngoài ra, chất lượng còn ñược tiếp cận trên góc ñộ người tiêu dùng. Các doanh

  nghiệp luôn ñi theo ñịnh hướng “hướng tới khách hàng”, do nhận thức về chất lượng

  xuất phát từ tâm thức của người mua. Việc tạo ra những sản phẩm ñáp ứng ñược nhu

  cầu và thỏa mãn ñược nhu cầu của họ ñược xem là một sản phẩm có chất lượng. Hay

  nói cách khác chất lượng sản phẩm chính là giá trị sử dụng của nó mang lại cho người

  tiêu dùng … Những cách tiếp cận này cho thấy sự khác nhau trong nhận thức và cách

  hiểu của con người về chất lượng. Và sự theo ñuổi mục tiêu chất lượng sản phẩm hay

  dịch vụ của một doanh nghiệp nhằm làm nâng cao hình ảnh và uy tín, nâng cao vị thế

  cạnh tranh cũng như việc xem chất lượng là chìa khóa mang ñến sự thành công trong

  kinh doanh của doanh nghiệp.

  Tiêu chuẩn thuật ngữ ISO 8402 (TCVN 5814-94) ñã ñịnh nghĩa: “chất lượng là

  toàn bộ những ñặc trưng của một sản phẩm hoặc một dịch vụ có khả năng làm thỏa

  mãn những yêu cầu ñã ñặt ra hoặc tiềm ẩn”

  Chất lượng gắn liền với sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vì vậy nên sản phẩm

  hay dịch vụ nào không ñáp ứng ñược nhu cầu của khách hàng thì bị coi là kém chất

  lượng cho dù trình ñộ công nghệ sản xuất ra có thể hiện ñại ñến ñâu ñi nữa.

  Trong kinh doanh lưu trú, chất lượng phục vụ ñược cung cấp bởi con người, ñó là

  sự giao tiếp và mối quan hệ giữa nhân viên-khách hàng, việc làm cho khách hàng cảm

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  11

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  thấy thoải mái và hài lòng, những giá trị mà họ ñược nhận so với những mong ñợi

  trước khi tiêu dùng và số tiền mà họ ñã bỏ ra. Tính ñồng thời giữa việc cung cấp và

  tiêu dùng xảy ra trong cùng một thời gian và khách hàng phải ñến tận nơi ñể thưởng

  thức cũng như cảm nhận dịch vụ ñó. Khách hàng chỉ có thể nhận biết ñược dịch vụ ñó

  có chất lượng hay không chỉ khi nào họ ñã sử dụng dịch vụ, họ ñã có những trải

  nghiệm và tiếp xúc với nó. Tìm thấy ñược sự hài lòng như mong ñợi cũng như ñã thỏa

  mãn nhu cầu nào ñó của mình. Yếu tố con người có tác ñộng rất lớn ñến cảm nhận và

  ñánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn. Bởi lẽ, mọi dịch vụ trong khách sạn hầu hết

  ñược cung cấp trực tiếp thông qua những nhân viên phục vụ, qua thái ñộ và hình thức

  bên ngoài của họ. Chất lượng phục vụ buồng phòng là việc mang ñến cho khách hàng

  sự phục vụ chu ñáo và tận tình, là sự hài lòng của khách hàng với thái ñộ cùng với sự

  chăm sóc khách hàng của người nhân viên phục vụ buồng trong thời gian khách lưu trú

  tại khách sạn. Do ñó, chất lượng phục vụ là quá trình ñánh giá tích lũy của khách hàng

  dựa trên sự so sánh giữa chất lượng phục vụ mong ñợi so với mức ñộ hài lòng về chất

  lượng phục vụ mà khách hàng ñã nhận ñược.

  Vậy chất lượng phục vụ của bộ phận Housekeeping , theo cách tiếp cận từ góc ñộ

  người tiêu dùng, phụ thuộc vào những cảm nhận chủ quan của khách, chính là mức ñộ

  thỏa mãn và hài lòng của khách về sự phục vụ của bộ phận Housekeeping. Vậy ta có

  khái niệm về chất lượng phục vụ như sau:

  Chất lượng phục vụ là mức ñộ hài lòng của khách hàng về sự phục vụ khách của

  khách sạn, so với những mong ñợi trước ñó của họ. Và chất lượng phục vụ phải ñảm

  bảo tính thống nhất và ñược duy trì trong suốt quá trình kinh doanh, ñảm bảo sự phù

  hợp với tiêu chuẩn của mỗi khách sạn.

  1.3.2 Những ñặc ñiểm của chất lượng phục vụ

  Do tính ñặc thù của loại hình kinh doanh dịch vụ rất khó phân biệt và ñể có thể

  ñánh giá và quản lý chất lượng phục vụ của khách sạn ñược tốt hơn, nhất thiết chúng ta

  cần phải hiểu rõ những ñặc ñiểm ñặc thù của nó. Chất lượng phục vụ của khách sạn có

  một số ñặc ñiểm sau:

  Tính vô hình.

  Tính không thể tách rời.

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  Khóa luận tốt nghiệp

  Tính không thể tồn trữ.

  Tính không ñồng nhất.

  12

  GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Long

  Tính vô hình

  ðặc ñiểm này xuất phát từ chính tính ñặc thù của loại hình dịch vụ. Tính chất

  không thể sờ hay nắm bắt dịch vụ vì nó không có một hình dạng cụ thể. Sản phẩm của

  khách sạn là một dịch vụ trọn gói, nó bao gồm 4 thành phần: phương tiện thực hiện,

  hàng hóa bán kèm, dịch vụ hiện và dịch vụ ẩn. Khi xem xét và ñánh giá chất lượng của

  một dịch vụ, cũng như ñể biết ñược chất lượng của nó như thế nào phải trải qua một

  quá trình. Từ lúc mua, sử dụng và cảm nhận, cho ñến những ñánh giá sau mua. Qúa

  trình này lại tùy thuộc vào cảm nhận chủ quan của khách hàng. ðối với 2 thành phần

  phương tiện thực hiện và hàng hóa bán kèm, chúng ta có thể ñánh giá chất lượng của

  chúng rất dễ dàng bởi lẽ chúng ñều là những vật cụ thể và hữu hình. Bạn có thể sờ,

  nhìn thấy, cũng như việc cân ño và ñếm ñược vì chúng ñều có tính chất lý hóa cụ thể

  như ñộ dài, kích cỡ, trọng lượng, màu sắc và mùi vị… Nhưng ñối với 2 thành phần như

  dịch vụ hiện và dịch vụ ẩn thì ñể ñánh giá chính xác chất lượng của nó lại phụ thuộc

  vào cảm nhận của người tiêu dùng sau khi sử dụng dịch vụ. Khách thuê buồng ngủ tại

  khách sạn. Có thể họ sẽ cảm nhận ñược sự sang trọng và ñằng cấp của khách sạn qua

  vẻ bên ngoài, qua những trang thiết bị và tiện nghi trong phòng, những vật dụng trang

  trí… Trong khi ñó, những dịch vụ mà nó trực tiếp ảnh hưởng ñến cảm nhận cũng như

  ñánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ, ảnh hưởng ñến quyết ñịnh có nên sử

  dụng dịch vụ ñó nữa hay không là ở sự tiếp ñón của nhân viên khuân vác hành lý, sự ân

  cần và lịch thiệp của người tiếp tân, sự chăm sóc chu ñáo và tận tình của nhân viên

  phục vụ phòng, sự an toàn và yên tĩnh khi lưu trú tại khách sạn. Những ñánh giá ñó

  phụ thuộc vào mỗi khách hàng khác nhau, mà khách hàng lưu trú tại khách sạn lại có

  những ñặc ñiểm tâm lý, dân tộc, tính cách khác nhau. Do ñó, khách sạn có ñẳng cấp

  càng cao thì chất lượng phục vụ ñòi hỏi tính chuyên nghiệp hơn, cần có những nổ lực

  và sự ñóng góp của tất cả những nhân viên, của tất cả các bộ phận trong khách sạn.

  ðiều này ñòi hỏi sự liên kết và hợp tác cao giữa các bộ phận trong khách sạn. Một sai

  sót nhỏ trong quy trình phục vụ khách khiến họ không hài lòng cũng sẽ ảnh hưởng ñến

  uy tín của cả khách sạn.

  SVTH: Yi Kim Quang

  Lớp: 07DQKS02

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Buồng Của Bộ Phận Housekeeping Cực Hay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Tại Bộ Phận Lễ Tân Khách Sạn Mường Thanh
 • Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Tại Bộ Phận Lễ Tân Khách Sạn Mường Thanh
 • Chuyên Đề Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Tại Bộ Phận Lễ Tân Khách Sạn Mường Thanh
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Nhà Hàng, Chuông Gọi Phục Vụ
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Buồng Của Bộ Phận Housekeeping Tại Khách Sạn trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100