Đề Xuất 5/2022 # Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra Giám Sát # Top Like

Xem 7,623

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra Giám Sát mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 7,623 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Cán Bộ Giai Đoạn Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa Hình Sự Sơ Thẩm Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Phải Được Xác Định Là…
 • Tổ Chức Phiên Tòa Hình Sự Rút Kinh Nghiệm: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tố, Kiểm Sát Xét Xử
 • Ngành Kiểm Sát Triển Khai Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa
 • Ngay sau đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác KTGS của Đảng, coi đây là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Bên cạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Qua đó, công tác KTGS của các cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm song vẫn đảm bảo tính toàn diện.

  Đồng chí Chẩu Thanh Tùng (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa)

  giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển cây lạc gắn với quy hoạch

  vùng sản xuất hàng hóa.

  Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Giám sát để giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết. Nội dung tập trung giám sát vào các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chủ yếu, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng quý báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Đối với một số mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đề ra, Ban Giám sát đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng về tiến độ, kết quả thực hiện. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định phân công và ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ trực thuộc và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm chế độ thường xuyên nắm bắt, theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công, hàng tháng, quý báo cáo kết quả nắm tình hình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.286 tổ chức đảng và 1.227 đảng viên, giám sát chuyên đề 1.838 tổ chức đảng và 880 đảng viên. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 208 tổ chức đảng, giám sát 77 tổ chức đảng. Qua KTGS đã yêu cầu 114 tổ chức đảng và 10 đảng viên có khuyết điểm kiểm điểm, khắc phục; thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. UBKT các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác KTGS các tổ chức, cá nhân theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Qua KTGS đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định.

  Theo đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc thực hiện tốt công tác KTGS tại địa phương đã có tác động quan trọng để các cấp ủy nhanh chóng đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt đối với 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đã được các cấp ủy đảng ở các đơn vị, địa phương triển khai một cách mạnh mẽ và sớm đạt được những kết quả khả quan.

  Đối với phát triển nông nghiệp, việc triển khai nghị quyết đã nhanh chóng làm thay đổi nhận thức của người nông dân sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với những loại cây, con thế mạnh như chè, mía, cam, bưởi, lạc, cá đặc sản, trâu… Trong công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm ở nhóm khá trong cả nước…

  Các thành viên UBKT Đảng ủy xã Trung Môn (Yên Sơn) giám sát công trình xây dựng trụ sở xã.

  Kịp thời khắc phục sửa chữa

  Công tác KTGS là phương thức để bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng, kịp thời phát hiện được những bất cập trong hệ thống quản lý để góp ý xây dựng, với mục đích lấy phòng ngừa làm chính. Qua công tác KTGS của các cấp ủy, UBKT các cấp của tỉnh đã phát huy được các nhân tố tích cực, kịp thời ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, sai trái, từ đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

  Thời gian qua, công tác KTGS của huyện Sơn Dương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp của huyện đã kiểm tra và giám sát 129 tổ chức đảng về các nội dung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Qua kiểm tra đã chỉ ra 31 tổ chức thực hiện chưa tốt, đề nghị chấn chỉnh kịp thời. Trong giám sát tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực công tác và theo dõi các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện.

  Qua giám sát thường xuyên đã giúp cấp ủy nắm chắc hơn tình hình mọi mặt ở địa phương, cơ sở phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tú Thịnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã tiếp nhận một số cuộc KTGS của tỉnh và huyện. Qua các cuộc KTGS của cấp trên đã chỉ ra một số sai sót của Đảng ủy xã cũng như ở các chi bộ thôn. Đảng ủy xã đã tiếp thu những ý kiến góp ý của các đoàn và nhanh chóng khắc phục không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng.

  Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, thời gian qua, công tác KTGS ở các chi, đảng bộ doanh nghiệp được thực hiện nghiêm. Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy khối cho biết, khối doanh nghiệp có đặc thù riêng, nên việc KTGS tập trung chủ yếu vào việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác phát triển đảng viên… Quá trình KTGS cố gắng rút ngắn thời gian, tránh làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

  Để làm tốt việc này thì Đảng ủy, UBKT Đảng ủy khối tăng cường công tác giám sát thường xuyên. Đây là giải pháp nhanh gọn mà vẫn đảm bảo việc phát hiện những hạn chế, sai phạm và uốn nắn kịp thời. Từ năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy khối đã tổ chức 17 cuộc KTGS chuyên đề đối với 74 tổ chức đảng, 207 lượt đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số hạn chế, sai phạm, trong đó đã xử lý kỷ luật 22 đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc.

  Đồng chí Ngô Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang cho biết, qua việc KTGS của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đối với công ty, đặc biệt là giám sát thường xuyên đã góp phần quan trọng để Đảng bộ công ty kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng ủy công ty cũng thường xuyên KTGS, chấn chỉnh việc các chi bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép với họp triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

  Qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ luôn chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thể hiện văn minh trong giao tiếp với khách hàng… Đây chính là điểm mấu chốt để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.

  Đồng chí Phùng Khắc Hùng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

  Xác định rõ nội dung, thời điểm phù hợp

  Ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí cấp ủy viên 100% là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, áp lực kinh doanh lớn, có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác KTGS. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, UBKT ở khối doanh nghiệp phải xác định rõ nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian KTGS cho phù hợp. Hiệu quả tốt nhất là tăng cường giám sát thường xuyên đối với người đứng đầu cấp ủy và doanh nghiệp. Có những việc thông qua KTGS thường xuyên chỉ mất 2 – 3 tiếng là hoàn thành hiệu quả lại không mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp.

  Đồng chí Nguyễn Tiến Lực, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Sơn Dương

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm

  Để nâng cao chất lượng công tác KTGS, huyện sẽ tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ chốt, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động đối với công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời tăng cường phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện.

  Đồng chí Mai Bảo Đăng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Trung Môn (Yên Sơn)

  Tăng cường giám sát thường xuyên

  Thời gian qua, công tác KTGS của Đảng ủy xã tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã về hoàn thành xây dựng nông thôn mới, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý các dự án đầu tư hạ tầng nông thôn. Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định tăng cường công tác giám sát thường xuyên bằng việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt trực tiếp tại các chi bộ. Qua đó giúp cấp ủy nắm chắc hơn mọi mặt của các thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Có Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Ở Trạm Y Tế
 • Nâng Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Của Các Trạm Y Tế
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Tại Trạm Y Tế
 • Hđnd Huyện Vĩnh Lộc: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động
 • Thực Trạng, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Các Phiên Họp Của Thường Trực Hđnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra Giám Sát trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100