Đề Xuất 11/2022 # Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện / 2023 # Top 16 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm 2000, toàn thành phố có 95.306 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 61,7%; năm 2010, 90,1% hộ đạt Gia đình văn hóa; năm 2019 có 89,6% hộ đạt (207.265 hộ). Như vậy, qua 20 năm triển khai, đến nay, có thêm 127.515 hộ đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa, tăng 27,9% tỷ lệ Gia đình văn hóa so với năm 2001.

Số thôn, tổ dân phố đăng ký và đạt chuẩn Tổ dân phố/ Thôn văn hóa cũng phát triển nhanh. Đến nay, trên địa bàn thành phố có tỷ lệ đăng ký 100%; kết quả, có 2.277/2.896 tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu Tổ dân phố/ Thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 78,6%; tăng 76,65% so với năm 2000.

Phong trào xây dựng phường, xã đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố từng bước phát triển. Năm 2019, toàn thành phố có 50/56 phường, xã đăng ký xây dựng, đạt 89,2%. Kết quả có 45/56 phường, xã đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 80,4%. Thông qua việc xây dựng danh hiệu, các phường xã đã nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa trên địa bàn, gắn với việc phát triển kinh tế, phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở, hạn chế mức thấp nhất các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng được triển khai sâu rộng. Qua 20 năm triển khai, đến năm 2019, toàn thành phố có 682 đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu, trong đó có 651/682 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 95,5% so với số đăng ký.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” / 2023

Ngày 3/1, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kon Tum tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kon Tum

Báo cáo của Ban chỉ đạo tại buổi họp cho biết, năm 2018, các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và mặt trận chỉ đạo, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực qua các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ đó, có 4.100 tập thể, cá nhân được đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cấp.

Đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 100% số thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức cho nhân dân đăng ký thi đua. Kết quả, năm 2018, có 98.191/128.153 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, tăng 5% so với năm 2017. Toàn tỉnh có 618/874 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, tăng 1%; 542/959 được công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 9%.

Đối với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, có 28% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tăng 1%; có 23% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, tăng 1%. Đến cuối năm qua, toàn tỉnh có 44 nhà văn hóa ở các xã, phường, thị trấn; 440/617 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có nhà rông truyền thống, đạt tỷ lệ 71,%…

Năm 2019, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Kon Tum phấn đấu thực hiện: đạt 79% tỷ lệ hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”; 74% khu dân cư được công nhận “Khu dân cư văn hóa”; 5% số xã trong tỉnh đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 45% số xã có nhà văn hóa và thôn, làng có nhà văn hóa – khu thể thao thôn từng bước đạt quy định; 30% người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; 45% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 68% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” / 2023

Qua 10 năm triển khai thực hiện, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu, giải pháp thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được đưa vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch nhà nước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Bài 2: Những cách làm hiệu quả

Đa số các tỉnh, thành phố, HĐND và UBND đều ban hành các nghị quyết, quyết định, các chính sách đầu tư, hỗ trợ đời sống văn hóa cơ sở. Tuy mỗi địa phương tổ chức triển khai khác nhau, nhưng kết quả đạt được đều rất khả quan.

Thiếu nữ dân tộc Lào, bản Phiêng Hào (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên – Lai Châu) đón khách bằng điệu múa truyền thống. Ảnh: Hoàng Nguyên

Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình tham gia xây dựng gia đình văn hóa, tổ chức tốt việc bình bầu gia đình văn hóa công khai, dân chủ từ khu dân cư nên chất lượng gia đình văn hóa ở đa số các địa phương được nâng lên. Gần 1,12 triệu gia đình văn hóa tiêu biểu ở các cấp được khen thưởng (đạt 15%). Xây dựng gia đình văn hóa thực sự trở thành môi trường giáo dục quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần trong gia đình.

Nhiều gia đình văn hóa làm kinh tế giỏi, có nhiều đóng góp cho làng xóm, quê hương, như gia đình ông Phan Kim Lợi – một gia đình văn hóa ở làng văn hóa Hải Yến (xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương) là một ví dụ. Hai ông bà đều là trí thức đã nghỉ hưu, ngôi nhà của ông giống như một câu lạc bộ của người cao tuổi, hàng ngày có các bạn già, hàng xóm đến chơi cờ, thưởng trà và đàm đạo chuyện làng, chuyện nước. Ông bà còn bỏ 130 triệu đồng để xây nhà mẫu giáo cho trẻ em trong làng có chỗ học, chỗ chơi…

Từ nhiều năm nay, bản văn hóa Phiêng Hào (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu) đã được công nhận là bản văn hóa cấp tỉnh. Có được thành tích đó là cả một quá trình phấn đấu của Chi bộ và sự đồng lòng quyết tâm của bà con dân tộc địa phương.

Cùng với việc thường xuyên vận động bà con khai hoang, mở rộng diện tích gieo trồng, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ… để phát triển kinh tế, bản luôn chú trọng công tác xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa, đẩy mạnh thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, giữ vững an ninh trật tự, xóa bỏ phong tục tập quán hủ tục, lạc hậu.

Các cán bộ, đảng viên của bản luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc của bà con. Mỗi tháng, bà con tập trung họp bàn trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện nếp sống văn minh hiện đại. Đóng góp, xây dựng đổi mới các nội dung hương ước, quy ước của bản trong việc thực hiện chăn nuôi gia súc dưới gầm nhà sàn, thả rông gia súc…

Theo quy định của bản, mỗi tuần bà con tập trung cùng nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh đường vào bản, phát quang bụi rậm. Đội ngũ y tế bản thường xuyên đến từng hộ gia đình khám, chữa bệnh và tuyên truyền cho bà con ăn uống bảo đảm vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, nằm màn để phòng chống bệnh sốt rét, người ốm cần đi khám để chữa trị, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

Nhờ đó sức khỏe của nhân dân luôn đảm bảo, trường hợp sinh con thứ 3 đã giảm đáng kể, 100% các hộ trong bản đã có nước sạch, con em trong bản được đến trường. Các hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong khu dân cư, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong cưới xin, ma chay.

Trong bản thường xuyên tổ chức biểu diễn múa xòe, hát đối, thổi kèn, các hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho bà con. Trưởng bản Lò Văn Sẳn cho biết: “Bà con trong bản ai cũng vui mừng, phấn khởi khi nhà văn hóa bản được Nhà nước đầu tư xây dựng, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng cho bà con”.

Còn ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), theo lời kể của người dân, từ năm 1997 trở về trước, việc dựng vợ, gả chồng cho con cái là gánh nặng đối với nhiều gia đình ở đây. Thời đó, trước khi cưới, nhà trai phải mang lễ vật, tiền mặt đến nhà gái (2-3 triệu đồng/đám), lễ ăn hỏi được tổ chức linh đình rồi chia trầu cau, bánh trái cho cả làng và lượng cỗ trong 2-3 ngày cưới không dưới 150 mâm… Hủ tục này khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ dở khóc, dở cười vì phải gồng mình “cày” trả nợ sau ngày cưới. Từ năm 1997 đến nay, hưởng ứng cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, huyện đã làm cuộc “cách mạng” xóa bỏ hủ tục.

Phong trào sống và cưới theo nếp sống văn minh, tổ chức cưới tiệc trà đơn giản, trang trọng được các ngành, đoàn thể, nòng cốt là đoàn thanh niên, tuyên truyền, vận động tới từng nhà và làm thí điểm tại 3 xã Hồng Minh, Tri Thủy, Quang Lãng rồi nhân rộng ra toàn huyện.

Theo ông Nguyễn Cát Khoa, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Phú Xuyên, đến nay, tuy chưa thu hút được 100% số đám cưới tổ chức theo hình thức này, nhưng mỗi năm Phú Xuyên có khoảng 800-900 đám (chiếm 60-70%) tổ chức cưới theo nếp sống văn minh, trong đó có 120-150 đám tổ chức theo hình thức tiệc trà.

Đặc biệt, khi nhận giấy đăng ký kết hôn, các đôi uyên ương được đoàn thanh niên tổ chức tiệc ngọt, biểu diễn văn nghệ chúc mừng hạnh phúc tại hội trường UBND xã… Anh Nguyễn Văn Đức, người dân xã Phú Xuyên chia sẻ: “Nhà tôi vốn khó khăn, nếu tổ chức đám cưới như ngày xưa sẽ phải vay mượn rất nhiều. Bây giờ, tổ chức đám cưới theo nếp sống mới không tốn kém nhiều, nên tôi không còn phải lo lắng nữa”.

Có thể nói, việc triển khai cụ thể phong trào TDĐKXDĐSVH ở mỗi địa phương không giống nhau, nhưng kết quả đạt được đều rất tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số địa phương thực hiện chưa tốt, vẫn còn có hiện tượng chạy theo thành tích.

Bài 3: Vẫn còn những “khoảng tối”

Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện / 2023

Đoàn kết trong một tập thể đơn vị là ở đó luôn có tinh thần đồng chí, đồng đội; tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao; mọi người yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau và phải biết gắn bó, đồng tâm nhất trí với nhau thành một khối vững chắc, cùng hành động để đạt được một lý tưởng, một mục đích nhất định… Qua đó sẽ tạo nên sức mạnh của một tập thể và sẽ là tiền đề dẫn đến mọi thành. Đây là một vấn đề tuy không mới, song rất khó, nó đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải xác định rõ tầm quan trọng của một tập thể đoàn kết và đưa ra mục tiêu hàng đầu để phấn đấu xây dựng. Chính vì thế tôi chọn đề tài “Xây dựng đoàn kết nội bộ để đơn vị luôn phát triển và vững mạnh toàn diện” làm đề tài thi đua cho năm 2015 và triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

II/ Tổng quan về thực trạng:

TAND huyện Nam Trà My nằm trên địa bàn của một huyện miền núi cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Có thể nói là một huyện nghèo nhất so với cả nước, có tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 97%, trình độ dân trí và hiểu bết về pháp luật còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán ở một số nơi còn nặng nề, giao thông đi lại và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và TAND cấp trên giao cho cũng gặp không ít những khó khăn, nhất là việc hướng dẫn cho đương sự viết lại đơn theo mẫu quy định; quá trình đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi và tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng; tổ chức các phiên tòa xét xử, hòa giải, đối thoại…

Truy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban cán Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam; Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; sự hỗ trợ của UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; sự năng nổ nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong CBCC NV… nên đơn vị đã khắc phục được những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

1. Về thực trạng tổ chức, công việc:

TAND huyện có trụ sở làm việc và các trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào thi đua cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

TAND huyện Nam Trà My có 5/5 biên chế được giao (Trong đó có 02 Thẩm phán, 02 Thư ký, 01 kế toán) và 02 nhân viên hợp đồng (01 bảo vệ, 01 tạp vụ).

Đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả các mặt công tác, các hoạt động phong trào thi đua và đặc biệt là công tác chuyên môn giải quyết, xét xử các loại án.

Làm tốt công tác phối hợp và thường xuyên có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của CBCC, NV; luôn quan tâm xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Ngay từ đầu năm, đơn vị tiến hành phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC, NV và các chức danh Tư pháp; đồng thời thường xuyên có sự đôn đốc, kiểm tra và giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Duy trì trực báo đầu tuần để nắm bắt và triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện nghiêm kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp.

2. Những vấn đề tồn tại, khó khăn: III. Nội dung:

Thường xuyên triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay“.

Do đặc thù chung của một huyện miền núi có đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; trình độ dân trí và hiểu biết về Pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế; phong tục tập quán một số nơi vẫn còn nặng nề, ngôn ngữ bất đồng; thông tin liên lạc và giao thông đi lại trên địa bàn thôn, nóc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng gặp nhiều khó khăn; nhất là việc đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi, tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng…

“Xây dựng đoàn kết nội bộ” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, người đứng đầu một tập thể phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu cần phải tập trung xây dựng và xem như bắt đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “Đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý, là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng đoàn kết của Người đã hình thành trên cơ sở lý luận và thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Như Bác Hồ đã dạy chúng ta “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công“. Dù có ở cơ quan hay tổ chức nào lớn hay bé, đoàn kết là vấn đề trọng tâm hàng đầu mà chúng ta cần phải xây dựng, phát huy và duy trì thường xuyên. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu có đoàn kết thì ở đó nhất định sẽ thành công trên mọi lĩnh vực. Do vậy, người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ; nhất trí cao về quan điểm, đường lối và phát huy vai trò trách nhiệm đối với tập thể đơn vị.

Một tập thể đoàn kết và phát triển vững mạnh toàn diện là một tập thể luôn có sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; Một tập thể luôn trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; Một tập thể giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong một tập thể; trước hết người đứng đầu đơn vị cần phải đảm bảo cơ chế quản lý điều hành cho phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên có sự phối hợp hỗ trợ nhau trong trong các lĩnh vực công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt người cán bộ quản lý phải không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của từng tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau… tạo bầu không khí luôn ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng CBCC NV với nhau.

Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng CBCC NV để động viên kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đối với mỗi CBCC NV; đồng thời quan tâm giúp đỡ và động viên kịp thời khi gia đình CBCC NV gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC NV… Từ đó mỗi CBCC NV mới thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể; luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho CBCC NV. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để CBCC NV được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để phục vụ công tác ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Động viên, khuyến khích để CBCC NV tham gia tích cực công tác xã hội và các hoạt động phong trào thi đua.

Hàng năm đều có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ và đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả những phần việc đã được phân công. Kịp thời biểu dương, khuyến khích những thành tích đạt được của mỗi CBCC NV; nhưng đồng thời cũng nghiêm túc góp ý chân tình, cởi mở để CBCC NV rút kinh nghiệm những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên Quy chế hoạt động chung của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam và thực tiễn tại đơn vị, TAND huyện Nam Trà My xây dựng Quy chế hoạt động riêng để quán triệt, triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp, kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp. Luôn chấp hành tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ” và “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các hoạt động tại đơn vị đều được đưa ra tập thể để trao đổi, bàn bạc, thống nhất và triển khai thực hiện.

Một việc hết sức quan trọng nữa đó là thực hiện công khai dân chủ, minh bạch về Tài chính và Tài sản công trong tập thể:

– Về kinh phí của đơn vị được cấp ngay từ đầu năm hoặc kinh phí được cấp bổ sung (nếu có) và các khoản thu – chi của đơn vị đều được công khai kịp thời cho CBCC NV được biết để cùng tham gia tiết kiệm trong chi tiêu và chống tham nhũng, lãng phí. Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch thu – chi nhằm đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên vừa tiết kiệm từ nguồn kinh phí tự chủ để chi tăng thu nhập cho CBCC NV vào dịp cuối năm… Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu vấn đề tài chính chỉ cần mập mờ một vấn đề nào đó mà mọi người chưa rõ hoặc không hiểu sẽ dẫn đến “ung nhọt” và một ngày nào đó cái “nhọt” kia sẽ vở, mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau và cái tập thể đoàn kết ấy sẽ tan theo.

– Về tài sản công được phân công cụ thể cho từng CBCC NV quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản của Nhà nước. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận, văn phòng tổng hợp đề xuất mua sắm và cấp phát để sử dụng một cách hiệu quả trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm.

IV/ Tiến trình triển khai, áp dụng đề tài:

Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được quan tâm phát động thường xuyên nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi ngoài giờ làm việc; đồng thời động viên, khuyến khích CBCC NV tích cực tham gia tập luyện để rèn luyện sức khỏe cũng vừa tạo điều kiện để giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn ở huyện cũng như trong toàn ngành.

Ngoài ra do đặc thù riêng của một đơn vị đóng trên địa bàn miền núi cao, thuộc vùng sâu, vùng xa; CBCC NV trong đơn vị đều sống xa nhà nên ăn ở tập thể; mặc khác điều kiện và giá cả thị thường chênh lệch rất cao so với đồng bằng nên cũng có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến dời sống của CBCC NV… Người đứng đầu tập thể đơn vị cũng cần quan tâm phát động phong trào thi đua trồng cây xanh, rau sạch; chăn nuôi gà, vịt, cá… để cải thiện bếp ăn tập thể; đồng thời cũng gây được quỹ cho Công đoàn hoạt động, vừa tạo quang cảnh cơ quan thêm phong phú và xanh – sạch – đẹp…

Ngay từ đầu năm 2015, TAND huyện Nam Trà My đã phát động phong trào thi đua và triển khai cho toàn thể CBCC, NV trong đơn vị đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân. Qua đó mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng đề tài thi đua, thông qua trước tập thể nhằm thống nhất nội dung đề tài và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND tỉnh để tổng hợp, kiểm tra và có sự đôn đốc, theo dõi thường xuyên.

V/ hững kiến nghị, đề xuất:

Tại đơn vị, các đề tài đã được quán triệt và triển khai áp dụng ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của mỗi CBCC, NV. Từ công tác quản lý điều hành đến công tác giải quyết, xét xử án; công tác nhân đạo từ thiện; công tác đoàn thể, giúp xã và các hoạt động phong trào thi đua.

Từng đợt thi đua, đơn vị có lồng ghép tổ chức đánh giá kết quả áp dụng đề tài trong tập thể và đối với từng cá nhân trong đơn vị.

Tác giả: Lê Thị Thu Tám Đơn vị: Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My

Hiện tại đơn vị có 02 Thư ký, đến nay đã đảm bảo đủ về thời gian công tác theo quy định và đủ điều kiện để được đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán. Kính đề nghị Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam quan tâm tạo điều kiện để các Thư ký được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC của đơn vị, đồng thời cũng tạo nguồn Thẩm phán cho thời gian đến.

Đối với huyện, cần quan tâm đưa đi đào tạo chuyên ngành Luật nhằm tạo nguồn cán bộ Tòa án là người tại chỗ, người đồng bào các dân tộc thiểu số để về phục vụ công tác tại địa phương.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!