Đề Xuất 11/2022 # Định Hướng Mục Tiêu Và Giải Pháp Cho Giáo Dục Mầm Non Giai Đoạn 2022 / 2023 # Top 18 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Định Hướng Mục Tiêu Và Giải Pháp Cho Giáo Dục Mầm Non Giai Đoạn 2022 / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Định Hướng Mục Tiêu Và Giải Pháp Cho Giáo Dục Mầm Non Giai Đoạn 2022 / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chiều 5/6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng tiểu ban Giáo dục mầm non, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đã chủ trì phiên họp cho ý kiến về “Định hướng mục tiêu và giải pháp cho Giáo dục Mầm non trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì phiên họp

Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục (2011-2020), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, GDMN đã có bước phát triển mạnh mẽ, nổi bật là hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Các nhiệm vụ đối với GDMN trong giai đoạn tới sẽ rộng hơn, đòi hỏi nhiều giải pháp hơn.

Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp 1; định hướng đến năm 2030 phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo, còn lộ trình thực hiện tùy thuộc vào điều kiện thực tế.

Tại phiên họp, PGS TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN báo cáo đề xuất Bộ chỉ số phát triển giáo dục cơ bản để phục vụ quản lý ngành với 3 nhóm chỉ tiêu/chỉ số. Nhóm chỉ tiêu/chỉ số về tiếp cận giáo dục (tỷ lệ huy động trẻ em mầm non đến trường). Nhóm chỉ tiêu/chỉ số về điều kiện bảo đảm chất lượng (số giáo viên/nhóm, lớp, tỷ lệ giáo viên mầm non có bằng cao đẳng trở lên, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho GDMN). Nhóm chỉ tiêu/chỉ số về chất lượng giáo dục (tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN, tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng).

Căn cứ vào Bộ chỉ số này, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với cấp học mầm non, các ủy viên Hội đồng, các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục thống nhất, 7 chỉ số thuộc 3 nhóm chỉ tiêu/chỉ số nêu trên cơ bản phù hợp và cần thiết.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN báo cáo tại phiên họp

Để bảo đảm chất lượng GDMN, các đại biểu cho rằng, cần duy trì cả hai chỉ tiêu: Tỷ lệ giáo viên/lớp, nhóm lớp, và số trẻ em/giáo viên. Đặc biệt, các chỉ tiêu/chỉ số phải cân đối nguồn lực thực hiện, cả về cơ sở vật chất và giáo viên. Theo chúng tôi Nguyễn Thị Hoàng Yến, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cần có thêm dự báo cụ thể để đưa ra những chỉ số có tính đột phá, huy động được các nguồn lực đầu tư cho trẻ em trong giai đoạn 0 – 5 tuổi, vì đây là giai đoạn vàng, có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với sự phát triển đất nước sau này.

Tiếp thu các ý kiến trao đổi, kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, cần thực hiện tốt 7 chỉ số phát triển GDMN. Thứ trưởng đánh giá, chỉ số tỷ lệ huy động trẻ em mầm non đến trường (thuộc nhóm chỉ tiêu/chỉ số về tiếp cận giáo dục) thể hiện sự công bằng trong giáo dục. Việc vận động học sinh đến lớp chính là vấn đề phổ cập, nhưng để học sinh được học có chất lượng thì phải quan tâm chú trọng hơn nữa.

Thứ trưởng tán thành với đề xuất các chỉ số: Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước cho GDMN; Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN; Tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng.

Thứ trưởng lưu ý, cần quan tâm đến chương trình giáo dục, mục tiêu giáo dục và cách thức đánh giá học sinh phù hợp, thực chất. Riêng về chỉ số dinh dưỡng, theo Thứ trưởng, đây là chỉ số quan trọng, không thể thiếu đối với GDMN, cần được đưa vào chiến lược phát triển.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Giải Pháp Cho Giáo Dục Mầm Non Giai Đoạn 2022 / 2023

Giáo dục m ầm non trong giai đoạn tới đòi hỏi nhiều giải pháp hơn

Tại phiên họp cho ý kiến về “Định hướng mục tiêu và giải pháp cho Giáo dục Mầm non trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng tiểu ban Giáo dục mầm non Nguyễn Hữu Độ cho biết, nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục (2011-2020), GDMN đã có bước phát triển mạnh mẽ, nổi bật là hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Các nhiệm vụ đối với GDMN trong giai đoạn tới sẽ rộng hơn, đòi hỏi nhiều giải pháp hơn.

Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp 1; định hướng đến năm 2030 phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo, còn lộ trình thực hiện tùy thuộc vào điều kiện thực tế.

PGS.TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN báo cáo đề xuất Bộ chỉ số phát triển giáo dục cơ bản để phục vụ quản lý ngành với 3 nhóm chỉ tiêu, chỉ số. Nhóm chỉ tiêu, chỉ số về tiếp cận giáo dục (tỷ lệ huy động trẻ em mầm non đến trường). Nhóm chỉ tiêu, chỉ số về điều kiện bảo đảm chất lượng (số giáo viên/nhóm, lớp, tỷ lệ giáo viên mầm non có bằng cao đẳng trở lên, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho GDMN). Nhóm chỉ tiêu, chỉ số về chất lượng giáo dục (tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN, tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng).

Căn cứ vào Bộ chỉ số này, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với cấp học mầm non, các ủy viên Hội đồng, các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục thống nhất, 7 chỉ số thuộc 3 nhóm chỉ tiêu, chỉ số nêu trên cơ bản phù hợp và cần thiết.

Để bảo đảm chất lượng GDMN, các đại biểu cho rằng, cần duy trì cả hai chỉ tiêu: Tỷ lệ giáo viên/lớp, nhóm lớp, và số trẻ em, giáo viên. Đặc biệt, các chỉ tiêu, chỉ số phải cân đối nguồn lực thực hiện, cả về cơ sở vật chất và giáo viên. Theo chúng tôi Nguyễn Thị Hoàng Yến, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cần có thêm dự báo cụ thể để đưa ra những chỉ số có tính đột phá, huy động được các nguồn lực đầu tư cho trẻ em trong giai đoạn 0 – 5 tuổi, vì đây là giai đoạn vàng, có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với sự phát triển đất nước sau này.

Thực hiện tốt 7 chỉ số phát triển GDMN

Qua các ý kiến trao đổi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, cần thực hiện tốt 7 chỉ số phát triển GDMN. Thứ trưởng đánh giá, chỉ số tỷ lệ huy động trẻ em mầm non đến trường (thuộc nhóm chỉ tiêu, chỉ số về tiếp cận giáo dục) thể hiện sự công bằng trong giáo dục. Việc vận động học sinh đến lớp chính là vấn đề phổ cập, nhưng để học sinh được học có chất lượng thì phải quan tâm chú trọng hơn nữa.

Thứ trưởng tán thành với đề xuất các chỉ số: Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước cho GDMN; tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN; Tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng.

“Cần quan tâm đến chương trình giáo dục, mục tiêu giáo dục và cách thức đánh giá học sinh phù hợp, thực chất. Riêng về chỉ số dinh dưỡng, đây là chỉ số quan trọng, không thể thiếu đối với GDMN, cần được đưa vào chiến lược phát triển”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý.

THANH HÒA

Giải Pháp Cho Giáo Dục Phổ Thông Giai Đoạn 2022 / 2023

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành (Bộ GD&ĐT) cho biết, sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, giáo dục Việt Nam đã đạt những thành tựu quan trọng, chất lượng giáo dục được cải thiện, một số mục tiêu trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn này đã đạt và vượt chỉ tiêu.

Về bảo đảm tiếp cận giáo dục cho các đối tượng học sinh phổ thông, mục tiêu chiến lược đặt ra là đến năm 2020 tỷ lệ đi học đúng tuổi ở tiểu học là 99%; THCS là 95%; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; 70% trẻ khuyết tật được đi học.

Thực tế triển khai đến năm học 2019-2020, tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi cấp tiểu học là 99,35%; cấp THCS là 96%; vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận với giáo dục và tham gia học tập chủ yếu học hòa nhập tại các trường tiểu học và THCS tăng lên.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đối với mầm non 97,6%, tiểu học 99,8%, THCS 99,1%, THPT 99,7%. Hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năng lực sư phạm của phần lớn nhà giáo được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Cơ sở vật chất của giáo dục các cấp cũng được đầu tư, tăng số lượng phòng học, tăng lượng phòng kiên cố hóa.

Chỉ số về chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên. Với giáo dục đại trà, tỷ lệ học sinh bỏ học ở cả cấp tiểu học, THCS, THPT có xu hướng giảm dần. Trình độ ngoại ngữ tin học của học sinh được cải thiện, một bộ phận học sinh có thể giao tiếp được tiếng Anh và sử dụng công nghệ thông tin trong học tập.

“Các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao học sinh lứa tuổi 15 của Việt Nam vượt mức trung bình của học sinh các nước khối OECD. Chất lượng kết quả học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic các môn văn hóa sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế luôn ở top đầu”, ông Thành cho biết.

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020, chúng tôi Lê Anh Vinh – Viện Phó Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, nhiều mục tiêu đã đạt kết quả vượt chỉ tiêu đề ra. Theo PGS Lê Anh Vinh, vấn đề này vẫn còn hạn chế về quy mô và mạng lưới giáo dục chưa phát triển đồng đều. Chất lượng giáo dục phổ thông giữa các vùng miền, các đối tượng còn chênh lệch. Năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên, năng lực quản lý và quản trị nhà trường của một bộ phận cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Đẩy mạnh tự chủ trong trường phổ thông

Về định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục phổ thông trong chiến lược giáo dục giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045, chúng tôi Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng, mục tiêu của Chiến lược phải tương đồng với Luật Giáo dục 2019. Theo đó, mục tiêu của giáo dục được chuyển từ “đào tạo con người toàn diện” (theo Luật Giáo dục 2005) sang “phát triển toàn diện con người Việt Nam”. Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài ngành GD&ĐT, còn có trách nhiệm lớn của các địa phương trong đầu tư, quan tâm đến giáo dục đào tạo, trách nhiệm của gia đinh và toàn xã hội.

GS Phạm Hồng Quang và nhiều Hiệu trưởng trường phổ thông đề xuất việc đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục, coi đây là giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. “Tự chủ mới ra được chất lượng. Ở môi trường tự chủ, nhà trường sẽ làm được nhiều giá trị cho học sinh”, cô Nguyễn Thị Nhiếp – thành viên Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục nói.

Ngoài đề xuất thí điểm cho một số trường thực hiện tự chủ rồi lâu dài sẽ áp dụng đại trà, cô Nhiếp cho rằng, cần đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới thi cử đáp ứng mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của học sinh.

Đưa ra chỉ số đột phá để thấy sự khác biệt của giáo dục Việt Nam

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, định hướng mục tiêu, giải pháp cho giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 là “mảnh ghép” quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, nhằm thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đáp ứng Luật Giáo dục 2019 và các yêu cầu mới.

Ngành Giáo dục sẽ rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; triển khai thực hiện chương trình giáo dục giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông.

Đồng thời nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Giải pháp đẩy mạnh giao quyền tự chủ đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có thể xác định là “điểm nhấn”. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp vẫn phải lấy chất lượng nhà giáo là gốc, là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục phổ thông”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Song song với việc đưa ra bộ chỉ số phát triển giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới đảm bảo đúng hướng, đúng mục tiêu, đúng chỉ đạo, phù hợp với hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu phải đưa ra chỉ số đột phá để thấy sự khác biệt của giáo dục Việt Nam so với thế giới.

THANH HÒA

Giải Pháp Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ Mầm Non 4 Đến 5 Tuổi / 2023

Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non là một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục kỹ năng sống ban đầu cho trẻ. Điều này tạo nên nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển về sau này của bé. Giai đoạn trẻ mẫu giáo là giai đoạn rất khó khăn trong việc định hình và phát triển nhân cách của trẻ vì hiểu biết, kinh nghiệm sống và ý thức của bé còn chưa được hoàn thiện. Việc phát triển toàn diện của trẻ cần thực hiện trên mọi hoạt động học tập, vui chơi, ăn uống… Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non giúp nâng cao mối quan hệ của bé với mọi người xung quanh.

Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non bằng cách xây dựng lớp học lễ giáo

Cách giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non

Khi trẻ đang chơi ở các góc lớp, giáo viên đến cùng trò chuyện, phổ biến và giáo dục các hành vi của trẻ đối với mọi người, mọi sự vật xung quanh đàm thoại với trẻ những hành vi văn minh trong giao tiếp. Giáo viên phải là người gương mẫu trong mọi hoạt động. Để đạt được hiệu quả giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non thì cô giáo phải là tấm gương mẫu mực cho các bé noi theo. Cách giao tiếp của cô với mọi người xung quanh cần nhẹ nhàng, đủng chuẩn mực đạo đức. Đối với trẻ, cô giáo không được lớn tiếng quát tháo, xưng hô dịu dàng bằng cô và con. Đến giờ đón trẻ thì cần dịu dàng, khiêm tốn, lịch sự trong giao tiếp với phụ huynh của trẻ. Khi được trẻ hỏi, cô giáo cần trả lời rõ ràng, đủ ý, không trả lời qua loa. Tùy thuộc vào tâm lý và nhận thức của từng trẻ mà cô có cách ứng xử phù hợp.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non

Ngày nay, ngoài kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm thì người giáo viên mầm non cần có thêm kiến thức căn bản về công nghệ thông tin để áp dụng vào giáo án giảng dạy. Sự kết hợp giữa giáo án điện tử và phương pháp dạy truyền thống giúp trẻ tiếp thu bài học hiệu quả nhất. Giáo dục lễ giáo cho trẻ bằng cách cho trẻ xem những hình ảnh, video về hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, lễ phép, chào hỏi, giúp đỡ bố mẹ, đoàn kết với các bạn, tích cực tham gia hoạt động giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non mọi lúc mọi nơi. Khi thực hiện giáo dục lễ giáo cho bé, cô giáo có thể lồng ghép trong các bài học ở trên lớp, sinh hoạt góc, hoạt động ngoài giờ lên lớp, lúc đón trả trẻ, hoạt động ngoài trời…

Ví dụ lồng ghép giáo dục lễ giáo vào trong các hoạt động góc giúp trẻ được đối thoại những câu chào hỏi lễ phép, nói lời cảm ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay. Khi trẻ thực hiện, giáo viên phải quan sát, kịp thời điều chỉnh những sai sót để trẻ thực hiện hành vi đúng mực từ đó trẻ hình thành các thói quen tốt trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày.

Kết hợp với gia đình bé trong giáo dục lễ giáo

Vào buổi họp phụ huynh đầu năm học, giáo viên cần khảo sát những đặc điểm tâm sinh lý của các bé bằng cách trao đổi với phụ huynh. Phụ huynh cần cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, đảm bảo trung thực. Những thông tin quan trọng bao gồm: tính cách của bé, điều kiện sống, hoàn cảnh gia đình và tình hình sức khỏe. Từ những thông tin thu thập được, giáo viên có căn cứ để điều chỉnh cách giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non phù hợp với từng bé. Giáo viên cũng cần trao đổi với phụ huynh của các bé về tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo Khuyến khích phụ huynh đồng hành với giáo viên trong việc dạy dỗ trẻ, điều này đặc biệt quan trọng đối với tình hình hiện nay có nhiều nên văn hóa và trò chơi giải trí không lành mạnh làm ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của bé.

Phối hợp với phụ huynh trong giáo dục lễ giáo trẻ

Do vậy phụ huynh cần có sự nghiêm khắc cần thiết, giải thích cho bé hiểu đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Lâu dần trẻ sẽ hiểu ra và nhận thức được các chuẩn mực đạo đức cần có. Cô giáo nên có kế hoạch giáo dục lễ giáo cho trẻ được dán trên bảng thông báo của lớp để tất cả phụ huynh đều nắm được từ đó có biện pháp thực hiện phù hợp đạt hiệu quả cao nhất.

Áp dụng khích lệ động viên trong giáo dục lễ giáo

Vào cuối mỗi buổi học, giáo viên để các bé xem xét xem ngày hôm nay mình đã ngoan chưa, các bé nhận xét nhau. Bạn nào ngoan sẽ được cắm cờ bé ngoan. Cô giáo cần dành nhiều thời gian gần gũi trẻ, chuẩn bị những món quà nhỏ để khen thưởng những bạn thực hiện tốt chương trình giáo dục lễ giáo. Đối với những trẻ chưa ngoan, cô không nên trách mắng mà tạo cơ hội cho trẻ sửa sai, khuyên răn để lần sau trẻ thực hiện tốt hơn, không phạm những sai lầm. Như vậy giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non không chỉ được thực hiện trong môi trường lớp học mà nó cần được thực hiện mọi lúc mọi nơi. Viêc phối hợp với phụ huynh các bé trong giáo dục lễ giáo sẽ giúp đạt hiệu quả cao hơn.

Dịch vụ tư vấn đầu tư trường học: http://idj.com.vn/tu-van-dau-tu-truong-hoc/

Dịch vụ quản lý và vận hành trường học: http://idj.com.vn/dich-vu-quan-ly-va-van-hanh-truong-hoc/

Bạn đang đọc nội dung bài viết Định Hướng Mục Tiêu Và Giải Pháp Cho Giáo Dục Mầm Non Giai Đoạn 2022 / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!