Đề Xuất 5/2022 # Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thanh, Quyết Toán Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Sử Dụng Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Thành Phố Hồ Chí Minh # Top Like

Xem 9,009

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thanh, Quyết Toán Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Sử Dụng Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Thành Phố Hồ Chí Minh mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 9,009 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức Tại Phòng Nội Vụ Lục Ngạn
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Địa Chính Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Tại Trường Thcs Phạm Hồng Thái
 • Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức
 • Đề Tài Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Hồ Sơ Sổ Sách Trong Trường Thcs
 • LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp cao học, được sự giúp đỡ

  của các thầy, cô giáo trường Đại học Thủy Lợi, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS

  Nguyễn Xuân Phú, cùng sự tham gia góp ý của các nhà khoa học, các nhà quản lý,

  ban lãnh đạo, đồng nghiệp và cùng sự nỗ lực của bản thân. Đến nay, tác giả đã hoàn

  thành luận văn thạc sĩ với đề tài luận văn: “Đề xuất các giải pháp nâng cao chất

  lượng thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách

  nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh”, chuyên ngành Quản lý xây dựng.

  Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo chúng tôi Nguyễn Xuân Phú

  đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và cung cấp các kiến thức khoa học cần thiết trong

  quá trình thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo thuộc Bộ

  môn Công nghệ và Quản lý xây dựng – khoa Công trình cùng các thầy, cô giáo

  thuộc các Bộ môn khoa Kinh tế và Quản lý, phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học

  trường Đại học Thủy Lợi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành tốt

  luận văn thạc sĩ của mình.

  Do trình độ, kinh nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên

  Luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến

  đóng góp của quý độc giả.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Hà Nội, tháng 08 năm 2014

  Tác giả luận văn

  Vũ Mạnh Toàn

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đề tài luận văn này là sản phẩm nghiên cứu của riêng cá

  nhân tôi. Các số liệu và kết quả trong luận văn là hoàn toàn đúng với thực tế và

  chưa được ai công bố trong tất cả các công trình nào trước đây. Tất cả các trích dẫn

  đã được ghi rõ nguồn gốc.

  Hà Nội, tháng 08 năm 2014

  Tác giả luận văn

  Vũ Mạnh Toàn

  Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………………………………….1

  II. Mục đích của đề tài …………………………………………………………………………………..2

  III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………2

  IV. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………..2

  V. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: ……………………………………………………2

  VI. Kết quả dự kiến đạt được…………………………………………………………………………..3

  Nội dung của Luận văn: ………………………………………………………………………………….4

  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN

  ĐẦU TỪ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . ………………………………………………………..4

  1.1. Những khái niệm về chi phí đầu tư xây dựng và quản lý chi phí . …………………..4

  1.1.1. Khái niệm : ………………………………………………………………………………………….4

  1.1.2. Vai trò và nguyên tắc cơ bản về quản lý chi phí: ………………………………………4

  1.1.3. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: ……………………………………………………………5

  1.2. Quản lý chi phí trong khâu thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. 12

  1.2.1 Quản lý chí phí trong khâu thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: ……12

  1.2.2 Quản lý chí phí trong khâu quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình……..30

  1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

  công trình . …………………………………………………………………………………………………42

  1.4. Những bài học kinh nghiệm về thanh, quyết toán vốn đâu tư xây dựng công

  trình.

  …………………………………………………………………………………………………44

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. ……………………………………………………………………………46

  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THANH TOÁN, QUYẾT

  TOÁN CỦA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG THUỘC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ

  NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY………………47

  2.1. Giới thiệu tình hình kinh tế – xã hội về thành phố Hồ Chí Minh. ………………….47

  2.2. Tình hình đầu tư xây dựng ở thành phố Hồ Chi Minh từ năm 2007 đến nay. …50

  2.3. Thực trạng về quản lý vốn trong đầu tư xây dựng công trình tại thành phố Hồ

  Chí Minh. …………………………………………………………………………………………………54

  2.4. Thực trạng công tác thanh quyết toán vốn ngân sách ở một số dự án đầu tư xây

  dựng tại thành phố Hồ Chi Minh. …………………………………………………………………..61

  2.4.1 Thực trạng thanh quyết toán của các dự án đầu tư xây dựng thành phố Hồ

  Chí Minh.

  ……………………………………………………………………………………………..61

  2.4.2 Những vấn đề ảnh hưởng đến khâu thanh toán của dự án tại thành phố …….68

  2.4.3 Những vấn đề ảnh hưởng đến khâu quyết toán của dự án tại thành phố …….71

  2.5. Nhận xét, phân tích và đánh giá tổng quan về thực trạng thanh toán, quyết toán

  dự án thuộc nguồn vốn nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. ……………………………73

  2.5.1 Những kết quả đạt được. ……………………………………………………………………..73

  2.5.2 Những tồn tại hạn chế trong công tác thanh quyết toán và phân tích nguyên

  nhân.

  ……………………………………………………………………………………………..74

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. ……………………………………………………………………………78

  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

  THANH, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN

  SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. …………………………………… 79

  3.1. Phương hướng đầu tư xây dựng của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến

  2020.

  …………………………………………………………………………………………………79

  3.2. Những thuận lợi khó khăn và thách thức trong việc đầu tư xây dựng của thành

  phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. ……………………………………………………………..84

  1. Những thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng trong thời gian tới……………………84

  2. Những khó khăn và thách thức trong thời gian tới ………………………………………86

  3.3 Những yêu cầu đặt ra đối với các giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán,

  quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh ………..86

  3.4 Đề xuất nhóm các giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán dự án, công trình

  sử dụng nguồn ngân sách tại thành phố Hồ Chí Mính. ………………………………………87

  1. Phân bổ và quản lý, điều hành kế hoạch vốn đầu tư ……………………………………87

  2. Kiểm soát chi phí khâu thanh quyết toán vốn đầu tư …………………………………..90

  3. Hoàn thiện quy trình lập hồ sơ thanh toán cho nhà thầu ………………………………93

  4. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị tham gia trong khâu thanh toán vốn

  đầu tư

  ……………………………………………………………………………………………….107

  3.5 Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quyết toán dự án hoàn thành sử

  dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. …………………….109

  1. Xác định rõ nội dung hồ sơ trình duyệt quyết toán và quy trình thẩm tra phê

  duyệt quyết toán vốn đầu tư …………………………………………………………………………110

  2. Trách nhiệm của các đơn vị trong quyết toán dự án hoàn thành ………………….111

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. …………………………………………………………………………115

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………116

  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………118

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, LƯU ĐỒ

  Sơ đồ 1.1:

  Quá trình hình thành chi phí và quản lý chi phí ………………………………7

  Sơ đồ 3.1:

  Quy trình các bước lập, thẩm tra, phân bổ vốn đầu tư ……………………88

  Lưu đồ 3.1: Phân công trách nhiệm các bộ phận trực thuộc Công ty trong việc lập

  và quản lý hồ sơ pháp lý và hồ sơ chất lượng …………………………………………………..94

  Lưu đồ 3.2 : Phân công trách nhiệm các bộ phận trực thuộc Công ty trong việc ..104

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 2.1: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) ………………………………………………….49

  Bảng 2.2: Vốn đầu tư theo giá thực tế (2007-2013) ………………………………………….52

  Bảng 2.3 : Vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn ……………………………54

  Bảng 2.4 : Kết quả thanh toán vốn đầu tư trong 3 năm 2011 – 2013 ………………….56

  Bảng 2.5: Vốn đầu tư thực hiện ngân sách địa phương ……………………………………..56

  Bảng 2.6: Vốn đầu tư thực hiện ngân sách địa phương ……………………………………..57

  Bảng 2.7: Vốn đầu tư thực hiện ngân sách địa phương ……………………………………..58

  Bảng 2.8: Vốn đầu tư thực hiện ngân sách địa phương ……………………………………..59

  Bảng 2.9: Vốn đầu tư thực hiện ngân sách địa phương ……………………………………..60

  DANH MỤC VIẾT TẮT

  NSNN

  : Ngân sách nhà nước

  KBNN

  : Kho bạc nhà nước

  VĐT

  : Vốn đầu tư

  CĐT

  : Chủ đầu tư

  TTVĐT

  : Thanh toán vốn đầu tư

  NĐ – CP

  : Nghị định chính phủ

  TSCĐ

  : Tài sản cố định

  TSLĐ

  : Tài Sản lưu động

  HCM

  : Hồ Chí Minh

  BCHCT

  : Ban chỉ huy công trường

  P.KTTC

  : Phòng kỹ thuật thi công

  P.KH&QLXL

  : Phòng kế hoạch và quản lý xây lắp

  1

  MỞ ĐẦU

  I. Tính cấp thiết của đề tài

  Những năm gần đây, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã có

  tiến bộ và từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định về quyết

  toán trên cả nước vẫn còn xảy ra ở nhiều dự án (năm 2012 vẫn còn trên 15.000 dự

  án, chiếm 25,6% tổng số dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng, chậm nộp báo cáo

  quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định), riêng ở thành phố Hồ Chí

  Minh có 692 dự án vẫn chưa thanh quyết toán, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn

  đầu tư của Nhà nước, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài

  khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản

  lý tài sản sau đầu tư.

  Việc giảm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư đặc biệt trong khâu thanh quyết

  toán cũng đồng nghĩa với việc tăng nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội cho thành

  phố và các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực xây dựng cơ bản sử dụng nguồn

  vốn ngân sách nhà nước. Để giảm thất thoát, lãng phí cần thực hiện từ khâu chủ

  trương đầu tư, thực hiện đầu tư và khâu kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng, thì tất

  cả các cá nhân, tập thể đều phải có nhiệm vụ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định

  pháp luật để tranh tình trạng không thể quyết toán được dự án, làm ảnh hưởng đến

  hiệu quả dự án dẫn đến ảnh hướng tới nền kinh tế xã hội.

  Để nâng cao chất lượng khâu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn

  thành cần đẩy mạnh việc phân cấp cho chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây

  dựng, quy định rõ chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm chính hay cần một thành

  lập một tổ chức tư vấn quản lý chi phí trong thanh toán, quyết toán dự án hoàn

  thành, giảm bớt hồ sơ thanh toán, làm rõ căn cứ và quy trình thanh toán, quyết toán

  dự án xây dựng công trình.

  Vì vậy việc nghiên cứu “Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh,

  quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí

  Minh” là yêu cầu bức thiết có ý nghĩa quan trọng.

  2

  3

  giải pháp nâng cao chất lượng thanh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn để tham khảo

  và áp dụng vào thực tiễn trong việc giải quyết những khó khăn, bất cập, mâu thuẫn

  như quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi đơn vị tham gia công tác quản lý

  trong khâu thanh quyết toán vốn đầu tư.

  VI. Kết quả dự kiến đạt được

  Đề tài hệ thống hoá cơ sở lý luận và các khái niệm thanh toán, quyết toán

  đối với dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước.

  Phân tích thực trạng thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng sử dụng

  nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh ở một số dự án xây dựng

  công trình thực tế ,để tìm ra các nguyên nhân gây lãng phí, làm chậm giải ngân

  thanh toán trong đầu tư xây dựng.

  Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thanh quyết toán các dự án đầu

  tư xây dựng sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

  4

  NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN

  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN

  ĐẦU TỪ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .

  1.1. Những khái niệm về chi phí đầu tư xây dựng và quản lý chi phí .

  1.1.1. Khái niệm :

  – Chi phí đầu tư xây dựng: là toàn bộ chi phí để thực hiện dự án đầu tư xây

  dựng công trình mới hoặc cải tạo, mở rộng. Được hình thành và gắn liền với các

  giai đoạn đầu tư xây dựng công trình và được biểu thị qua các chỉ tiêu : Tổng mức

  đầu tư, dự toán xây dựng công trình….Do đặc điểm,đặc thù của sản xuất xây dựng

  công trình nên mỗi dự án đầu tư có chi phí khác nhau được xác định theo đặc điểm,

  tính chất, công nghệ trong quá trình xây dựng.

  – Quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng là quá trình thẩm định, phê duyệt

  chi phí đầu tư hay điều chỉnh chi phí đầu tư. Cụ thể Nhà nước thực hiện quản lý chi

  phí đầu tư – xây dựng thông qua việc ban hành các chế độ, chính sách về giá, các

  nguyên tắc, phương pháp lập dự toán, các căn cứ để xác định tổng mức đầu tư

  của dự án, tổng dự toán công trình và dự toán hạng mục công trình (suất đầu tư,

  chi phí chuẩn, hệ thống định mức dự toán…).

  1.1.2. Vai trò và nguyên tắc cơ bản về quản lý chi phí:

  – Vai trò :

  Đây là một trong những vấn đề được các ngành, các cấp và xã hội quan

  tâm. Nó gắn liền với chủ trương chống lãng phí và thất thoát, thực hành tiết kiệm,

  nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội một cách thiết thực và trực tiếp nhất. Đề quản lý

  nguốn vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng đạt hiệu quả và mang lại lợi ích thì nhà

  nước phải sử dụng các chế tài đủ mạnh, có kế hoạch hợp lý trong việc phân bổ và

  giải ngân cũng như quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của cơ quan sử dụng nguồn

  vốn, cơ quan phát vốn.

  – Nguyên tắc :

  – Nguyên tắc 1: phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công

  trình và phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường.

  5

  – Nguyên tắc 2: Quản lý chi phí theo từng công trình, phù hợp với các giai

  đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định

  của Nhà nước.

  – Nguyên tắc 3: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được dự

  tính theo đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định và phù hợp độ

  dài thời gian xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư

  được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.

  – Nguyên tắc 4: Nhà nước thực hiện chức năng quản lý chi phí thông qua việc

  ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí.

  – Nguyên tắc 5: Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện

  về việc quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa

  công trình vào khai thác, sử dụng.

  – Nguyên tắc 6: Những quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày

  14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và chi phí đầu tư xây

  dựng công trình đã được người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt là cơ

  sở để các tổ chức có chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi

  phí đầu tư xây dựng công trình.

  1.1.3. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

  1.1.3.1 Giai đoạn hình thành chi phí:

  Chi phí đầu tư xây dựng công trình được hình thành và quản lý qua từng giai

  đoạn đầu tư :

  + Lập báo cáo đầu tư (Dự án tiền khả thi): Giai đoạn này hình thành sơ bộ

  tổng mức đầu tư. Sơ bộ tổng mức đầu tư được ước tính trên cơ sở suất vốn đầu tư

  hoặc chi phí các công trình tương tự đã thực hiện và các yếu tố chi phí ảnh hưởng

  tới tổng mức đầu tư theo độ dài thời gian xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư sơ

  bộ giai đoạn này chưa có ý nghĩa về mặt quản lý vốn.

  + Lập dự án đầu tư và quyết định đầu tư: Giai đoạn này xác định tổng mức

  đầu tư, là chi phí dự tính của dự án được xác định từ thiết kế cơ sở, tính theo diện

  tích hoặc công suất sử dụng hoặc tính trên cơ sở số liệu các dự án có chỉ tiêu kinh tế

  6

  kỹ thuật tương tự đã thực hiện. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế

  hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là

  một trong những căn cứ quan trọng để đảm bảo tính khả thi của dự án và quyết

  định thực hiện dự án, đồng thời dùng làm hạn mức là giới hạn tối đa không được

  phép vượt qua nhằm làm mục tiêu quản lý giá xây dựng công trình, là sự chuẩn bị

  cho việc biên soạn tổng dự toán, dự toán ở các bước tiếp sau.

  + Dự toán xây dựng công trình: được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công

  việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và đơn giá xây dựng

  công trình, định mức chi tiết tính theo tỷ lệ phần trăm (%), là căn cứ để chủ đầu tư quản

  lý chi phí đầu tư xây dựng trong khâu thiết kế và các bước tiếp theo.

  + Chi phí được lập trong khâu đấu thầu và lựa chọn nhà thầu: Xác định giá gói

  thầu, giá dự thầu, giá đánh giá và giá đề nghị trúng thầu.

  – Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu

  trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán, tổng dự toán được duyệt và các quy định

  hiện hành.

  – Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu.

  – Giá đề nghị trúng thầu là do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu

  của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu

  cầu của hồ sơ mời thầu.

  + Chi phí hình thành khi nghiệm thu bàn giao là giá quyết toán. Giá quyết

  toán là cơ sở để chủ đầu tư quyết toán với nhà thầu những chi phí hợp pháp,

  hợp lệ được xác định từ khối lượng thực tế thi công và căn cứ hợp đồng đã ký kết.

  7

  Sơ đồ 1.1: Quá trình hình thành chi phí và quản lý chi phí

  Tên gọi các chi phí

  Các giai đoạn thực hiện

  Chọn phương án

  Khái toán

  Tổng mức đầu tư

  Giá trị trúng thầu/HĐ

  Giá trị thanh toán

  Giá trị quyết toán hợp đồng

  Giá trị quyết toán vốn đầu tư

  Mức độ chính xác của chi phí dự án tăng dần

  Tổng dự toán

  Lập dự án

  Thiết kế – Dự toán

  Lựa chọn nhà thầu

  Thực hiện đầu tư

  Nghiệm thu, bàn giao

  Quyết toán vốn đầu tư

  8

  1.1.3.2 Nội dung quản lý chi phí :

  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm : quản lý tổng mức đầu tư;

  quản lý dự toán công trình, quản lý định mức xây dung và giá xây dựng công trình.

  I. Lập và Quản lý Tổng mức đầu tư

  Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công

  trình, được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công

  trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường hợp chỉ lập báo

  cáo kinh tế – kỹ thuật, tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán xây dựng công trình

  được xác định phù hợp với nội dung báo cáo kinh tế – kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi

  công

  Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi

  thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

  chi phí khác và chi phí dự phòng. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế

  hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

  Quản lý tổng mức đầu tư bao gồm :thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng

  mức đầu tư xây dựng công trình:

   Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng công trình :

  Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

  đối với các trường hợp không phải lập dự án, chủ đầu tư phải xác định tổng mức

  đầu tư để tính toán hiệu quả đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư được ghi trong

  quyết định đầu tư do người quyết định đầu tư phê duyệt là chi phí tối đa mà chủ đầu

  tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình và là cơ sở lập kế hoạch và

  quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

  Thẩm định tổng mức đầu tư là một nội dung của việc thẩm định dự án đầu tư

  xây dựng công trình, bao gồm các nội dung:

  a) Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính

  chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án đầu tư xây dựng công trình;

  b) Tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các

  khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;

  9

  c) Xác định giá trị tổng mức đầu tư bảo đảm hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

  Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặc thuê các tổ

  chức, cá nhân tư vấn thực hiện công tác quản lý chi phí (sau đây gọi tắt là các tổ chức,

  cá nhân tư vấn quản lý chi phí) đủ điều kiện năng lực theo quy định thẩm tra. Lệ phí

  thẩm định hoặc chi phí thẩm tra được tính trong tổng mức đầu tư. Các tổ chức, cá nhân

  thực hiện việc thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp

  luật về tính hợp lý, chính xác của kết quả thẩm định, thẩm tra.

  Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư do người quyết định đầu

  tư phê duyệt.

  Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh

  nghiệm chuyên môn để thẩm tra tổng mức đầu tư thì nội dung thẩm tra như nội

  dung thẩm định; chi phí thẩm tra được xác định trên cơ sở định mức chi phí tỷ lệ

  hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

   Điều chỉnh tổng mức đầu tư :

  – Tổng mức đầu tư được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây:

  + Ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc

  sự kiện bất khả kháng khác;

  + Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;

  + Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy

  mô, mục tiêu của dự án;

  Nội dung, thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh

  được quy định như sau :

  + Người quyết định đầu tư quyết định việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều

  chỉnh. Trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được

  phê duyệt và không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án thì chủ đầu tư

  tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

  + Phần tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được

  phê duyệt phải được tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra trước khi phê duyệt

  Trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu

  10

  tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư

  đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; trường

  hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết

  định đầu tư xem xét, quyết định.

  Tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định bằng tổng mức đầu tư đã được

  phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ sung. Giá trị phần tổng mức đầu

  tư bổ sung được xác định thành một khoản chi phí riêng và phải được tổ chức thẩm

  định hoặc thẩm tra trước khi quyết định phê duyệt.

  II. Lập và Quản lý dự toán xậy công trình:

  Dự toán công trình được tính toán và xác định theo công trình xây dựng cụ

  thể, trên cơ sở khối lượng các công việc, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi

  công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và hệ

  thống định mức xây dựng, giá xây dựng công trình

  Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công

  trình, là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường

  hợp chỉ định thầu.

  Dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản

  lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.

   Thẩm định, phê duyệt dự toán công trình :

  – Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán công trình

  quy định như sau:

  + Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm định dự toán công trình trước khi phê duyệt.

  Nội dung thẩm định bao gồm:

  a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng

  thiết kế;

  b) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây

  dựng công trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản

  mục chi phí khác trong dự toán công trình;

  c) Xác định giá trị dự toán công trình.

  11

  + Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực thẩm định thì được

  phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn

  để thẩm tra dự toán công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn thực hiện thẩm tra dự toán

  công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thẩm tra.

  + Chủ đầu tư phê duyệt dự toán công trình (trừ các công trình chỉ yêu cầu

  lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sẽ do người quyết định đầu tư phê duyệt) sau khi đã

  thẩm định hoặc thẩm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt

  dự toán công trình. Dự toán công trình được phê duyệt là cơ sở để xác định giá gói

  thầu, giá xây dựng công trình và là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng, thanh toán

  với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.

  – Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán công trình. Trường hợp thuê các tổ

  chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thẩm

  tra dự toán công trình thì nội dung thẩm tra như nội dung thẩm định của chủ đầu tư;

  chi phí thẩm tra được xác định trên cơ sở định mức chi phí tỷ lệ hoặc bằng cách lập

  dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

   Điều chỉnh dự toán công trình:

  – Dự toán công trình được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây:

  + Các trường hợp điều chỉnh giống như điều chỉnh tổng mức đầu tư;

  + Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế

  cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư

  đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng.

  – Dự toán công trình điều chỉnh được xác định bằng dự toán công trình đã

  được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần dự toán công trình bổ sung.

  – Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra và phê duyệt

  dự toán công trình điều chỉnh.

  – Dự toán công trình điều chỉnh là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói

  thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

  12

  1.2. Quản lý chi phí trong khâu thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

  công trình.

  1.2.1 Quản lý chí phí trong khâu thanh toán vốn đầu tư xây dựng công

  trình:

  1.2.1.1 Nguyên tắc chung trong công tác thanh toán vốn đầu tư :

  – Việc thanh toán vốn đầu tư cho các công việc, nhóm công việc hoặc toàn

  bộ công việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công và

  các hoạt động xây dựng khác phải căn cứ trên khối lượng thực tế hoàn thành và nội

  dung, phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết. Đối với trường hợp tự thực

  hiện, việc thanh toán phù hợp với từng loại công việc trên cơ sở báo cáo khối lượng

  công việc hoàn thành và dự toán được duyệt.

  – Cơ quan cấp phát, cho vay vốn có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo

  đề nghị thanh toán của chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) trên cơ

  sở kế hoạch vốn được giao.

  – Chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước

  pháp luật về giá trị đề nghị thanh toán với tổ chức cấp phát, cho vay vốn. Trong quá

  trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng nếu phát hiện những sai sót, bất hợp lý về giá

  trị đề nghị thanh toán của chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) thì

  các tổ chức cấp phát, cho vay vốn đầu tư phải thông báo ngay với chủ đầu tư để chủ

  đầu tư giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  1.2.1.2 Những yêu cầu cơ bản trong thanh toán vốn đầu tư :

  – Phạm vi áp dụng đối với các ngồn vốn nhà nước hoặc những dự án có vốn

  nhà nước tham gia 30%.

  Trách nhiệm của chủ đầu tư, cấp thẩm quyền, cơ quan quản lý tài chính:

  + Thực hiện chức năng sử dụng vốn hiệu quả.

  + Kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án. Lập kế hoạch thống kê đánh giá. Đảm

  bảo đủ vốn thực hiện

  + Phân rõ chức năng và quyền hạn các bên tham gia vào quá trình thanh toán.

  + Cơ quan tài chính thực hiện quản lý tài chính vốn đầu tư.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn: Quản Lý Đảng Viên Của Đảng Bộ Phường Tại Tphcm, Hay
 • Khắc Phục Khó Khăn Trong Quản Lý Đảng Viên
 • Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra
 • Bvpl: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Ban Hành Quyết Định Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
 • Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Lập Hồ Sơ Hiện Hành Ở Các Cở Quan, Tổ Chức Địa Phương
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thanh, Quyết Toán Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Sử Dụng Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Thành Phố Hồ Chí Minh trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100