Đề Xuất 2/2023 # Đề Án Gồm 6 Nhóm Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Ngành Than # Top 3 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Đề Án Gồm 6 Nhóm Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Ngành Than # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Án Gồm 6 Nhóm Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Ngành Than mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Moitruong.net.vn) – Hạ độ cao các bãi thải, hoàn nguyên môi trường bằng việc trồng các loại cây phù hợp để phủ xanh các bãi thải, cũng như tăng cường các trạm quan trắc là những vấn đề mà UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngành Than cần thực hiện cấp bách để bảo vệ môi trường sống của người dân.

Thông tin trên TTXVN, để đảm bảo môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) đã đưa ra Đề án gồm 6 nhóm giải pháp cụ thể gồm: Ngăn ngừa sạt lở, trôi lấp đất đá, cải tạo phục hồi môi trường; nạo vét, củng cố hệ thống thoát nước; di dời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm; xử lý nước thải và nước bề mặt; xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn thông thường; giảm thiểu bụi, ồn, khí thải.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đề xuất năm 2017 sẽ triển khai cải tạo phục hồi môi trường khoảng 190 ha các bãi thải tại Chính Bắc Núi Béo, Đông Cao Sơn, Hà Ráng. Tập đoàn ưu tiên kết thúc việc đổ thải tại các khu vực bãi thải nhìn được từ Quốc lộ 18A vào khoảng năm 2018 – 2020; tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến băng tải để đến năm 2020 cơ bản than được vận chuyển ra cảng và các nhà máy điện bằng băng tải; xây dựng cầu vượt nút giao cắt đường Bàng Nâu – Khe Dây với Quốc lộ 18A…

Để thực hiện hiệu quả đề án trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc bàn bạc để thống nhất phương án dùng chung hệ thống vận chuyển bằng băng tải để tránh lãng phí, giảm bụi phát tán ra môi trường, đảm bảo đời sống nhân dân.

Đồng thời, tăng cường hệ thống phun sương dập bụi; bổ sung các dự án, công trình triển khai nạo vét trên các sông suối, tuyến kênh mương từ đầu nguồn, khai trường mỏ ra đến khu vực hạ lưu; xây dựng các trạm quan trắc tự động theo đúng quy định, đảm bảo kỹ thuật.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngành than cần có phương án xây dựng các hồ lắng tại các suối, giảm thiểu bồi lắng xuống cuối nguồn, đảm bảo môi trường khu vực hạ lưu; nâng mức độ xử lý chất lượng nước thải tại các trạm để xử lý thành nước sinh hoạt, thân thiện với môi trường và tránh lãng phí; bổ sung các giải pháp chống bụi, tập trung phun, tưới nước tại các khai trường, trên các tuyến đường vận chuyển nội bộ; xây dựng các trạm rửa xe chuyên dùng trước khi ra các tuyến đường công cộng;

Đề nghị Tổng Công ty Đông Bắc tiến hành nghiên cứu hệ thống vận chuyển than tại khu vực Km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả bằng hệ thống băng tải để đảm bảo môi trường tại khu vực này.

Văn Đức

6 Nhóm Giải Pháp Lâu Dài Để Bảo Vệ Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường ngày 24/8 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bộ trưởng Tài nguyên& Môi trường Trần Hồng Hà đã kiến nghị nhiều nhóm giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước.

Các nhóm giải pháp lâu dài gồm:

Thứ nhất: Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật nói chung, bám sát thực tế và theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, diễn biến nhanh và mức độ phức tạp của các vấn đề môi trường. Thể chế hóa kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; chú trọng nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; tăng cường sự phối hợp, chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, giữa Trung ương và địa phương. Có các giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường. Bộ TN&MT chịu trách nhiệm tổng thể về kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngày càng lớn, phức tạp. Rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý môi trường các cấp, nhất là ở các địa phương, ưu tiên cấp huyện, xã, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng cơ chế tham vấn, phối hợp trong công tác bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

Thứ ba: Tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, nhất là đầu tư xử lý chất thải; xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái. Tăng chi ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng kéo dài. Tăng cường vai trò điều phối, phân bổ nguồn lực đầu tư, chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các nguồn thu từ thuế, phí bảo vệ môi trường phải được đầu tư trở lại cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Có cơ chế thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm đối với các dự án đầu tư lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thu hút mạnh đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ bảo vệ môi trường trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”. Cần xem xét, điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho bảo vệ môi trường ngay trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, tập trung ưu tiên cho các dự án tiết kiệm năng lượng, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các dự án theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thứ tư: Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; sớm đưa các chế tài hình sự về môi trường vào áp dụng; hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trước năm 2020. Tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác bảo vệ môi trường của các địa phương từ năm 2017.

Thứ năm: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường. Tiếp tục quan tâm xây dựng các dự án ưu tiên về bảo vệ môi trường nhằm kêu gọi hỗ trợ từ nguồn vốn ODA. Nghiên cứu, kiến nghị cơ chế cử cán bộ đại diện ngoại giao về môi trường tại các nước nhằm tăng cường cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

Thứ sáu: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, các vùng miền; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động đào tạo, truyền thông về môi trường.

Nguồn: http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/6-nhom-giai-phap-lau-dai-de-bao-ve-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung-115-109-8516.aspx

Xác Nhận Việc Hoàn Thành Các Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Theo Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đã Được Phê Duyệt

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt – Sơn La

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt – Sơn La

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đày đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2:

– Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La (Tổ 3 Phường Chiềng Lề – Thành Phố Sơn La) gồm:* Công chứng tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ công chức viết phiếu hẹn trao cho người nộp.+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp hoặc hướng dẫn (duy nhất 1 lần) bằng văn bản để tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn, điều chỉnh giấu phép hành nghề xử lý Chất thải nguy hại hoàn

Bứơc 3:

– Tổ chức, cá nhân nộp giấy hẹn, ký nhận kết quả Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La (Tổ 3 Phường Chiềng Lề – Thành Phố Sơn La) + Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người được uỷ quyền. + Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ,( ngày lễ nghỉ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt – Sơn La

Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường; Báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án đã được phê duyệt

Kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân có tư cách phạp nhân chứng nhận

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt – Sơn La

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt – Sơn La

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt – Sơn La

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp Bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt – Sơn La

Phát Triển Nhiệt Điện Than Và Các Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn

Nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ nhiệt điện than ngày càng phát triển có thể xử lý tối đa các nguồn phát thải, từ các loại khí thải đến chất thải rắn. Song, tất cả các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý tham gia hội thảo “Phát triển nhiệt điện than và các giải pháp bảo vệ môi trường ở Việt Nam” đều cho rằng, mối lo ngại lớn nhất hiện nay của Việt Nam chính là vấn đề chất thải rắn – tức là việc xử lý tro xỉ.

TS. Đào Danh Tùng, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng tính toán, nếu các nhà máy nhiệt điện được đầu tư theo quy hoạch và lượng tro, xỉ thải ra không được xử lý thì đến năm 2018 sẽ là 61 triệu tấn, đến năm 2020 là 109 triệu tấn, đến năm 2025 là 248 triệu tấn và đến năm 2030 sẽ là 422 triệu tấn, tạo ra những thách thức cho đất nước phải sử dụng diện tích đất khổng lồ để làm bãi chứa và nhiều áp lực môi trường khác, nguy cơ các nhà máy phải dừng sản xuất do không có đủ bãi chứa.

Trường hợp của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đang là một thực tế. Ông Nguyễn Tiến Thảnh – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương cho biết, Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng đã tìm mọi cách để tái sử dụng tro xỉ và đã sử dụng được toàn bộ lượng xỉ đáy, chiếm khoảng 40% (khoảng 400.000 tấn/năm. Còn lại khoảng 600.000 tấn/năm của lượng tro bay chưa tái sử dụng được. Vừa rồi, Bộ Xây dựng cũng đã giao cho Viện KHCN xây dựng đưa ra tiêu chuẩn về san lấp nền, Công ty nhiệt điện Mông Dương đã nghiên cứu kỹ, nếu mà tiêu chuẩn này cũng rất khó mà áp dụng được, bởi vì theo Nghị định 18/2005/NĐ-CP về lập quy hoạch và đánh giá tác động môi trường thì cứ san lấp nền từ 100.000m3 trở lên phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, mất rất nhiều thời gian.

Công ty đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho phép quy hoạch bãi thải xỉ số 2, tuy nhiên, về phía Bộ Tài nguyên môi trường, ở giai đoạn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bộ cũng gặp khó khăn. Hơn nữa, hồ thải xỉ của NM nhiệt điện Mông Dương 1 nếu theo đúng thiết kế thì bây giờ NM đã phải đóng cửa, nhưng thời gian vừa rồi sau khi sử dụng các biện pháp giải quyết được phần được tro xỉ đáy thì chỉ còn được khoảng 8 tháng nữa thôi. Nếu NM nhiệt điện Mông Dương 1 đóng cửa thì số vốn đầu tư của nhà nước là 37.000 tỷ, mỗi năm cả tiền lãi và vốn khấu hao khoảng 1.800 tỷ. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống than của Mông Dương 1 và Mông Dương 2 là dùng chung, do Mông Dương 1 vận hành 25 năm miễn phí. Do vậy, nếu Mông Dương 1 đóng của thì Mông Dương 2 cũng đóng cửa theo (Mông Dương 2 được đầu tư theo hình thức BOT). Như vậy thì mỗi ngày Chính phủ phải trả cho Mông Dương 2 khoảng 600.000USD – là rất khó khăn. Ngoài ra, việc tái sử dụng tro xỉ cũng cần phải có kinh phí. Công ty cũng đang tìm cách, nhưng theo Thông tư 56 về cách xác định giá điện thì lại chưa có kinh phí cho việc tái sử dụng tro xỉ này…

Theo ông Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội, trong khi ở các nước có nhà máy nhiệt điện, tro xỉ được coi như nguồn tài nguyên quý và được sử dụng triệt để thì ở ta, nhiều văn bản quy định khi ban hành không được nghiên cứu kỹ nên đã tự trói buộc, gây khó khăn cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vừa lãng phí tài nguyên vừa gây ô nhiễm môi trường.

“Trước đây, xỉ thải của các NM nhiệt điện ở phía Bắc hầu như không có để bán. Thế nhưng từ khi Nghị định 38/CP và Tiêu chuẩn 22 ra đời đã coi tro xỉ thải của các NM nhiệt điện là chất thải công nghiệp cho nên dẫn đến là phải xử lý, thậm chí phải cấp giấy phép cho cả những người vận chuyển, rất nhiều thủ tục cho nên dẫn đến bị tồn ứ. Chúng ta phải quy định như thế nào để thuận lợi cho việc này chứ quy định như vậy dẫn đến muốn vận chuyển được tro xỉ ra ngoài là phải áp dụng đúng như việc vận chuyển chất thải công nghiệp rất nhiêu khê, rồi những người muốn sử dụng cái đó cũng lại phải có giấy phép (giấy phép cho DN được xử lý chất thải), quá nhiều giấy phép. Mà hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang kêu gọi phải rà soát cắt bỏ những cái này. Đây chính là cản trở chính cho bản thân các NM nhiệt điện hiện nay”- ông Tịnh cho biết.

“Thế giới khẳng định trò xỉ như một nguồn tài nguyên. Bộ Công thương xác định rõ phải bảo vệ môi trường và ban hành chỉ thị số 11 về bảo vệ môi trường. Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo rõ việc phải tuân thủ các yêu cầu này”- ông Trần Văn Lượng cho biết.

Qua kiểm tra, thanh tra thực tế các nhà máy nhiệt điện than, đòi hỏi phát triển nhiệt điện than đáp ứng nhu cầu điện gắn với bảo vệ môi trường, ông Hoàng Công Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường – Bộ Tài Nguyên Môi trường khẳng định, tro xỉ đang là bài toán hết sức nan giải của ngành điện cần được tháo gỡ kịp thời.

“Đối với tro xỉ thì đây là một bài toán hết sức nan giải. Hiện nay Chính phủ đã giao cho Bộ xây dựng và bản thân Bộ Tài nguyên môi trường hiện nay cũng đang trông chờ vào Bộ Xây dựng để làm sao sử dụng được tro xỉ, tro bay và xỉ đáy của các NM nhiệt điện để ứng dụng vào làm vật liệu xây dựng trong các ngành, từ phụ gia xi măng cho đến vật liệu xây dựng, dùng để san lấp vì đây là điều hết sức cấp bách và cần thiết”.

Hiện nay Việt Nam đã nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc. Nếu không chủ động được nguồn điện để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống, Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu điện – Đó là khẳng định của ông Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội. Theo ông Lê Hồng Tịnh, sự phát triển nhiệt điện than được xác định trong Quy hoạch điện 7 (được điều chỉnh) là phù hợp khi không thực hiện xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện phải đáp ứng yêu cầu công nghệ hiện đại gắn với xử lý môi trường. Bộ Xây dựng cần phối hợp với các bộ điều chỉnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với việc sử dụng tro xỉ. Cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, trong đó có Nhật Bản khi sử dụng tới 90% tro xỉ của các Nhà máy nhiệt điện. Muốn vậy, cần sửa đổi ngay Nghị định 38 về quản lý chất thải và phế liệu để “cởi trói” cho tro xỉ, đưa tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than trở thành nguồn tài nguyên có ích trong ngành các xây dựng và kinh tế.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Án Gồm 6 Nhóm Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Ngành Than trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!