Đề Xuất 2/2023 # Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới # Top 11 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(QBĐT) – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai đồng bộ trong các tổ chức của hệ thống chính trị, với nội dung cụ thể, quy trình thống nhất, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào; tổ chức phát động, đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình; phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, tập trung chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” để làm một trong những tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá công tác dân vận của từng địa phương, đơn vị; đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện khá nền nếp việc xét, công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” theo 3 cấp: tỉnh, huyện, cơ sở. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ lưu niệm cho những đơn vị tham gia hội thi “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đơn vị. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức theo phương châm sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đặc biệt, thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã xây dựng được 5.690 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, biểu dương, khen thưởng 663 mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo được sức lan tỏa và hiệu quả tích cực trên các mặt của đời sống xã hội.

Tiêu biểu, trên lĩnh vực phát triển kinh tế có mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hóa, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động được nhân rộng ra nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh. Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, có mô hình “Tiếng kẻng khuyến học”, “Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học” của Hội Khuyến học các cấp; mô hình “Xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố” của Ủy ban MTTQVN xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh)…

Trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng có mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” của Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, nổi bật là mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, “Cán bộ, công chức thân thiện, vì nhân dân phục vụ” ở các xã, phường, thị trấn, phòng chuyên môn của các huyện: Tuyên Hóa, Lệ Thủy và TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, tiếp tục tăng cường việc quán triệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng trọng tâm phong trào vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…

Chú trọng việc tuyên truyền, củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bảo đảm tính bền vững, sức lan tỏa của phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị. Các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác dân vận để tiếp tục đổi mới, tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng các nội dung, giải pháp cụ thể, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, của mỗi cán bộ, công chức.

Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Lê Văn Bảo

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Đẩy Mạnh Phong TràO Thi Đua “Dạy Tốt, Học Tốt”

Thứ tư, 29/06/2011 14:29

(NTO) Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh nhà luôn nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống và vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB-GV) tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cô và trò vùng cao Phước Chiến.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục-đào tạo, thời gian qua, các cấp công đoàn ngành GD-ĐT đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”… gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong đội ngũ CB, GV. Cụ thể hóa các phong trào đó, mỗi đơn vị, trường học đều xây dựng cho mình nội quy, quy chế làm việc, tác phong giảng dạy, vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tìm tòi phương pháp dạy học hay để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Hằng năm, công đoàn ngành còn phối hợp với chính quyền phân loại đội ngũ CB-GV, từ đó đề ra chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, chính trị thông qua nhiều hình thức đào tạo như tập trung, tại chức, từ xa… Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CB- GV không ngừng được nâng lên. Tính đến đầu năm học 2010-2011, gần 94% giáo viên mầm non, 96% giáo viên tiểu học, trên 97% giáo viên THCS và 100% giáo viên THPT, 100% cán bộ quản lý trường học đạt chuẩn. Hằng năm, có trên 60% CB-GV đạt các danh hiệu thi đua. Với tinh thần trách nhiệm, ý thức cao trong công tác chuyên môn của đội ngũ CB-GV, chất lượng giáo dục- đào tạo ngày càng được nâng cao.

Ngoài các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống cho người lao động cũng luôn được Công đoàn quan tâm thực hiện. Hằng năm, đã chỉ đạo cho công đoàn các đơn vị, trường học phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức nhằm xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ CB-GV. Từ năm 2008 đến nay, công đoàn các trường học cũng đã phối hợp tổ chức gần 3.000 lượt CB, GV-NV đi tham quan, du lịch, giao lưu trao đổi dạy học, điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Bà Huỳnh Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT cho biết: Ngoài việc thực hiện tốt công tác bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, điều phấn khởi hơn cả là nhiều CĐCS ở các đơn vị, trường học đã chủ động, tích cực phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên đoàn kết, xây dựng nhiều nguồn quỹ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, thăm hỏi, động viên nhau lúc hoạn nạn, khó khăn… với số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Với phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”, thời gian tới, Công đoàn ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ cơ bản của ngành là “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục”. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, chính quyền tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho CB-GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhất là đối với đội ngũ CB, GV ở vùng sâu, vùng xa.

Uyên Thu

Đẩy Mạnh Các Phong Trào Thi Đua Dạy Tốt, Học Tốt

Bà Phạm Thị Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kế Sách 1 phấn khởi cho biết: “Những năm qua, nhờ việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, phù hợp, cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nên công tác giảng dạy của trường đạt được những kết quả tốt. Trong 5 năm, từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2017 – 2018, nhà trường luôn duy trì sĩ số học sinh hàng năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học luôn đạt 100%. Ngoài ra, mỗi năm, giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện càng nhiều”.

Toàn trường hiện có 48 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó 100% đạt chuẩn và 84% giáo viên trên chuẩn. Đặc biệt, trong công tác chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo họp các tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học để thống nhất chương trình, bài dạy và phân công sắp xếp hợp lý trình độ, năng lực giáo viên các khối lớp trong nhà trường; đồng thời chỉ đạo coi và chấm kiểm tra chặt chẽ, trong đó đề kiểm tra phải đảm bảo 3 mặt: kiến thức cơ bản, kiến thức vận dụng và kiến thức tư duy.

Bên cạnh việc thực hiện công tác giảng dạy, để tạo được ngôi trường thân thiện, đạt chuẩn, hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường luôn bám sát các chủ trương của ngành giáo dục, tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, hội thi do ngành tổ chức. Trong đó, phong trào vở sạch – viết chữ đẹp được lãnh đạo trường quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm học, học sinh được rèn chữ thường xuyên và phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng cho học sinh viết chữ đẹp, từ đó hàng năm trường đều có học sinh đạt giải cao ở Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện và cấp tỉnh.

Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, trường luôn phát huy truyền thống dạy và học tốt, kỷ cương, nề nếp tốt, đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin đối với phụ huynh, học sinh. Mặc dù đôi lúc cũng còn những khó khăn riêng, nhưng bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, quy mô phát triển của trường ổn định, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm học.

Với những kết quả đó, nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng nhì, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2016 – 2017 và được công nhận tái chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2013. Bằng tâm huyết, lòng yêu nghề và chất lượng chuyên môn sư phạm, đội ngũ giáo viên nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành Giáo dục huyện Kế Sách.

H. Như

Phát Huy Phong Trào Thi Đua “Dạy Tốt

Là phong trào lớn của ngành giáo dục, thi đua “Dạy tốt – học tốt” đã thu hút sự hưởng ứng của các nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy và học. Qua đó đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình tiên tiến.

Một buổi lên lớp của cô Thị Thanh Huyền trường Tiểu học &THCS Bùi Hữu Diên

26 năm công tác, gắn bó với ngôi trường Tiểu học &THCS Bùi Hữu Diên, xã Chí Hoà, huyện Hưng Hà, với cô giáo Lê Thị Thanh Huyền thì mái trường này không chỉ là nơi dạy những con số, con chữ, mà đó còn là tổ ấm bao năm qua cô dồn hết tâm sức cống hiến. 2 năm liền cô được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen là Giáo viên tiêu biểu toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 2 lần đạt giải Nhì hội thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh.

Thế nhưng, với cô Huyền cũng như nhiều thầy cô giáo trong trường, điều khiến họ tự hào nhất lại không phải là những thành tích cá nhân ấy. “Thành tích mà khiến tôi thấy tự hào chính là sự tiến bộ trong học tập của các em học sinh dưới mái trường này. Các em học sinh luôn tin yêu và nhớ về các thầy cô và luôn phát huy được thế mạnh bản thân.” – Cô Lê Thị Thanh Huyền, cho biết.

Niềm vui của thầy cô là sự say mê và tiến bộ trong học tập của các em học sinh Nhà truyền thống của trường Tiểu học &THCS Bùi Hữu Diên

Thi đua cùng phong trào dạy tốt học tốt, nhà trường đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu. Năm học 2018-2019: 83,3% lượng học sinh lớp 9 đạt giải cao trong các kì thi HSG cấp huyện; 95% học sinh đỗ vào các trường Công lập hệ A. Và cũng trong năm học 2018-2019, trường được nhận cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực vượt lên trên mọi khó khăn của toàn thể Ban giám hiệu và tập thể giáo viên, học sinh của trường.

Những tiết học các môn tự nhiên, các em học sinh có thêm hứng thú khi được cô làm thí nghiệm thực hành

Phòng Thư viện Trường Tiểu học &THCS Bùi Hữu Diên thu hút nhiều học sinh đến đọc sách

Dưới mái trường Tiểu học &THCS Bùi Hữu Diên, từng lớp học sinh đã trưởng thành. Ngôi trường là một niềm tự hào của các em mỗi khi ai đó nhắc đến.

Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” đã giúp các nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học. Các giờ học thực hành được bổ sung nhiều hơn, hệ thống thư viện xanh-thư viện mở giúp học sinh phát huy văn hoá đọc. Nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn và học tập như: dự giờ, thao giảng, giờ học tốt – tuần học tốt – tháng học tốt,… lan toả mạnh mẽ, là cơ sở để các đơn vị giáo dục hăng hái thi đua sáng tạo, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phong Trào Thi Đua Yêu Nước Phải Gắn Với Thực Tiễn

Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ III, 29/9/2010

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về Thi đua yêu nước, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần đó, công tác thi đua khen thưởng của ĐHQGHN lien tục đổi mới theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư và Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Công tác thi đua, khen thưởng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo ĐHQGHN và Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc; tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được kiện toàn. ĐHQGHN cũng đã ban hành đầy đủ, cập nhật các quy định, văn bản nhằm nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc. Chú trọng khen thưởng cho cá nhân, cho trực tiếp người lao động làm tốt công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, tăng cường phát hiện đối tượng để khen thưởng. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác, ĐHQGHN đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ đặt ra. Có thể khẳng định trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của ĐHQGHN đã có những bước chuyển tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới trong nhận thức và đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể thể hiện rõ trong việc phát động và triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nề nếp, không ngừng có những cải tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng khối đơn vị, từng nhóm đối tượng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, có tác dụng động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị.

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 theo nội dung trong giao ước thi đua năm 2014 của Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội, với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, ĐHQGHN đã đạt được những kết quả nổi bật.

Thứ nhất, trong năm 2014, ĐHQGHN đã triển khai thực hiện thành công giai đoạn 1 của Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức. Trường ĐH Việt-Nhật được thành lập, xây dựng các Đề án thành lập Viện Trần Nhân Tông và Viện Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, thành lập Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trung tâm Hà Nội học, góp phần phát triển ĐHQGHN thành một thực thể hữu cơ, thống nhất, có cơ cấu hợp lý, có tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) đa ngành, đa lĩnh vực, có khả năng giải quyết các vấn đề trọng điểm của đất nước theo định hướng đại học nghiên cứu. Tính đến tháng 12/2014, cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN được củng cố với 31 đơn vị thành viên và trực thuộc có quy mô hợp lý. Cùng với đó tỷ lệ cơ cấu các hoạt động đào tạo, khoa học, dịch vụ của ĐHQGHN đã được chuyển dịch từ tỷ lệ 6,5/2,5/1 năm 2010 đến gần 6/3/1 năm 2014 (chỉ tiêu đến năm 2020 là 5/3/2).

Đặc biệt, vị thế pháp lý của ĐHQGHN đã được xác định trong Luật Giáo dục đại học. Quyền tự chủ cao của ĐHQGHN được quy định trong Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Giám đốc ban hành theo Quyết định số 4488/QĐ-ĐHQGHN, ngày 18/11/2014. Trong đó, chỉ rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp để ĐHQGHN phát triển thành một đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học tiên tiến trong khu vực. Trong năm 2014, các chỉ số xếp hạng quốc tế của ĐHQGHN tiếp tục gia tăng: ĐHQGHN thuộc nhóm 161-170 trong bảng xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) Asia, tăng 40 bậc so với năm 2013, đứng đầu Việt Nam; 3 lĩnh vực của ĐHQGHN thuộc nhóm 100 châu Á (khoa học tự nhiên: 59, kỹ thuật – công nghệ: 59 và khoa học xã hội – quản lý: 87), khẳng định uy tín học thuật tầm Châu lục. ĐHQGHN xếp thứ 899 thế giới, đứng đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics và thuộc nhóm 3 cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu của Việt Nam trong bảng xếp hạng Scimago về thành tích NCKH.

Thứ hai, ĐHQGHN đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ về phát triển nhân lực trong năm 2014. Trong đó, 19 nhà khoa học được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú, 36 nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, bồi dưỡng và thu hút được 54 tiến sĩ. Đến nay, đội ngũ cán bộ trình độ cao của ĐHQGHN khá hùng hậu. ĐHQGHN có 51 giáo sư và 336 phó giáo sư, chiếm 20,6% tổng số cán bộ khoa học, cao hơn khoảng 3 lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước; riêng đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế, tỷ lệ này đạt trên 65%; đặc biệt tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi đạt 25%. ĐHQGHN cũng đã xây dựng và nghiệm thu Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Đề án được hoàn thành với chất lượng cao và có đề án thành phần tại các đơn vị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khai giảng tại ĐHQGHN, ngày 15/9/2014

Thứ ba, trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài: Quy mô đào tạo đại học chính quy được giữ ổn định. Quy mô đào tạo vừa làm vừa học giảm; quy mô đào tạo sau đại học tăng đồng bộ với quy mô đào tạo đại học, giữ tỷ lệ quy mô đào tạo sau đại học khoảng 28% tổng quy mô đào tạo chính quy.

Năm 2014, ĐHQGHN đã triển khai áp dụng thí điểm phương thức tuyển sinh mới cho cả bậc đại học và sau đại học; phương án tuyển sinh này tiếp cận theo hướng đánh giá toàn diện năng lực bằng cách kết hợp giữa thi và tuyển chọn, căn cứ trên kết quả đo lường và đánh giá những năng lực và phẩm chất cốt lõi của ứng viên cần có để học ở bậc đại học và sau đại học. Đánh giá toàn diện năng lực tức là đánh giá năng lực của ứng viên qua nhiều căn cứ, nhiều nguồn thông tin, từ nhiều chiều và bằng nhiều phương pháp. Kỳ thi tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực bậc đại học và sau đại học năm 2014 của ĐHQGHN đã thành công. Kết quả của kì thi đã bước đầu khẳng định tính đúng đắn trong việc lựa chọn phương án tuyển sinh mới – một phương án tuyển sinh giúp tuyển chọn được người học có năng lực, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Bên cạnh đó, quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo cũng đã được ban hành. Chuẩn chất lượng đầu ra tiếng Anh và kỹ năng mềm đã được áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của ĐHQGHN và các đơn vị. Theo đó, tới năm 2020, ĐHQGHN sẽ tiến tới tổ chức đào tạo 415 ngành/chuyên ngành bao gồm 110 chương trình đào tạo bậc cử nhân, 168 chương trình bậc thạc sĩ và 137 chương trình tiến sĩ. Các chương trình được quy hoạch theo hướng phát triển tính liên ngành, có nhu cầu xã hội cao, tiếp cận theo chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu đào tạo toàn diện phẩm chất, tầm nhìn, năng lực và kỹ năng cho người học.

Tỷ lệ sinh viên các hệ chất lượng cao, tài năng, tiến tiến, chuẩn quốc tế đạt 16%; 56% nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật – công nghệ tốt nghiệp có công bố trên các tạp chí ISI/Scopus. Nâng tỷ lệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp có việc làm và tiếp tục học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc các doanh nghiệp có uy tín trong nước đạt 15%. Học sinh trung học phổ thông chuyên đã giành được nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng… Olympic quốc tế, tiếp tục khẳng định truyền thống phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu khoa học cơ bản của ĐHQGHN.

Thứ tư, ĐHQGHN đã tập trung phát triển quy mô và nâng cao chất lượng khoa học, giá trị thực tiễn của các hoạt động khoa học và công nghệ; đến năm 2014 các cán bộ khoa học ĐHQGHN đã công bố khoảng 600 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và 200 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín trong hệ thống ISI và SCOPUS, trong đó có cả Tạp chí Nature. Số trích dẫn quốc tế tương đương với các trường đại học lớn ở Đông Nam Á. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ đã có nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích phục vụ cộng đồng. Một số công nghệ lõi theo định hướng sản phẩm quốc gia đã được nghiên cứu thành công như công nghệ thiết kế chip, công nghệ tính toán hệ gen người…

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ (hơn 50% NCS thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ có công bố khoa học trên hệ thống tạp chí quốc tế).

Trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng là nhiệm vụ và cũng là sứ mệnh của ĐHQGHN. Với vị thế là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của đất nước với lực lượng đông đảo các nhà khoa học uy tín, đầu ngành, ĐHQGHN đã có nhiều kết quả nghiên cứu được triển khai ứng dụng trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp vào công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là những nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp, hiệu quả và đi vào chiều sâu đối với sự phát triển bền vững vùng núi, nông thôn.

Các nhà khoa học của ĐHQGHN chuyển giao công nghệ nhiên liệu xanh cho tỉnh Quảng Ninh

Hợp tác với địa phương là một trong những chủ trương quan trọng của ĐHQGHN trong việc chuyển giao tri thức vào cuộc sống. Bởi vậy,ĐHQGHN đã ưu tiên phát triển KHCN và đào tạo gắn với các địa phương. Các nhà khoa học của ĐHQGHN đã trực tiếp giải quyết các đặt hàng, đặc biệt đã có nhiều sản phẩm KH&CN đã và đang được chuyển giao và được đánh giá cao. Là đơn vị được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao chủ trì Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước về Phát triển bền vững vùng Tây Bắc, từ đây đã có 5 chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN được hình thành. Đây là những chương trình mang tính thực tiễn cao góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Trong khuôn khổ của Chương trình, ĐHQGHN đã triển khai đào tạo nhiều khóa học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN luôn đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia giải quyết các vấn đề mang tính xã hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng hiện nay, qua đó phát huy nhiệt huyết, trí tuệ vì cộng đồng của nhà khoa học ĐHQGHN. Điển hình như các công trình nghiên cứu của ĐHQGHN đã cung cấp những cơ sở lý luận trong việc hoạch định các chính sách phát triển nông thôn mới; những sản phẩm KHCN trực tiếp giải quyết các bài toán phát triển ở địa phương như chuyển giao nhiên liệu sinh học thân thiện môi trường (BDF), hệ thống lọc nước vi sinh, phát triển các nguồn dược liệu… Hay việc các nhà khoa học, cán bộ của ĐHQGHN hỗ trợ tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ nói chung cũng như hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng nấm, xử lý môi trường nói riêng cho các hộ gia đình làm kinh tế tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN phối hợp với Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức ĐHQGHN đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật hệ thống tưới nước thông minh cho Thành đoàn Hải Phòng đưa vào lắp đặt thí điểm cho các hộ gia đình điển hình làm kinh tế giỏi. Đây là hệ thống tưới nước bằng ống nhựa mềm áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới cho phép tưới nước dạng phun sương tự động, tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí nhân công lao động và chi phí lắp đặt (còn 30%) so với các phương pháp truyền thống đang áp dụng ở các trang trại trồng nấm, trồng hoa, rau xanh ở Hải Phòng.

Đây là những việc làm thiết thực thể hiện trách nhiệm của nhà khoa học ĐHQGHN trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay. Nghiên cứu khoa học không được tự phát, cảm tính mà phải hướng tới phục vụ cộng đồng. Khoa học vị nhân sinh. Nhà khoa học của ĐHQGHN luôn tự nhủ là đã đóng góp gì cho cộng đồng, chính vì vậy phải không ngừng tìm kiếm xem cộng đồng cần gì.

Với vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước, được xem là tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam, hàng năm, ĐHQGHN vinh dự được đón tiếp nhiều chính khách, chính trị gia, học giả, nhà khoa học hàng đầu thế giới đến thăm và làm việc. Tiến sĩ danh dự là một danh hiệu cao quý của ĐHQGHN trao tặng cho những nhà khoa học hàng đầu thế giới, những chính trị gia lỗi lạc, các nhà hoạt động xã hội xuất sắc và những người có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của ĐHQGHN. Điều này góp phần khẳng định vị thế của ĐHQGHN trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN cũng có nhiều danh hiệu, phong trào thi đua mang bản sắc ĐHQGHN như: Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN, các giải thưởng KHCN… Những danh hiệu, giải thưởng này như chất xúc tác, tạo hiệu ứng lan tỏa đến từng tập thể và cá nhân trong toàn ĐHQGHN để xây dựng văn hóa chất lượng, tinh thần cộng đồng, xây dựng ĐHQGHN thành một thực thể hữu cơ, thống nhất trong đa dạng, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước.

Để các hoạt động thi đua đi vào thực chất, ĐHQGHN đã tiên phong tạo dựng môi trường học thuật sáng tạo mà ít cơ sở đào tạo và nghiên cứu có được, chẳng hạn như CLB Nhà khoa học ĐHQGHN. Việc thành lập CLB Nhà khoa học ĐHQGHN là một trong các nhiệm vụ trong lộ trình xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu. Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, CLB đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ các nhà khoa học trẻ. Các hoạt động của CLB là sân chơi bổ ích cho các nhà khoa học trẻ của ĐHQGHN có cơ hội được thỏa sức thể hiện đam mê với khoa học, được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và niềm say mê khoa học cho sự phát triển khoa học công nghệ của ĐHQGHN nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đồng thời, CLB tạo sự gắn kết các nhà khoa học để từ đó hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu liên ngành có khả năng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học lớn trong và ngoài nước. Chương trình hỗ trợ nhà khoa học ĐHQGHN công bố quốc tế là động lực góp phần thúc đẩy, động viên các cán bộ trẻ của ĐHQGHN công bố quốc tế. Có thể thấy CLB Nhà khoa học ĐHQGHN đã thực sự góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập nghiên cứu của các nhà khoa học trong toàn ĐHQGHN.

GS. Ngô Bảo Châu chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học với sinh viên và cán bộ trẻ của ĐHQGHN

Năm học 2014 – 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm ĐHQGHN đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW6 về phát triển khoa học và công nghệ, Nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 – 2020). ĐHQGHN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức cấp ĐHQGHN và cấp các đơn vị, triển khai Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học, phát triển và nâng cao hiệu quả Nhiệm vụ chiến lược phù hợp với thực tiễn của ĐHQGHN và các đơn vị; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao khả năng có việc làm của người học, nâng cao năng lực hội nhập và kết nối với yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, làm hạt nhân cho các hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHQGHN; phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phát triển, tăng nguồn thu.

Để đáp ứng được những yêu cầu phát triển đó thì các nội dung thi đua, khen thưởng cần tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả, kết quả công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như tập trung nguồn lực tạo ra các sản phẩm mới, kết quả mới, hữu ích mang đậm dấu ấn của ĐHQGHN. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới quy trình, tiêu chí, cách thức tổ chức công tác thi đua, khen thưởng: Sử dụng các tiêu chí của đại học nghiên cứu, các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng làm căn cứ để đánh giá thi đua cho từng đơn vị, các đơn vị dựa vào đặc thù riêng của mình để điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thường xuyên cập nhật thành tích của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ hoạt động quản lý điều hành của các mảng công việc, trong đó có công tác thi đua khen thưởng. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, công bằng, dân chủ, khách quan, thân thiện để đẩy mạnh tinh thần sáng tạo, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của ĐHQGHN trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, nghiên cứu khoa học công nghệ đỉnh cao, phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là đầu tàu đổi mới và làm nòng cột trong hệ thống giáo dục nước nhà.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của đất nước và của ngành giáo dục đào tạo, đặc biệtlà phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy đam mê cống hiến, sáng tạo đổi mới cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp để làm tốt hơn công tác hàng ngày, tạo ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao cho xã hội.

Lấy khẩu hiệu “Sáng tạo – Tiên phong – Chất lượng cao” vừa làm động lực, vừa làm mục tiêu để thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ năm học, tạo cơ sở vững chắc triển khai thắng lợi chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xin trân trọng cảm ơn Giám đốc!

– Các nhà khoa học ĐHQGHN tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tỉnh Tuyên Quang

– Trường ĐHKHTN: Nhiệm vụ chiến lược góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế – GS. Phạm Hùng Việt: Miệt mài, nỗ lực vì trách nhiệm với cộng đồng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!