Đề Xuất 5/2022 # Dấu Ấn Của Cục An Ninh Kinh Tế Trong Một Nhiệm Kỳ # Top Like

Xem 5,247

Cập nhật nội dung chi tiết về Dấu Ấn Của Cục An Ninh Kinh Tế Trong Một Nhiệm Kỳ mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 5,247 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Tư Duy, Cách Làm, Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Cục An Ninh Kinh Tế
 • Đổi Mới Về Nhận Thức Và Có Tư Duy Mới Về An Ninh Kinh Tế
 • Ban Kinh Tế Trung Ương
 • 5 Nhiệm Vụ Chính Của Ban Kinh Tế Trung Ương
 • Astrocytes Những Chức Năng Nào Làm Cho Các Tế Bào Thần Kinh Đệm Này Đáp Ứng? / Khoa Học Thần Kinh
 • Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của yếu tố khách quan, chủ quan; đồng thời có sự thay đổi về mô hình tổ chức do việc sáp nhập các đơn vị với nhiều đầu mối, đông đảng viên, nhiệm vụ quan trọng tập trung ở nửa cuối nhiệm kỳ (2018 – 2022) nhưng Đảng ủy Cục ANKT đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục gặt hái những kết quả nổi bật, toàn diện và vững chắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tăng cường đối ngoại và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

  Vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy

  Trong nhiệm kỳ qua, CBCS Cục ANKT đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng đến hành động; luôn nhận được sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, xứng đáng là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANKT.

  Đảng ủy Cục ANKT đã phát huy hiệu quả vai trò là lực lượng chủ công trên mặt trận ANKT, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành kinh tế và toàn dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế.

  Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025.

  Chủ động tham mưu Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam trong đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại song phương, đa phương, góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; cung cấp thông tin và tham mưu các bộ, ban, ngành, địa phương trong bảo vệ nội bộ, lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài…

  Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, các tập đoàn, tổng công ty có vốn Nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công…

  Thể hiện rõ nét từ đầu năm 2022 đến nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế toàn cầu và Việt Nam, Cục ANKT có hàng trăm báo cáo lên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế và ứng phó dịch bệnh.

  Dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ vừa qua chính là Đảng ủy Cục ANKT đã đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” (Chỉ thị số 12) – Đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành Chỉ thị về công tác bảo đảm ANKT và xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, các ban, bộ, ngành, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và toàn dân, trong đó Công an là lực lượng nòng cốt, hoạt động thống nhất trong thế trận an ninh quốc gia, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước nhằm góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Kinh tế Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thường xuyên tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các giải pháp bảo đảm ANKT.

  Đảng bộ Cục ANKT được Đảng uỷ Công an Trung ương phân công là đơn vị thường trực tham mưu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12. Xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, Đảng bộ Cục ANKT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

  Đặc biệt, đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 và phối hợp Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12.

  Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 12 trong thời gian tới.

  Đồng thời ban hành kế hoạch và tham gia các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12 tại 21 cấp ủy, tổ chức đảng (gồm 10 ban cán sự đảng các bộ, ngành; 11 thành ủy, tỉnh ủy). Việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 12 đã góp phần đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, tránh được tình trạng không phổ biến, triển khai văn bản của Đảng hoặc triển khai nhưng mang tính hình thức, đối phó, thậm chí Chỉ thị vẫn còn “nằm trên bàn” của người đứng đầu tổ chức đảng.

  Trong công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANKT, Đảng ủy Cục ANKT đã chú trọng công tác nắm tình hình, phát hiện những vấn đề bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật về kinh tế để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bịt kín sơ hở gây ảnh hưởng lợi ích quốc gia. Đảng ủy Cục ANKT đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục, cụ thể hóa các nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác. Các cấp ủy, đơn vị trực thuộc đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là:

  Tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo giải quyết các điểm nóng về an ninh, trật tự xảy ra do các thế lực thù địch, phản động lợi dung các sơ hở, thiếu sót trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội như: Giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh gây ra; vụ lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) để kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự…

  Thường xuyên tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Chính phủ trong giải quyết các vụ tranh chấp đầu tư quốc tế, trong đó trực tiếp tham gia Tổ công tác đàm phán các vụ khiếu kiện của nhà đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực, bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia và giữ vững môi trường đầu tư của Việt Nam.

  Đảng ủy Cục ANKT đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, đề xuất xử lý các đối tượng và thu hồi tài sản của Nhà nước, điển hình như: Vụ Giang Kim Đạt và đồng bọn tham ô 19,6 triệu USD xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin; vụ sai phạm trong hợp đồng cho vay của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Hà Nội thiệt hại mất vốn ngân hàng hơn 4.000 tỷ đồng; vụ Huỳnh Thị Huyền Như gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng của ngân hàng… gây bức xúc trong xã hội.

  Đảng ủy Cục ANKT đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ.

  Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các đề án, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đề án, dự án của Bộ Công an, các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, Cục và các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao. Cùng với đó đã lãnh đạo công tác pháp chế, cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, bảo vệ bí mật nhà nước, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong công tác phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục chủ động đẩy mạnh phong trào tại các địa bàn, mục tiêu, tổ chức quản lý, qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với quốc phòng toàn dân tạo nền tảng vững chắc trong đảm bảo an ninh, trật tự.

  Trong nhiệm kỳ Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ và trực tiếp ký nhiều quy chế phối hợp với các địa bàn, tổ chức phụ trách, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANKT. Những kết quả đó đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy Cục ANKT là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo điều hành

  Luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng

  Đảng ủy Cục ANKT luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy theo Đề án 106, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, đột xuất và chuyên đề đã lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” để giáo dục cán bộ, đảng viên làm việc có tinh thần trách nhiệm, khoa học, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên khi tiếp xúc với Nhân dân…

  Đảng ủy đã chú trọng và quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị, qua công tác thi đua khen thưởng để khuyến khích cũng như động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục nên nội dung, hình thức các phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thưởng đã được nâng cao; tích cực tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo để CBCS học tập, noi theo. Hằng năm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn Cục, thực hiện tốt công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các đợt thi đua…

  Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, từ năm 2022 đến nay, hàng chục lượt cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng thưởng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua.

  Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề vững chắc để mỗi đảng viên và CBCS Cục ANKT bước vào nhiệm kỳ mới 2022 – 2025 với mục tiêu tổng quát Đảng ủy đơn vị đưa ra trong nhiệm kỳ tới là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thích ứng kịp thời với diễn biến của tình hình thực tế; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của CBCS, đảng viên Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao”.

  Đảng bộ Cục An ninh kinh tế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm ANKT, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Quyền Của Công An An Ninh Kinh Tế
 • Bộ Công An Có 2 Tân Cục Trưởng Cục An Ninh Kinh Tế Và Cục Pccc
 • Bổ Nhiệm Cục Trưởng Cục An Ninh Kinh Tế Bộ Công An
 • Bổ Nhiệm Cục Trưởng Cục An Ninh Kinh Tế
 • Đảm Bảo An Ninh Kinh Tế Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Dấu Ấn Của Cục An Ninh Kinh Tế Trong Một Nhiệm Kỳ trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100