Đề Xuất 2/2023 # Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022 # Top 5 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kiểm tra của Đảng là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về những ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên ngay từ đầu năm 2017, Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Phúc Đồng đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Căn cứ chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Bên cạnh đó, hàng quý, Đảng ủy phường tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát để các chi bộ báo cáo những vướng mắc trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng và giải pháp phù hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, giúp chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trong năm 2017, Đảng ủy đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát đạt 100% kế hoạch đề ra, cụ thể: Kiểm tra chi bộ 12, 15, 16 về việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Kiểm tra chi bộ tổ dân phố số 4, 13 về việc thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU, ngày 21/01/2017 của Đảng ủy phường về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 59- KH/ĐU ngày 23/01/2017 của Đảng ủy phường về thực hiện chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy đối với chi bộ tổ dân phố số 1, 2, 8. Giám sát chi bộ tổ dân phố số 5, 6, 12 và chi bộ trường Mầm non Phúc Đồng về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về ” Đẩy mạnh tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giám sát chi bộ cơ quan phường về việc thực hiện kế hoạch số 58-KH/ĐU, ngày 23/01/2017 của Đảng ủy phường về thực hiện chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy; việc thực hiện quy định về năm kỷ cương hành chính.

UBKT Đảng ủy đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, đạt 100% kế hoạch. Giám sát đối với Chi bộ tổ dân phố số 7, 10, 11, 15 về việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2016. Giám sát đối với chi bộ Tổ dân phố số 2, số 3, số 9, số 18 về việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của chi bộ; công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của cấp ủy; nghị quyết, biên bản họp hàng tháng của chi bộ, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2017; Kiểm tra đối với chi bộ tổ dân phố số 8, 9 về thực hiện quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2017. Kiểm tra về thu, nộp và sử dụng Đảng phí năm 2016 và thu, nộp Đảng phí quý I năm 2017 đối với chi bộ chi bộ Công an, chi bộ Tổ dân phố số 10, số 16; Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy chi bộ 4 và đồng chí Bí thư chi bộ 4.

(UBKT Đảng ủy giám sát chi bộ 2, 3, 9, 18 về việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của chi bộ)

Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra đảng ủy năm 2017 đã được thực hiện đúng quy trình, thiết lập hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ và khoa học. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ; đặc biệt là cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy và của Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 đã được ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu vi phạm của cấp ủy, của Bí thư chi bộ, sau kiểm tra đã được khắc phục. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với các đồng chí Bí thư chi bộ để định hướng giúp chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hoàn thiện hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2017.

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát các chi bộ, Đảng ủy phường cũng đã tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020”. Qua hội nghị tọa đàm đã đánh giá những thực trạng trong công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện tốt chuyên đề.

(Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020”)

Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng quan tâm, chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có nhiều chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ phường Phúc Đồng vẫn còn có những vấn đề bất cập: Việc phối hợp với các ngành các cấp ủy trong việc nắm bắt thông tin còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra còn hạn chế. Một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa bảo đảm theo quy định, còn thiếu các bước theo quy định hoặc chưa phân định rõ giữa quy trình của cuộc kiểm tra và cuộc giám sát. Việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa đảm bảo.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

1. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. UBKT Đảng ủy cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng để tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT bảo đảm theo quy định. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát

3. Chỉ đạo chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Các chi bộ cần xác định kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật Trong Đảng Của Cấp Ủy, Ủy Ban Kiểm Tra Các Cấp Trong Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Trung Ương

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò sống còn của Đảng ta. Các quyết định, kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sai phạm, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ trực thuộc mà ở đó đảng viên giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, MTTQVN…, tham mưu hoạch định, quyết định và lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công chủ trương, đường lối, chiến lược… xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò hết sức quan trọng đã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của đảng. Do đó, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương những năm tới là khách quan, cần thiết.

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 1. Ưu điểm

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: đã triển khai quán triệt Nghị quyết, quyết định, hướng dẫn…của Trung ương và của Khối đến các chi đảng bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 về ” Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương “, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho các tổ chức đảng chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thành nền nếp và có hiệu quả, góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng.

– Phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng; triển khai kịp thời chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kỳ, hằng năm. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ rõ về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đơn, thư phức tạp, kéo dài từ các nhiệm kỳ trước. Trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm là (1) các tổ chức đảng, đơn vị có dấu hiệu về mất đoàn kết nội bộ, thiếu thống nhất giữ người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; (2) những nơi mà ở đó công tác đảng bộc lộ có nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện…(3) những vấn đề tồn đọng của nhiệm kỳ trước như công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, điều động, bố trí, sắp xếp lại cán bộ… Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 2.122 tổ chức đảng và 10.558 đảng viên, trong đó đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp 2.177. Tiến hành giám sát 2.019 tổ chức đảng và 9.115 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện nhiều tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Kiểm tra việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng đảng.

– Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã chủ động tham mưa giúp cấp ủy quán triệt, triển khai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội XI, các Nghị quyết Trung ương, của Đảng ủy Khối và các quy định của Đảng. Tham mưu Ban Thường vụ xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham mưu xây dựng ban hành mới, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, quy định hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ được phân công theo dõi các đảng ủy trực thuộc… Thực hiện đồng đều có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 đảng viên, trong đó có 10 cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 01 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 42 đảng viên, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ quan 18 đảng viên, qua kiểm tra đã kết luận 32 đảng viên có vi phạm, phải kỷ luật 22 đảng viên, đã kỷ luật 21 đảng viên; kiểm tra dấu hiện vi phạm đối với 05 tổ chức đảng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 1.628 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 1.593 tổ chức. Giám sát chuyên đề đối với 1.445 tổ chức đảng. Giải quyết tố cáo 8 tổ chức đảng và 163 đảng viên, qua đó xử lý kỷ luật 15 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 trường hợp. Xử lý kỷ luật 261 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 178, Cảnh cáo 46, Cách chức 08, Khai trừ 29; kỷ luật 4 tổ chức đảng, bằng các hình thức: Khiển trách 3, Cảnh cáo 01.

2. Một số hạn chế và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua

– Những quy định của Đảng là yếu tố quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020, đã chỉ rõ những giải pháp tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, song việc cụ thể hóa còn chậm nên ảnh hưởng nhất định đến hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp. Mặt khác do còn thiếu các quy định như: chế tài để tiến hành việc tạm thu, tạm giữ tài sản, tạm đình chỉ chức vụ, đình chỉ điều hành, cử người tạm thay thế đối với những cán bộ lãnh đạo vi phạm, nên đã ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát.

– Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, chất lượng chưa cao, trong khi đó dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở một số lĩnh vực chưa giảm, có biểu hiện phức tạp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp còn ít.

– Việc chấp hành kỷ luật đảng của một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo đơn vị chưa cao, không thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, đôn đốc để xảy ra tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tiền, tài sản nhà nước và của công dân; một số thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống có biểu hiện cơ hội, thực dụng, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tham nhũng, quan liêu dẫn đến suy thoái về chính trị, về phẩm chất, đạo đức, lối sống phải thi hành kỷ luật.

– Tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa cao, có chiều hướng suy giảm ” Tôi không động đến anh, anh đừng động đến tôi “. Đây chính là biểu hiện của sự suy thoái, khi trong sinh hoạt nội bộ đảng không dám nói thẳng, nói thật mà cuối cùng phải nhờ vào lá phiếu bình bầu hoặc biểu quyết…

– Sự phối hợp giữa đảng ủy cơ quan với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp trên với các đảng ủy trực thuộc có lúc, có việc chưa kịp thời, kết quả hạn chế.

– Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế. Cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra chuyên trách ở các đảng ủy trực thuộc chưa được quan tâm. Việc tham mưu của ủy ban kiểm tra các cấp cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, còn lúng túng về nghiệp vụ, quy trình thực hiện.

II. Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian tới

Một là: nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Để công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy có hiệu quả, các quyết định, kết luận kiểm tra, giám sát có hiệu lực, trước hết phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, vì trước hết đây là nhiệm vụ của cấp ủy, thông qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, từ đó bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy và người đứng đầu quan tâm đến công tác kiểm tra thì nơi đó ủy ban kiểm tra hoạt động có nền nếp, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát tốt, góp phần xây dựng đoàn kết tốt nội bộ cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tình hình tổ chức đảng, đảng viên ổn định, ít có khuyết điểm, sai phạm.

Hai là: tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Xuất phát từ thực tế, hầu hết các bộ, ngành trực thuộc Trung ương, đồng thời có 02 tổ chức đảng: Ban cán sự đảng hoặc đảng đoàn và đảng ủy cơ quan. Tuy hai tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, không chịu sự lãnh đạo của nhau, đảng ủy cơ quan là tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ban cán sự đảng hoặc đảng đoàn trực thuộc Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị. Do đó, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo mà phát huy tốt vị trí, vai trò lãnh đạo của mỗi tổ chức, đòi hỏi cần có sự phối kết hợp chặt chẽ, kịp thời giữa đảng ủy, đảng đoàn hoặc ban cán sự là lãnh đạo cơ quan thông qua các quy chế phối hợp nhằm bảo đảm phát huy tính độc lập, chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức đảng. Thực tế, trong mối quan hệ này, thường vai trò của ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan sẽ chi phối nhiều hơn, thậm chí có việc, có nơi còn bộc lộ tư tưởng ban cán sự đảng, đảng đoàn là cấp trên trực tiếp của đảng ủy, dẫn đến làm mất vai trò lãnh đạo của đảng ủy cơ quan và thường ở những nơi đó tình hình nội bộ nảy sinh phức tạp, dẫn đến mất đoàn kết, thiếu sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của đơn vị.

Ba là: Ủy ban kiểm tra cần phải chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm để tránh bị động, lúng túng khi có vụ việc xảy ra mới tiến hành phải kiểm tra, giám sát.

Nhiệm vụ quan trọng của ủy ban kiểm tra các cấp là phải căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, từng năm và của cấp trên, phù hợp thực tế của từng đảng bộ để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động nắm chắc tình hình chấp hành kỷ luật đảng của đảng viên và khuynh hướng về tư tưởng, dấu hiệu vi phạm để phát hiện, xác định và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm một cách chủ động, kịp thời và xử lý dứt điểm.

Bốn là: tăng cường giám sát chặt chẽ nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy và những đảng viên, cấp ủy viên công tác ở lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm (quản lý tiền, tài sản, ngân sách, dự án, công tác tổ chức cán bộ…) để chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót khuyết điểm từ lúc manh nha, chớm nở tránh khuyết điểm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn, vi phạm của ít người trở thành của nhiều người gây thiệt hại lớn đến tài sản của Đảng và Nhà nước và mất nhiều cán bộ, đảng viên do bị kỷ luật.

Năm là: bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản quy định về quy chế phối hợp giữa cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của từng đảng bộ trong Khối.

nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, tính chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tăng cường tính công khai trong tự phê bình và phê bình nâng cao hiệu quả của phương pháp công tác đảng. Phát huy vai trò giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới. Thực hành dân chủ, xử lý nghiêm những vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trù dập người phê bình. Có cơ chế quản lý, giám sát tốt đảng viên tham gia sinh hoạt 2 chiều và đảng viên đi công tác đơn lẻ xa cơ quan dài ngày./.

Còn tiếp…

Ban Biên tập

Cà Mau: Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Kịp Thời Phát Hiện Đảng Viên Vi Phạm

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của chi bộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; đồng thời, là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Phòng Giám sát thuộc Đảng bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Điều lệ Đảng qua nhiều nhiệm kỳ đều khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ: “… Chi bộ là nơi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trực tiếp giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên”. Nghị quyết số 14, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng đã đưa ra chủ trương và giải pháp: “Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ… để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở”. Hay Quy định số 86, ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, nêu rõ: “Chi bộ được quyền giám sát mọi đảng viên trong chi bộ, kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý… và khi nội dung giám sát chưa rõ, chưa đủ cơ sở để xem xét, đánh giá thì tiến hành việc thẩm tra, xác minh…”.

Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả tích cực: Hầu hết các chi bộ đã quan tâm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nhiệm vụ được giao, việc đăng ký và thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần tích cực vào xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến cuối quý I-2020, các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở của Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra chấp hành đối với 1.321 đảng viên, giám sát chuyên đề 457 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhiều chi bộ đã kịp thời phát hiện, thi hành kỷ luật 411 đảng viên vi phạm và đề nghị kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhiều đảng viên còn mặt hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ trên địa bàn tỉnh vẫn còn có mặt hạn chế, như: Chưa xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm dẫn đến có không ít vụ việc tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát đảng viên phát hiện vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chưa kịp thời phát hiện; đảng viên phụ trách công tác kiểm tra còn thụ động, thiếu bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên là do nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số chi ủy, nhất là đồng chí bí thư và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa đúng mức, chưa quyết liệt; công tác quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên của một số chi bộ chưa thường xuyên, sâu sát; hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ đều kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát…

Từ thực trạng đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm kịp thời phát hiện đảng viên vi phạm từ khi manh nha, trong thời gian tới, các chi bộ của Đảng bộ tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên; thường xuyên giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng viên để tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải được tiến hành một cách thường xuyên, công khai, đúng quy trình, quy định. Do đó, chi uỷ, bí thư và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ phải nêu cao tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu văn bản để nắm vững nghiệp vụ, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phải thực hiện kiểm tra, giám sát mọi đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm và nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ phân công…

, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 213, ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; chi bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, kịp thời nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định ; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của quần chúng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân nơi đảng viên cư trú.

, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tổ chức đảng, UBKT cấp uỷ cấp trên đối với chi bộ; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở để chia sẻ kinh nghiệm, cách thực hiện hiệu quả. Và mỗi đảng viên chi bộ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc của chi bộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm…

Khánh Hưng

Quan Tri

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có những chuyển biến tích cực, đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng thời kỳ.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; đã triển khai kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện, trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên…

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh về chấp hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TƯ, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Kết luận số 72-KL/TƯ, ngày 3-12-2011 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”. Trước mắt, sẽ tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTƯ, ngày 4-9-2014 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án trong nhiệm kỳ, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình, dự báo và xây dựng kế hoạch 5 năm tới đảm bảo khả thi, sát tình hình thực tế.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, công tác cán bộ..; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về tình hình chấp hành nguyên tắc Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; việc thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TƯ, ngày 1-11-2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; chú ý kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ về “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua mỗi cuộc kiểm tra phải có đánh giá, rút kinh nghiệm để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, UBKT Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm Trường Mầm non Hoa Sen, TP Cẩm Phả.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, bởi vậy yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi hệ thống chính trị phải tích cực vào cuộc. Trong đó vẫn phải luôn xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt” và phải đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Thường trực cấp ủy và UBKT các cấp phải sâu sát, xây dựng kiểm tra giám sát theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, phản ánh đánh giá đúng tình hình, khách quan; kiểm tra có trọng tâm trọng điểm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, nhất là những vấn đề nổi lên để khi bước vào đại hội đảm bảo ổn định. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng phải xử lý nghiêm minh, có sức răn đe trên cơ sở hợp tình, hợp lý…

Có thể nói, nhiệm vụ trước mắt của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh còn rất nặng nề, đòi hỏi ngành Kiểm tra Đảng khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát lên tầm cao mới, luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!