Đề Xuất 5/2022 # Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022 # Top Like

Xem 12,177

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022 mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,177 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Lãnh Đạo, Quản Lý Đơn Vị Sự Nghiêp Công Lập
 • M1 Tiểu Luận Kỹ Năng Lãnh Đạo, Quản Lý Câp Phòng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Thuộc Ban
 • Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Quản Lý Thị Trường
 • Slide Bài Giảng Quản Lý Học Chương 5: Chức Năng Lãnh Đạo
 • Kiểm tra của Đảng là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về những ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên ngay từ đầu năm 2022, Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Phúc Đồng đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

  Căn cứ chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Bên cạnh đó, hàng quý, Đảng ủy phường tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát để các chi bộ báo cáo những vướng mắc trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng và giải pháp phù hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, giúp chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

  Trong năm 2022, Đảng ủy đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát đạt 100% kế hoạch đề ra, cụ thể: Kiểm tra chi bộ 12, 15, 16 về việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Kiểm tra chi bộ tổ dân phố số 4, 13 về việc thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU, ngày 21/01/2017 của Đảng ủy phường về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 59- KH/ĐU ngày 23/01/2017 của Đảng ủy phường về thực hiện chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy đối với chi bộ tổ dân phố số 1, 2, 8. Giám sát chi bộ tổ dân phố số 5, 6, 12 và chi bộ trường Mầm non Phúc Đồng về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về ” Đẩy mạnh tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giám sát chi bộ cơ quan phường về việc thực hiện kế hoạch số 58-KH/ĐU, ngày 23/01/2017 của Đảng ủy phường về thực hiện chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy; việc thực hiện quy định về năm kỷ cương hành chính.

  UBKT Đảng ủy đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, đạt 100% kế hoạch. Giám sát đối với Chi bộ tổ dân phố số 7, 10, 11, 15 về việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2022. Giám sát đối với chi bộ Tổ dân phố số 2, số 3, số 9, số 18 về việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của chi bộ; công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của cấp ủy; nghị quyết, biên bản họp hàng tháng của chi bộ, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2022; Kiểm tra đối với chi bộ tổ dân phố số 8, 9 về thực hiện quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2022. Kiểm tra về thu, nộp và sử dụng Đảng phí năm 2022 và thu, nộp Đảng phí quý I năm 2022 đối với chi bộ chi bộ Công an, chi bộ Tổ dân phố số 10, số 16; Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy chi bộ 4 và đồng chí Bí thư chi bộ 4.

  (UBKT Đảng ủy giám sát chi bộ 2, 3, 9, 18 về việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của chi bộ)

  Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra đảng ủy năm 2022 đã được thực hiện đúng quy trình, thiết lập hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ và khoa học. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ; đặc biệt là cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy và của Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 đã được ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu vi phạm của cấp ủy, của Bí thư chi bộ, sau kiểm tra đã được khắc phục. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với các đồng chí Bí thư chi bộ để định hướng giúp chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hoàn thiện hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2022.

  Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát các chi bộ, Đảng ủy phường cũng đã tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2022-2020”. Qua hội nghị tọa đàm đã đánh giá những thực trạng trong công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện tốt chuyên đề.

  (Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2022-2020”)

  Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng quan tâm, chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có nhiều chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ phường Phúc Đồng vẫn còn có những vấn đề bất cập: Việc phối hợp với các ngành các cấp ủy trong việc nắm bắt thông tin còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra còn hạn chế. Một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa bảo đảm theo quy định, còn thiếu các bước theo quy định hoặc chưa phân định rõ giữa quy trình của cuộc kiểm tra và cuộc giám sát. Việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa đảm bảo.

  Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2022, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

  1. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  2. UBKT Đảng ủy cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng để tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT bảo đảm theo quy định. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát

  3. Chỉ đạo chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Các chi bộ cần xác định kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./.

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Kiểm Tra, Giám Sát Và Kỷ Luật Của Đảng Bộ Catư
 • Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng Làm Cho Đảng Ngày Càng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Kiểm Tra, Giám Sát Góp Phần Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Đảng
 • Esflg: Khẩn Cấp Hỗ Trợ Chức Năng Lãnh Đạo Nhóm
 • Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý Cấp Phòng 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Ủy, Ubkt Đảng Ủy Phường Phúc Đồng Làm Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Chi Bộ Năm 2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100