Đề Xuất 2/2023 # Đảng Bộ Xã Thành Triệu Huyện Châu Thành # Top 3 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Đảng Bộ Xã Thành Triệu Huyện Châu Thành # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Bộ Xã Thành Triệu Huyện Châu Thành mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 08/8/2018, Đoàn Khảo sát công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng năm 2018, do đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến làm việc với Đảng ủy xã Thành Triệu (huyện Châu Thành). Tham dự Đoàn có đồng chí Huỳnh Quang Triệu, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra; cán bộ tỉnh theo dõi hỗ trợ xã; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Châu thành.

Đảng bộ xã Thành Triệu có 10 chi bộ trực thuộc (gồm 5 chi bộ ấp, 1 chi bộ cơ quan, 02 chi bộ ngành và 2 chi bộ trường học), với 212 đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt, miễn công tác do già yếu: 26 đảng viên, đi làm ăn xa: 27 đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017: “Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ”; có 9/10 chi bộ trong sạch, vững mạnh (trong đó có 2 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); 1 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ (do có 02 cán bộ bị kỷ luật); 23/165 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 13,94%); 134/165 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (81,21%); 6/165 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (3,64%); 2/165 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (1,2%).

Năm 2018, Đảng ủy xã có Kế hoạch số 84-KH/ĐU, ngày 07/5/2018 để “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy năm 2018”, quyết tâm đạt “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” và hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Xã nông thôn mới” năm 2018. Những tháng qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện và có sự chuyển biến khá rõ nét trên các lĩnh vực theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 12-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kết nạp đảng viên; quản lý, giáo dục đảng viên; kiểm tra, giám sát; phân công cán bộ, đảng viên nắm dân đã đạt những kết quả khả quan. Việc củng cố, nâng chất hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ, nhất là chi bộ còn hạn chế năm 2017 đã được tập trung lãnh chỉ đạo.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, qua tự nhận xét của Đảng ủy xã Thành Triệu, nhận thấy khó khăn, hạn chế còn rất nhiều, là nỗi lo chung của toàn Đảng bộ. Những hạn chế đó là: Nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 02-NQ/TU của đảng viên, chi ủy viên chưa sâu, việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chưa nhiều, gặp khó khăn. Một số chi bộ chưa thể hiện được tư tưởng tiến công, chưa xác định được nội dung trọng tâm để lãnh đạo thực hiện; chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn hạn chế như: chương trình còn dàn trãi, chưa cân đối thời gian, ý kiến phát biểu ít, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể. Công tác tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong cán bộ, đảng viên chưa gắn với hạn chế, khuyết điểm đã được tập thể chỉ ra. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một số cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, còn trường hợp đảng viên vi phạm tệ nạn xã hội. Tính gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, nhất là trong việc đổi mới lề lối, phong cách làm việc; một số cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm kém, làm việc cầm chừng. Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa quyết liệt, thiếu tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa, hoạt động kiểm tra ở các chi bộ còn lõng lẽo. Quản lý chất lượng đoàn viên hội viên chưa tốt, chưa thực chất; hoạt động của tổ dân vận ấp và các chi tổ hội chưa đều tay, công tác phối hợp trong vận động quần chúng chưa đồng bộ. Một số chi ủy, người đứng đầu chi bộ thiếu tập trung, chưa có sự phối hợp, gắn kết, còn biểu hiện việc ai nấy làm, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. Cán bộ,đảng viên phụ trách tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình chưa thực hiện tốt nhiệm vụ; tỉ lệ hộ dân tham gia họp tổ định kỳ còn rất thấp (45-60%). Việc lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm, các biểu hiện suy thoái theo NQTW4 còn chậm; việc đăng ký học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh còn chung chung về nội dung, định kỳ chưa được đánh giá kết quả thực hiện. Chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa đạt. Tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; còn tình trạng cá nhân vi phạm trong lĩnh vực tôn giáo, tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài, chưa giải quyết kịp thời,…

Tại cuộc họp với Đảng uỷ xã Thành Triệu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung rất cụ thể, thiết thực, sâu sát về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, theo đó, Đảng ủy xã cần tiếp tục vận dụng thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05-CT/TW là những nội dung cốt lõi thực hiện công tác xây dựng Đảng trong cả nhiệm kỳ. Cần tập trung nhiều hơn, đồng bộ hơn cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự an tâm, ổn định tư tưởng trong nội bộ trước rất nhiều khó khăn mà địa phương đang gặp phải, để có quyết tâm cao, trách nhiệm cao, đồng lòng, đồng thuận cao, nhằm tập trung xây dựng “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” và xây dựng “xã nông thôn mới” với tinh thần “Tăng tốc”; nhanh hơn, quyết liệt hơn, làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong những tháng cuối năm 2018.

Điều đó đòi hỏi vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của xã. Các chi bộ cần phải duy trì và phát huy tốt việc sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, ủy ban và cả hệ thống chính trị của xã, ấp.

Cần phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của đảng viên làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, làm ăn hợp tác, giúp đỡ nhau trong sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Chú trọng làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trong tất cả các phong trào ở địa phương; thực hiện tốt phương châm: “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”; đảng viên phải nắm cho được dân qua tổ nhân dân tự quản; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể để nắm đối tượng cụ thể. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng đầu vào; tìm, tạo nguồn để bồi dưỡng kết nạp, tìm nhân tố mới qua các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Quan tâm quản lý cán bộ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo thực hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018, của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; đảm bảo nghiêm túc số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt; những đồng chí đi làm ăn xa cũng phải thực hiện đúng quy định (phải xin phép và phải tranh thủ tham gia sinh hoạt hàng quý). Tập trung xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là chi bộ trong năm 2017 không hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, bên cạnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu đạt tiêu chí “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, toàn hệ thống chính trị xã Thành Triệu phải tập trung cao độ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, phải quyết liệt, đồng lòng, đồng bộ, quyết tâm chính trị thật cao, đoàn kết nội bộ thật tốt, phát huy sức mạnh của toàn dân, huy động mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn đang gặp phải để xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Ngọc Hải (VPTU)

Thành Lập Chi Bộ Công An Xã

Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công an xã. Chiều ngày 18/01/2020, tại hội trường UBND xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Du long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công an xã.

Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, CTUBND xã, các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, và 04 đồng chí đảng viên là công an chính quy của xã.

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Du đã ra quyết định thành lập chi bộ Công an xã. Theo đó, chi bộ Công an xã có 4 đảng viên, đồng chí Trưởng công an xã được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phường và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, chi bộ sẽ xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đề nghị chi bộ công an xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là,Chi bộ Công an xã được thành lập phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Đảng ủy công an Huyện Như Thanh. Từng đồng chí đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong công việc; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của chi bộ. Phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Hai là,Thực hiện có nề nếp, phong cách, lề lối làm việc, lễ tiết tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo đúng quy chế, dân chủ, phát huy tính sáng tạo cá nhân; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; khi đã thống nhất thì ra nghị quyết để tổ chức thực hiện. Ba là,Chi bộ công an xã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác của cấp trên. Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu nhân dân trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an xã. Bốn là, Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết tác phong trong thực thi nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phải đồng hành cùng nhân dân và chính quyền cơ sở trong việ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Năm là,phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng chi bộ công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, xây dựng quy chế hoạt động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Việc thành lập chi bộ công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

#1 Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Kim Thành

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương trụ sở đặt tại: Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành,tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 02203.848.944

Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành là một trong những trung tâm bảo hiểm xã hội trực thuộc tỉnh Hải Dương. Với chức năng đảm bảo quy trình và trình tự tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người dân huyện Kim Thành. Vậy cụ thể chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bảo hiểm xã hội Huyện Kim Thành là gì? Qua bài viết sau đây tổng đài tư vấn NQH chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này:

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành- tỉnh Hải Dương

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương có trụ sở đặt tại: Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành,tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 02203.848.944

Mã số thuế:0800737307

Email: bhxhtt.bhxhhaiduong@gmail.com

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành- tỉnh Hải Dương

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Kim Thành- tỉnh Hải Dương

BHXH huyện Kim Thành được thành lập theo quyết định số 01 ngày 12/7/1995 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương. BHXH huyện Kim Thành có chức năng nhiệm vụ quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo Hiểm thất nghiệp cho các đơn vị đóng trên địa bàn huyện với xã, thị trấn. Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo an toàn. .

Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Kim Thành, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Kim Thành

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Kim Thành

Trong nhiều năm qua tập thể cán bộ công chức viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện Kim Thành.

Nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương

Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.

Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.

Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.

Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.

Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lam dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành.

Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chúc và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành.

Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định

Trân trọng./.

Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Bộ Công An Xã

Tin: Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã Chu Quang Huy – Trưởng ĐTT xã Đông Quang C hiều ngày 06 /1 2 /2019, tại hội trường UBND xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Quang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã.

Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đại – Phó bí thư Đảng ủy công an, phó trưởng công an huyện Đông Sơn; đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, và 04 đồng chí đảng viên là công an chính quy của xã.

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Quang đã ra quyết định thành lập chi bộ công an xã. Theo đó, chi bộ công an xã có 4 đảng viên, đồng chí Trưởng công an xã được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phường và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, chi bộ sẽ xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là Năm là, phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng chi bộ công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, xây dựng quy chế hoạt động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết tác phong trong thực thi nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phải đồng hành cùng nhân dân và chính quyền cơ sở trong việ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị chi bộ công an xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là,Chi bộ Công an xã được thành lập phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Đảng ủy công an Huyện Đông Sơn.

Từng đồng chí đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong công việc; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của chi bộ. Phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và giữ vững tình hình an ninh chính tri và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hai là,Thực hiện có nền nếp, phong cách, lề lối làm việc, lễ tiết tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo đúng quy chế, dân chủ, phát huy tính sáng tạo cá nhân; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; khi đã thống nhất thì ra nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Ba là,Chi bộ công an xã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác của cấp trên. Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu nhân dân trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an xã.

Việc thành lập chi bộ công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Như vậy tính đến ngày 6/12/2019, Đảng bộ xã Đông Quang có tổng số 11 chi bộ, 300 đảng viên, trong đó có 6 chi bộ khối nông nghiệp, 3 chi bộ trường học, 2 chi bộ cơ quan (Y yế và công an xã).

Tin: Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã Chu Quang Huy – Trưởng ĐTT xã Đông Quang C hiều ngày 06 /1 2 /2019, tại hội trường UBND xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Quang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã.

Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đại – Phó bí thư Đảng ủy công an, phó trưởng công an huyện Đông Sơn; đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, và 04 đồng chí đảng viên là công an chính quy của xã.

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Quang đã ra quyết định thành lập chi bộ công an xã. Theo đó, chi bộ công an xã có 4 đảng viên, đồng chí Trưởng công an xã được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phường và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, chi bộ sẽ xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là Năm là, phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng chi bộ công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, xây dựng quy chế hoạt động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết tác phong trong thực thi nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phải đồng hành cùng nhân dân và chính quyền cơ sở trong việ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị chi bộ công an xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là,Chi bộ Công an xã được thành lập phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Đảng ủy công an Huyện Đông Sơn.

Từng đồng chí đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong công việc; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của chi bộ. Phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng lực lượng Công an xã, chính quy, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và giữ vững tình hình an ninh chính tri và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hai là,Thực hiện có nền nếp, phong cách, lề lối làm việc, lễ tiết tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo đúng quy chế, dân chủ, phát huy tính sáng tạo cá nhân; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; khi đã thống nhất thì ra nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Ba là,Chi bộ công an xã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác của cấp trên. Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu nhân dân trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an xã.

Việc thành lập chi bộ công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Như vậy tính đến ngày 6/12/2019, Đảng bộ xã Đông Quang có tổng số 11 chi bộ, 300 đảng viên, trong đó có 6 chi bộ khối nông nghiệp, 3 chi bộ trường học, 2 chi bộ cơ quan (Y yế và công an xã).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Bộ Xã Thành Triệu Huyện Châu Thành trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!