Đề Xuất 5/2022 # Đảng Bộ Công An Tỉnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): Thực Hiện Tốt Giải Pháp Kiểm Tra, Giám Sát # Top Like

Xem 3,564

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Bộ Công An Tỉnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): Thực Hiện Tốt Giải Pháp Kiểm Tra, Giám Sát mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 3,564 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cổng Điện Tử Kh&cn Quảng Trị
 • Đoàn Kết Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Giải Pháp Giải Quyết Các Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Ở Vùng Tây Nam Bộ
 • ​tìm Hiểu Thực Trạng Vấn Đề Tôn Giáo Và Dân Tộc Trong Phát Triển Hiện Nay Ở Gia Lai
 • Mục Tiêu, Giải Pháp Vấn Đề Tôn Giáo
 • Kết quả kiểm tra cho thấy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên. Kịp thời chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 với việc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết, nhất là việc cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động số 08 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 27 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của đơn vị, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và thời gian thực hiện.

  Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thành lập các đoàn cán bộ trực tiếp dự chỉ đạo các tổ chức đảng kiểm điểm, nhận xét đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, các ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tiếp tục giám sát việc các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và những việc cần làm ngay sau kiểm điểm, phê bình.

  Qua kiểm tra, những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc (6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã xem xét xử lý kỷ luật 6 trường hợp, trong đó có 3 lãnh đạo cấp phòng), đồng thời có tập thể và 20 cá nhân có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý bằng hình thức kỷ luật thì Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện phê bình trong toàn Đảng bộ và chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Qua đó có tác dụng giáo dục, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng…

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung một số nội dung cơ bản như: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua phân công cấp ủy viên, thành viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp mình. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nhưng trọng tâm là kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo của cấp ủy, việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

  Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ khi còn manh nha. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban kiểm tra ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, tư cách, tác phong chuẩn mực, nắm vững nghiệp vụ, pháp luật…; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để đủ khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo có cơ cấu hợp lý ở các cấp, đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

  VŨ BẢY

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Giải Pháp Để Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra Đảng Trong Đảng Bộ Công An Tư
 • Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • Đột Phá Khâu Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng Trong Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Bộ Công An Tỉnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): Thực Hiện Tốt Giải Pháp Kiểm Tra, Giám Sát trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100