Đề Xuất 3/2023 # Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 # Top 9 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng và chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, nhất là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đó là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

1. Kết quả các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015-2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”(1), trong giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ đã được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức; các phong trào thi đua đã triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Nội vụ được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung, nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua các phong trào thi đua, đã có 10 tập thể và 30 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động các hạng; 04 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 23 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể; Cờ Thi đua cấp bộ cho 44 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp bộ cho 40 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 197 tập thể và 452 cá nhân(2).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các phong trào thi đua được phát động thời gian qua có nội dung phong phú, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ và ngành Nội vụ, công tác khen thưởng kịp thời đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, ngày 13/8/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019-2025 đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Qua các phong trào thi đua, công chức, viên chức Bộ Nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp và tác phong chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, chất lượng thực hiện Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ được nâng lên rõ rệt.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua này, đã có 19 tập thể và 166 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(3).

Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả rất quan trọng, thể hiện cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

– Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: đã chủ động, sáng tạo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng định hướng, động viên kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối tượng người có công, khen thưởng đối ngoại… Hướng dẫn khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ ban hành 07 nghị định và nhiều thông tư về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo: thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đồng thời khẳng định chính sách đúng đắn về tôn giáo và công tác tôn giáo của Việt Nam.

– Công tác văn thư, lưu trữ: tích cực, chủ động xây dựng và tham mưu ban hành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; đã hoàn thành Bộ pháp điển đề mục Văn thư – Lưu trữ, Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia… góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, dần chuyển sang số hóa tài liệu lưu trữ.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030; tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp, tài liệu bồi dưỡng ngạch công chức… Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đa dạng hoá các ngành đạo tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở cải tiến, đổi mới chương trình, giáo trình và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

– Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: Thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tận dụng những ưu thế của các phương tiện thông tin hiện đại, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được coi trọng. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ đã tích cực tuyên truyền biểu dương những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến gắn với việc tiếp tục triển khai các phong trào thi đua.

Trong thời gian qua, Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ và Hội đồng thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thường xuyên được kiện toàn; đã kịp thời tham mưu giúp Bộ trưởng và thủ trưởng các đơn vị xây dựng, ban hành hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, chuyên đề, theo đợt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của ngành; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng sáng kiến và Hội đồng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trong việc xét, công nhận sáng kiến, đánh giá, xếp loại làm căn cứ cho việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng.

2. Những bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đối với người đứng đầu; phát huy hiệu quả, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng; sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Thứ ba, chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới ở mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa lớn trong từng cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, chú trọng công tác truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng, điển hình tiên tiến…với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tích cực tuyên truyền, giáo dục và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ năm, thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng trong việc phát hiện, đề xuất kịp thời việc xét khen thưởng. Bố trí công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có năng lực, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với công việc.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới

Một là, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tổng kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng, cần đảm bảo chính xác, công khai, kịp thời trong tổ chức và tổng kết các phong trào thi đua, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp. Xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bốn là, tăng cường và đổi mới hoạt động truyền thông về gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua và kết quả thực hiện; bố trí thời lượng phù hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc triển khai các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị.

Sáu là, tiến hành sơ kết, tổng kết qua mỗi phong trào thi đua, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời khắc phục; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới./.

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.407.

(2),(4) Bộ Nội vụ, Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 548/QĐ-BNV ngày 17/8/2020 về việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ.

Nguyễn Thị Sự, Văn phòng Bộ Nội vụ

Theo: https://tcnn.vn/

Một Số Biện Pháp Cơ Bản Để Đổi Mới Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Công tác thi đua – khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý sử dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên các cá nhân hăng hái thi đua lập thành tích trong lao động và công tác .

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, cần tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên trong lao động, phát triển kinh tế cũng như trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Trong thời gian tới, để đơn vị thật sự phát huy, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, bên cạnh các giải pháp khác thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để công tác này thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng và việc nghiên cứu, áp dụng, thực hiện một cách linh hoạt, hợp lý, thiết thực, có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị đóng một vai trò rất quan trọng. Xác định rõ vai trò của công tác thi đua – khen thưởng, đ ể công tác thi đua, khen thưởng thực sự là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết tài năng của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện thì cần phải thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, lãnh đạo đơn vị cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng đơn vị .

Bản chất của thi đua, khen thưởng không phải là sự cạnh tranh, ganh đua mà là hình thành động cơ thi đua trong sáng, lành mạnh, vì lợi ích của mọi người, của tập thể và lợi ích của đơn vị. Động cơ thi đua là lực thúc đẩy bên trong của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, là tổng hòa những nhân tố tình cảm, ý chí, niềm tin với phong trào thi đua. Động cơ thi đua hình thành trên cơ sở giác ngộ sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và vai trò của thi đua, thể hiện sâu sắc nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với sự lớn mạnh của đơn vị. Trên cơ sở xây dựng động cơ đúng mà xây dựng quyết tâm hoàn thành hoàn thành các chỉ tiêu, định mức của thi đua. Để làm được điều đó, ở đơn vị phải tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức nắm vững mục đích, ý nghĩa chính trị – xã hội của thi đua, những quan điểm của Đảng ta và của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về thi đua, làm tốt việc giáo dục ý thức tập thể, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích chung, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng ăn thua, ganh đua, cục bộ, chạy theo thành tích, vì lợi ích động cơ cá nhân và những biểu hiện thiếu trung thực trong thi đua. Lãnh đạo đơn vị cần chỉ đạo thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, không trọng tâm, không đúng đối tượng. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây được xem là giải pháp then chốt, quan trọng nhất và mang tính quyết định đến hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng mà đơn vị cần quán triệt và có biện pháp thực hiện hiệu quả.

Hai là, cần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn đơn vị.

Việc thống nhất cao về tư tưởng trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác nói chung và công tác thi đua, khen thưởng nói riêng đóng một vai trò quan trọng. Nó chính là “bộ não” có tác dụng điều khiển, tạo nên động lực phấn đấu đối với mỗi cán bộ, công chức của đơn vị, là tiền đề cơ bản, quan trọng nhất trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả, thành công công tác này. Không thể phát động phong trào thi đua, phát huy được tác động tích cực của việc khen thưởng, noi gương sáng điển hình tiên tiến, hay lấy thi đua, khen thưởng làm động lực, đòn bẩy để thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc, xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao nếu tư tưởng không nhất quán, thông suốt, rõ ràng và đúng đắn.

Vì vậy, để công tác thi đua, khen thưởng phát huy tính tác động tích cực, cần có sự thống nhất cao về mặt tư tưởng, các cấp ủy, chi bộ Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo của mình đối với công tác thi đua khen thưởng; các tổ chức đoàn thể cần phối hợp vào cuộc một cách quyết liệt để công tác thi đua khen thưởng phát triển đồng bộ, sâu rộng, đạt kết quả và thường xuyên được duy trì; đơn vị cần xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; mỗi cán bộ, công chức cần xác định tư tưởng thi đua, phấn đấu hết mình trong từng nhiệm vụ công tác, trong các lĩnh vực của đời sống, nâng cao chất lượng công tác về mọi mặt, hoàn thiện bản thân, hướng tới đạt chuẩn của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức đã được ban hành.

Ba là, công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với nhiệm vụ, chính trị chuyên môn.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, Lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Thống đốc giao và tuyên truyền, phổ biến tới từng cán bộ công chức triển khai thực hiện chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân h à ng” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cá nhân về công tác thi đua khen thưởng.

Đơn vị đã triển khai và cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luất của Nhà nước về thi đua khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.

Bốn là, nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Năm là, tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Việc phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” phải được đặc biệt coi trọng; quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực và đòn bẩy phấn đấu cho các cán bộ, công chức, viên chức. Điển hình tiên tiến là những tấm gương sinh động để giáo dục, thu hút mọi người tích cực tham gia thi đua, là nghệ thuật lấy phong trào chỉ đạo phong trào phát triển thành cao trào mạnh mẽ. Thông qua cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để rút ra những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, bổ ích cho việc động viên, thúc đẩy phong trào thi đua. Phát hiện điển hình tiên tiến là việc làm hết sức công phu, đòi hỏi người lãnh đạo đơn vị phải đi sâu, đi sát với phong trào thi đua, tìm hiểu kỹ kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua. Phải thông qua phong trào thi đua để phát hiện ra những điển hình tiên tiến. Khi điển hình tiên tiến xuất hiện, dù là còn mới, còn nhỏ phải nhanh chóng bồi dưỡng điển hình ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, trở thành mẫu mực để toàn đơn vị học tập. Nội dung bồi dưỡng toàn diện trên tất cả các mặt, chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực, động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy tác dụng trong mọi thời gian, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện phong trào thi đua, khắc phục tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, tự cao, tự đại. Bồi dưỡng các điển hình tiên tiến bằng nhiều biện pháp như giao nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ với động viên, khích lệ, đặt ra yêu cầu cao để họ phấn đấu rèn luyện. Tránh hiện tượng áp đặt, chủ quan cố tạo ra điển hình, khắt khe trong xây dựng điển hình hoặc đề cao quá mức phản tác dụng.

Cần lưu ý rằng việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mới đưa bình xét mà cần tiến hành thường xuyên, vì thực chất của việc khen thưởng có vai trò chủ yếu là động viên tinh thần, làm cho người được khen thưởng phấn khởi, khích lệ và do đó hiệu quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn.

Sáu là, tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Đây là biện pháp rất quan trọng, không thể thiếu trong tổ chức thi đua nhằm đánh giá đúng thành tích, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Trong quá trình khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới, đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt được các yêu cầu: Chính xác, dân chủ, kịp thời, công khai, xây dựng được tinh thần đoàn kết phấn khời, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng người, đúng việc, tránh chủ quan, đơn giản, tranh công, đổ lỗi. Vấn đề mấu chốt trong công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua là đúc rút tìm ra được những kinh nghiệm hay, chọn được tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc, đồng thời khen thưởng đúng mức để động viên mọi người phấn đấu thực hiện tích cực hơn nữa.

Các Giải Pháp Tổ Chức “Phong Trào Thi Đua, Công Tác Khen Thưởng Và Công Tác Phát Hiện, Bồi Dưỡng, Tổng Kết, Nhân Rộng Điển Hình Tiên Tiến Giai Đoạn 2010

Cập nhật lúc: 08:52 AM ngày 18/04/2015

CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC “PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TỔNG KẾT, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

GIAI ĐOẠN 2010 – 2014″ CỦA KHOA KHXH, TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

BT Chi bộ, Trưởng khoa KHXH

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo c ủa Đảng ủy, BGH, sự hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài trường, tập thể CB, GV và SV của khoa đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, liên tục đạt danh hiệu Tập thể LĐXS cấp tỉnh, được CT UBND Tỉnh tặng BK vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; Tổng kết các PT thi đua dài hạn, ngắn hạn, khoa KHXH cũng dẫn đầu, được CT UBND Tỉnh tặng BK như ” Sơ kết 3 năm 2010-2013 cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM”, “PT thi đua nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP” (2014); Chi bộ khoa được đề nghị Tỉnh ủy tặng BK vì thành tích XS, tiêu biểu năm 2014; CĐBP được tặng BK của CĐGD VN năm 2012; LCĐ được nhận cờ của TW Đoàn 2013; Chi hội CCB được tặng BK của Hội CCB Tỉnh 2012; Nhiều cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các mặt công tác được Hiệu trưởng Nhà trường tặng GK và CTUBND Tỉnh tặng BK hàng năm.

Để đạt được những thành tích to lớn và toàn diện và liên tục trên, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ khoa, Lãnh đạo khoa đã phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội của khoa, thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

trong những năm qua, khoa đã liên tục tổ chức các phong trào thi đua, với những chương trình hành động, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của đơn vị. Ngoài công tác thi đua- khen thưởng thường niên, các PT thi đua nhân các ngày lễ lớn đều gắn chặt với chuyên môn đào tạo, thế mạnh của khoa, như PT thi đua chào mừng 60 năm chiến thắng ĐBP, PT thi đua chào mừng 50 năm chiến thắng Hàm Rồng… được gắn liền với các cuộc thi tìm hiểu, các hội thảo chuyên môn… thu hút đông đảo sự tham gia của CB, SV của đơn vị.

khoa đã phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, CCB trong những năm qua luôn gắn nội dung các đợt thi đua phù hợp với chuyên môn của đơn vị. Ví dụ phong trào nhà giáo chiến sỹ của Chi hội CCB gắn với các đêm thơ mừng Đảng, mừng Xuân hàng năm do khoa tổ chức; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ của Chi đoàn GV, CĐBP thường xuyên phát động dự giờ, thăm lớp…

, phong trào học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ GV. Những năm qua phong trào học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở khoa KHXH trở thành thường xuyên, tự giác và lẽ sống còn của từng GV, nhất là GV trẻ. Vì vậy liên tục xuất hiện những điển hình tiên tiến, như BM Văn học VN có 10 GV nhưng đã có 6 TS (Trong đó có 3 PGS), 4 ThS (2 NCS); Về cá nhân: Có GV bảo vệ LATS lúc trên 55 tuổi; Có 3 GV được bổ nhiệm PGS lúc mới 42 tuổi. NCS, học CH nước ngoài đối với khoa KHXH trước đây là hiếm, nhưng vừa qua đã có 7 GV trẻ tốt nghiệp ThS tại Anh, Singapo, Thái Lan… trở về khoa công tác, hiện khoa đang có 3 GV đang NCS nước ngoài. Nhờ PT thi đua trên, đến nay trong tổng số 70 GV của khoa đã có 21 TS (30%), trong đó có 5 PGS, 41 ThS (69%), trong đó có 25 đang NCS, vượt tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ hiện nay.

phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, luôn xuất hiện những điển hình các Thầy cô giáo nhiệt tình, đổi mới PPDH, giúp đỡ SV, trở thành tấm gương sáng cho SV. … Có những Thầy giáo CCB là thương binh, nhưng vẫn say sưa cùng SV trong những chuyến thực địa vùng núi Tây bắc, có những cô giáo con còn rất nhỏ, nhưng sang tận Hủa phăn hàng tháng giảng dạy tiếng Việt cho HS Lào….

Khoa KHXH hiện vẫn là khoa có số lượng SVCQ đông thứ hai trường: gần 1800 SV, HV. Việc phát triển chương trình đào tạo, mở ngành mới cũng thu được những thành công. Hiện khoa đang tổ chức đào tạo 14 ngành, CN đào tạo (1 TS, 4 ThS, 8 ĐH và 1 CĐ), đấy là chưa kể khoa đang chủ trì quản lý và đào tạo Tiếng Việt cho LHS Lào (Mỗi năm khoảng 100 em). BM Văn học VN hiện là BM quản lý đào tạo từ bậc TS- ĐH

, phong trào NCKH và ý tưởng sáng tạo luôn được duy trì, xuất hiện nhiều điển hình. Có những CB, GV trong 4 năm qua đã chủ trì 1 đề tài cấp nhà nước, 4 đề tài cấp Tỉnh, có những GV hàng năm công bố 5-7 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Vì vậy, trong những năm qua khoa KHXH luôn dẫn đầu toàn trường về các hoạt động KH-CN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Có thể nói trong bất kỳ lĩnh vực công tác nào, bất kỳ lứa tuổi nào, khoa KHXH cũng xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng. Điều đó đã góp phần làm nên truyền thống, sức mạnh, vị thế và thương hiệu hiện nay của khoa.

Từ những kết quả, thành tích trên, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Nhiệm vụ chính trị của khoa và nhà trường giai đoạn mới rất nặng nề, nhiều thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức, vì vậy đòi hỏi công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được tổ chức thường xuyên liên tục hơn, mạnh mẽ hơn, đổi mới hơn về nội dung và hình thức, thực sự là động lực mạnh mẽ đưa khoa KHXH ngày càng phát triển.

Một Vài Kiến Nghị Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Trong Tòa Án Nhân Dân

Công tác thi đua – khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động và công tác. Mục đích của việc thi đua – khen thưởng là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, nhiều quy định về công tác thi đua khen thưởng. Trong hệ thống Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Thông tư 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong các Tòa án nhân dân, cùng nhiều chỉ đạo cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng; những quy định này đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc tổ chức, phát động và triển khai các phong trào thi đua cũng như việc bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng của các Tòa án nhân dân trong toàn hệ thống; thực sự đã tạo ra động lực mạnh mẽ, khuyến khích, động việc các nhân tố là các tập thể, cá nhân ra sức lao động, học tập, công tác nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Tòa án nhân dân.

Tuy vậy, công tác thi đua – khen thưởng thời gian vừa qua bộc lộ một số mặt hạn chế như: Tại một số cơ quan, đơn vị, việc chỉ đạo công tác thi đua – khen thưởng còn chưa tập trung, thiếu cụ thể, vẫn còn mang tính hình thức coi nhẹ phong trào thi đua, chỉ chú trọng khen thưởng cuối năm, ít khen thưởng đột xuất; ở một số cơ quan, đơn vị ít tổ chức phát động phong trào thi đua riêng biệt, mà chỉ tham gia những chương trình trọng tâm, trọng điểm được tổ chức trên phạm vi toàn quốc do Tòa án nhân dân tối cao phát động; việc phát động các phong trào thi đua còn mang nặng tính hưởng ứng, chưa đi sâu vào thực chất. Trong công tác khen thưởng, đối tượng khen thưởng còn chưa chú trọng đến người lao động trực tiếp, đối tượng là công chức, lãnh đạo nữ…

Thứ hai, nâng cao nhận thức về công tác thi đua – khen thưởng và quản lý nhà nước đối với công tác thi đua – khen thưởng. Phải bám sát và thực hiện nguyên tắc khen thưởng: “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”; trong đó chú trọng khen thưởng đối tượng người lao động trực tiếp là chính, phải xem người lao động trực tiếp là nền tảng của phong trào thi đua yêu nước.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến và tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Khi tổng kết, rút kinh nghiệm phải suy tôn các cá nhân, các tập thể điển hình tiên tiến, để mỗi tập thể, cá nhân đó chính là những tấm gương sáng và là vốn quý của sự nghiệp cách mạng. Ngoài việc tôn vinh các điển hình tiên tiến là các Thẩm phán, thì cần phải xây dựng, nuôi dưỡng và tôn vinh những điển hình tiên tiến là các chức danh khác trong hệ thống Tòa án; vì thực tế hiện nay các chức danh này chiếm số lượng rất lớn và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển toàn diện của Hệ thống Tòa án nhân dân; cần tổ chức những Hội nghị vinh danh, phát sóng trên Kênh truyền hình Tòa án nhân dân để tuyên truyền, nhân rộng.

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp và phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, các cấp ủy Đảng đóng vai trò lãnh đạo đề ra chủ trương, mục tiêu của công tác thi đua – khen thưởng.

Thứ năm, tăng cường năng lực hoạt động, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng. Đào tạo cán bộ, công chức làm công tác thi đua – khen thưởng. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về thi đua – khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong các Tòa án nhân dân; đặc biệt là quy định các tiêu chí thi đua sát với thực tiễn công tác Tòa án, đảm bảo bình đẳng giữa các đối tượng thi đua.

Thứ sáu, đổi mới phong trào thi đua – khen thưởng. Đổi mới hình thức tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng. Chuyển từ khen thưởng cuối năm là chủ yếu, sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kể cả đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!