Đề Xuất 5/2022 # Công Tác Phân Tích Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô # Top Like

Xem 12,474

Cập nhật nội dung chi tiết về Công Tác Phân Tích Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,474 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Hợp Tại Công Ty Cồ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc
 • Download Luan Van: Hoat Dong Tieu Thu San Pham O Cong Ty Cao Su Sao Vang
 • Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex)
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Tiền Lương Quốc Gia Là Gì?
 • Công Ty Lâm Nghiệp Đa Chức Năng
 • Published on

  1. 2. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 2 Mục Lục A) MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………….. 3 B) NỘI DUNG…………………………………………………………………………………. 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC……………………………………………4 1. Khái niệm, mục đích, vai trò của công tác phân tích công việc…………………….4 2. Quy trình phân tích công việc…………………………………………………………………………7 II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ………………………………………………………………………………………….11 1) Giới thiệu cơ bản về Công ty cổ phần Kinh Đô ……………………………………………11 2) Thực trạng công tác phân tích công việc trong Công ty cổ phần Kinh Đô:…..14 III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ: ………………………………………………………………………………………………………………..18 1. Ưu điểm và nguyên nhân:……………………………………………………………………………..18 2. Hạn chế và nguyên nhân……………………………………………………………………………….18 3. Một số giải pháp nhằm cải tiến công tác phân tích công việc tại Công ty cổ phần Kinh Đô ……………………………………………………………………………………………………….19 C) KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………….21 D) TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………..22
  2. 4. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 4 B)NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 1. Khái niệm, mục đích, vai trò của công tác phân tích công việc a) Khái niệm: Phân tích công việc được hiểu là tiến trình thu thập thông tn về công việc để xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ khi thực hiện công việc, mức độ phức tạp của công việc, các tiêu chuẩn đánh giá mức đọ hoàn thành và các năng lực tối thiểu người thực hiện công việc cần có để thực hiện công việc được giao. b) Mục đích: Mục đích của phân tích công việc, là để trả lời sáu câu hỏi sau đây: 1. Những công việc nào mà nhân viên có trách nhiệm phải hoàn thành? 2. Khi nào công việc được hoàn tất? 3. Công việc được thực hiện ở đâu? 4. Công nhân viên làm công việc đó như thế nào? 5. Tại sao phải thực hiện công việc đó? 6. Để thực hiện công việc đó cần phải hội đủ những tiêu chuẩn trình độ nào?  Phân tích công việc được tiến hành nhằm: – Xác định các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện công việc – Điều kiện để tiến hành công việc – Các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hoàn thành công việc – Các mối tương quan của công việc đó với công việc khác – Các phẩm chất, kỹ năng nhân viên phải có để thực hiện công việc đó Phân tích công việc được thực hiện trong ba trường hợp sau đây: Trường hợp thứ nhất là khi tổ chức được thành lập và chương trình phân tích công việc được tiến hành lần đầu tiên. Trường hợp thứ hai là khi cần có thêm một số công việc mới.
  3. 5. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 5 Trường hợp thứ ba khi các công việc phải thay đổi do hậu quả của khoa học kỹ thuật mới, các phương pháp, thủ tục hoặc hệ thống mới. c) Vai trò Trong xu thế chung của ngày nay là công tác quản trị nhân sự ngày nay càng phải tuân thủ các yêu cầu ngày càng cao của luật pháp về nhân quyền và quyền bình đẳng của người lao động, phân tích công việc ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức. – Doanh nghiệp có thể dự báo số lượng và chất lượng nhân lực cần thiết để hoàn thành công việc nhằm đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh Quá trình phân tích công việc sẽ giúp cho các bộ phận xác định đầy đủ số lượng nhân viên cần thiết để đảm bảo hoàn thành tốt công việc, tránh tình trạng thừa lao động dẫn tới tình trạng giảm hiệu quả công việc hoặc thiếu lao động khiến cho người lao động cảm thấy mệt mỏi và không hoàn thành tốt công việc được giao. Phân tích công việc cũng cho thấy những đòi hỏi, yêu cầu của công việc với người lao động qua đó người lao động cần học tập nâng cao trình độ để đáp ứng được nhu cầu công việc – Doanh nghiệp có thể tuyển dụng và lựa chọn người phù hợp với công việc. Phân tích công việc không chỉ là nêu lên những công việc người lao động cần phải thực hiện mà còn nêu ra những đòi hỏi về kiến thức, kỹ năng cũng như những khả năng cần thiết mà người lao động cần có để đáp ứng công việc. Từ đó giúp cho quá trình tuyển dụng đạt hiệu quả cao hơn. – Doanh nghiệp có thể phân công công việc rõ ràng và chính xác hơn, tránh sự chồng chéo công việc giữa các bộ phận hoặc cá nhân trong doanh nghiệp Khi chưa có bản mô tả công người lao động sẽ khó có thể biết được đầy đủ nội dung công việc mình cần phải thực hiện đồng thời nhà quản trị cũng gặp khó khăn trong việc phân công công việc, điều này có thể gây ra sự chồng chéo giữa các bộ phận hoặc các cá nhân ảnh hưởng không tốt tới chất lượng và hiệu quả công việc.
  4. 6. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 6 – Doanh nghiệp có thể xây dựng được các chương trình đào tạo thiết thực hơn – Doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên tốt hơn – Doanh nghiệp có thể xây dựng một chế độ lương thưởng công bằng hơn Thông qua phân tích công việc, người quản lý sẽ nhận diện và tóm tắt được các công việc ở các vị trí khác nhau cần phải thực hiện, đồng thời nhà quản trị cũng thấy được chức năng, nhiệm vụ của từng công việc của các vị trí khác nhau. Đây chính là cơ sở để nhà quản trị xây dựng hệ thống lương, thưởng sao cho hợp lý với các đối tượng khác nhau và các công việc khác nhau.
  5. 8. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 8 – Bước 1: Rà soát lại cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận Đây là bước đầu tiên cần thực hiện trong quá trình phân tích công việc để kiểm tra xem cơ cấu tổ chức hiện tại của doanh nghiệp đã phù hợp với chiến lược kinh doanh chưa?Từ đó, việc phân tích công việc mới có ý nghĩa. Đồng thời, với cơ cấu tổ chức đã phù hợp cần rà soát lại các chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận đảm bảo không trùng lặp nhau, đủ và hợp lý để tạo điều kiện thực hiện chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đã xác định. – Bước 2: Lập danh sách các công việc cần phân tích Sau khi đã rà soát lại được các chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, người thực hiện phân tích công việc phải xác định được các công việc ở từng bộ phận.Một công việc tương đương với một chức danh, tương đương một vị trí.Nếu hai người thực hiện cùng một công việc cần được gọi với chức danh giống nhau, khác công việc thì sẽ có chức danh khác nhau.Kết thúc bước này doanh nghiệp sẽ lập được danh sách các công việc cần phân tích. – Bước 3: Lựa chọn đối tượng tham gia phân tích công việc Đối tượng tham gia phân tích công việc thường bao gồm: + Người trực tiếp thực hiện công việc: là người có nhiều thông tin cụ thể, chi tiết nhất về công việc mà họ thực hiện, nên thông tin mà họ cung cấp rất hữu ích để phục vụ phân tích công việc. Bước này cần thiết khi một công việc có nhiều người thực hiện, khi đó cần lựa chọn người thực hiện công việc tiêu biểu để phân tích. + Quản lý trực tiếp sẽ là người bao quát, chịu trách nhiệm chính về quản lý công việc cần phân tích và phân tích công việc đó. + Nhân viên nhân sự hoặc tư vấn bên ngoài hỗ trợ về kỹ thuật, tư vấn điều phối dự án phân tích công việc. – Bước 4: Thu thập các thông tin về công việc + Xác định các thông tin về công việc cần phân tích. + Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin.
  6. 9. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 9 + Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin tùy thuộc vào từng công việc mà chọn phương pháp nào cho phù hợp như các phương pháp: phương pháp bảng câu hỏi, phỏng vấn, quan sát,… Sau khi đã có thông tin cần thu thập phải kiểm tra lại với những người thực hiện khác và quản lý để: + Khẳng định tính chính xác và đầy đủ của thông tin về công việc. + Bổ sung những thông tin còn thiếu và điều chỉnh thông tin sai lệch. + Nhận được sự nhất trí của những người thực hiện công việc về những thông tin và kết luận phân tích công việc. – Bước 5: Xây dựng bản MTCV và bản TCCV Sau khi đã thu thập được những thông tin chính xác nhất, bộ phận phụ trách phân tích công việc sẽ đưa thông tin đó vào bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. * Bản mô tả công việc: Bản mô tả công việc là bản liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ trong công việc, yêu cầu công việc, điều kiện làm việc, giám sát và đảm bảo các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc. Bản mô tả công việc giúp chúng ta hiểu được nội dung, yêu cầu của công việc, quyền hạn và trách nhiệm của người thực hiện công việc. Sự cần thiết của bản mô tả công việc: + Để mọi người biết họ cần phải làm gì + Định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho công việc đó + Công việc không bị lặp lại do một người khác làm + Tránh được các tình huống va chạm Do đặc thù về quy mô, trình độ và bộ máy tổ chức của mỗi doanh nghiệp là khác nhau nên không có biểu mẫu bản mô tả công việc chung. Nhưng một bản mô tả công việc cần phải có những nội dung sau:
  7. 11. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 11 II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 1) Giới thiệu cơ bản về Công ty cổ phần Kinh Đô * Tổng quan về công ty Trụ sở chính: 141 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tell: (84) (8) 38270839 Fax: (84) (8) 38270839 Email: [email protected] Website: chúng tôi Công ty Cổ phần Kinh Đô được thành lập vào năm 1993, trải qua 17 năm hình thành và phát triển, đến nay Kinh Đô đã trở thành một trong những công ty thực phẩm lớn nhất Việt Nam với hệ thống 5 công ty, 4 nhà máy sản xuất các loại bánh như bánh Cookies, Cracker, Bông lan, Bánh mì tươi, Kẹo, Sô-cô-la, Kem, Sữa và yoghurt. Thương hiệu Kinh Đô được nhiều người biết đến và là một trong 10 thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. Từ quy mô chỉ có 70 cán bộ công nhân viên khi mới thành lập, đến nay Kinh Đô đã có tổng số nhân viên gần 8.000 người. Tổng vốn điều lệ là 1.599 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2012 là 4.285 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 490 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu năm 2013 của Kinh Đô là 5.200 tỷ, lợi nhuận 600 tỷ đồng. Các sản phẩm mang thương hiệu Kinh Đô đã có mặt rộng khắp các tỉnh thành thông qua hệ thống phân phối đa dạng trên toàn quốc gồm 300 nhà phân phối và 200.000 điểm bán lẻ với tốc độ tăng trưởng 20%-30%/năm. Thị trường xuất khẩu củaKinh Đô cũng phát triển rộng khắp qua hơn 30 nước như Nhật, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Myanmar, Thái Lan, Nam Phi, Đài Loan, Hongkong, Trung Quốc, Lào, Campuchia… * Tầm nhìn: HƯƠNG VỊ CHO CUỘC SỐNG
  8. 12. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 12 Kinh Đô mang hương vị đến cho cuộc sống mọi nhà bằng những thực phẩm an toàn, dinh dưỡng, tiện lợi và độc đáo. * Sứ mệnh: Sứ mệnh của Kinh Đô đối với người tiêu dùng là tạo ra những sản phẩm phù hợp, tiện dụng bao gồm các loại thực phẩm thông dụng, thiết yếu, các sản phẩm bổ sung và đồ uống. Chúng tôi cung cấp các thực phẩm an toàn, thơm ngon, dinh dưỡng, tiện lợi và độc đáo cho tất cả mọi người để luôn giữ vị trí tiên phong trên thị trường thực phẩm. Với cổ đông, sứ mệnh của Kinh Đô không chỉ dừng ở việc mang lại mức lợi nhuận tối đa trong dài hạn mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro từ đó làm cho cổ đông an tâm với những khoản đầu tư. Với đối tác, sứ mệnh của Kinh Đô là tạo ra những giá trị bền vững cho tất cả các thành viên trong chuỗi cung ứng bằng cách đảm bảo một mức lợi nhuận hợp lý thông qua các sản phẩm, dịch vụ đầy tính sáng tạo. Chúng tôi không chỉ đáp ứng đúng xu hướng tiêu dùng mà còn thỏa mãn được mong ước của khách hàng. Chúng tôi luôn ươm mầm và tạo mọi điều kiện để thỏa mãn các nhu cầu và kỳ vọng trong công việc nhằm phát huy tính sáng tạo, sự toàn tâm và lòng nhiệt huyết của nhân viên. Vì vậy Kinh Đô luôn có một đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, trung thành, có khả năng thích nghi cao và đáng tin cậy. Để góp phần phát triển và hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi chủ động tạo ra, đồng thời mong muốn được tham gia và đóng góp cho những chương trình hướng đến cộng đồng và xã hội. * Cơ cấu lao động của công ty
  9. 13. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 13 Bảng cơ cấu lao động theo chức năng quản lý: STT Khoản mục Số lượng (Người) Tỷ trọng 1 Ban Tổng giám đốc 16 0.3% 2 Lãnh đạo phòng ban, phân xưởng 136 2.4% 3 Cán bộ, nhân viên văn phòng, phát triển kinh doanh 2037 35.9% 4 Công nhân 3.223 56,8% 5 Tạp vụ, Bảo vệ, tài xế, kho 258 4,5% Tổng cộng 5670 100% Bảng cơ cấu lao động theo trình độ: STT Khoản mục Số lượng Tỷ trọng 1 Trên đại học 18 0.3% 2 Đại học 847 14,9% 3 Trung cấp, Cao đẳng 650 11,5% 4 Khác 4.155 73,3% Tổng cộng 5670 100%
  10. 14. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 14 Sơ đồ bộ máy cơ cấu tổ chức của công ty 2) Thực trạng công tác phân tích công việc trong Công ty cổ phần Kinh Đô: a) Quy trình phân tích công việc tại công ty Phân tích công việc là một hoạt động rất quan trọng, nó giúp cho người quản lý xác định được các kỳ vọng của mình một cách cụ thể đối với người lao động, và làm cho họ hiểu được các kỳ vọng đó; và nhờ đó người lao động cũng hiểu được các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công việc.Công ty cổ phần Kinh đô đã tổ chức thực hiện công tác phân tích công việc kể từ khi chính thức thành lập và đi vào hoạt động. Hoạt động này được công ty rất chú trọng.
  11. 17. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 17 – Quản lý thiết kế các hình ảnh, ấn phẩm, vật phẩm … đảm bảo theo đúngchuẩn mực công ty. – Tổ chức công tác thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu thông tin kháchhàng. – Tham gia thiết kế sản phẩm và dự báo giá. – Quản lý ngân sách hoạt động hàng năm của bộ phận Truyền thông vàTiếp thị. – Đào tạo / huấn luyện đội ngũ nhân sự bộ phận Truyền thông và Tiếp thị. Bản tiêu chuẩn công việc: – Nam, tuổi từ 29 – 40 tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing,Quản trị kinh doanh. – Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm Quản lý Marketing (ưu tiên trong lĩnh vựcngành hàng tiêu dùng) – Có mối quan hệ rộng với giới truyền thông, báo chí. – Am hiểu các tổ chức nghiên cứu thị trường. Có khả năng phân tích cáckết quả nghiên cứu. – Thành thạo Anh ngữ. – Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt. – Có khả năng thuyết trình tốt.
  12. 18. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 18 III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ: 1. Ưu điểm và nguyên nhân: – Ban giám đốc cũng đã quan tâm đến công tác quản lý nhân lực trong công ty, đặc biệt là công tác phân tích công việc. – Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc có quyền lực cao nhất, quản lý phòng nhân sự phối hợp với các phòng ban khác. Điều này giúp cho quá trình quản lý được thống nhất và chuyên môn. – Giữa phòng nhân sự và các phòng ban khác có mối quan hệ biện chứng với nhau. Quá trình làm việc của các phòng ban không bị chồng chéo. Nguyên nhân: Ban quản lý của công ty đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích công việc trong quản trị nhân lực, từ đó xây dựng 1 bộ máy quản trị nhân lực đúng quy mô và có hệ thống, giúp các phòng ban làm việc tốt hơn. 2. Hạn chế và nguyên nhân – Chưa có một quy trình phân tích công việc cụ thể, công tác phân tích công việc chưa được thực hiện nghiêm túc ở một số bộ phận – Các phòng ban cũng chưa xây dựng đầy đủ các văn bản phân tích công việc, bản tiêu chuẩn thực hiện công việc và yêu cầu công việc đối với người thực hiện chưa cụ thể. – Bản mô tả công việc chủ yếu miêu tả tên tuổi chức danh, mỗi người mỗi nhóm có trách nhiệm, nghĩa vụ gì, miêu tả thực hiện như thế nào, và chưa đề cập tới quyền hạn của người lao động. – Sự phân loại thông tin trong bản mô tả công việc còn hạn chế, sự sắp xếp thông tin không tránh khỏi những chỗ lộn xộn thiếu hợp lí vì không phân biệt rõ những nhiệm vụ, trách nhiệm với những quyền hạn của người lao động.
  13. 19. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 19  Nguyên nhân: Công tác phân tích công việc mới chỉ được chú trọng ở cấp công ty, còn trong các phòng ban chưa được chú trọng. Lãnh đạo còn chủ quan trong vấn đề phân tích công việc. 3. Một số giải pháp nhằm cải tiến công tác phân tích công việc tại Công ty cổ phần Kinh Đô Về tổ chức nhân sự nói chung: – Cơ cấu lại bộ máy sản xuất, sắp xếp lại các phòng ban để phù hợp với điều kiện sản xuất thực của công ty – Tinh giảm, sắp xếp lại lực lượng lao động, cân đối lực lượng lao động. – Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ người lao động trong việc học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ. Về công tác phân tích công việc: 1. Đào tạo cán bộ chuyên trách thực hiện chương trình phân tích công việc: Điều kiện tiên quyết để công tác phân tích công việc được hiệu quả thì cán bộ nhân sự cần được đào tạo các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, thuyết phục, làm việc nhóm,.. Ngoài ra cán bộ nhân sự cũng cần hiểu biết các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000, ISO 14000. Công ty có thể tiến hành đào tạo nhân sự như cử đi học tại các trường chính quy, mở các lớp do doanh nghiệp tổ chức, tham gia các buổi hội thảo về phân tích công việc hoặc mời các chuyên gia đến nói chuyện và cử các cán bộ nhân viên tham dự học hỏi kinh nghiệm. 2. Nâng cao nhận thức của quản lý trực tiếp các phòng/ban và nhân viên thực hiện công việc Cách thức thực hiện: Cán bộ phòng nhân sự cần có trách nhiệm kiến nghị với lãnh đạo cấp cao tổ chức buổi nói chuyện giữa nhân viên toàn công ty, lãnh đạo các phòng ban chức năng, với cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính và lãnh đạo cấp cao nhằm phổ biến về công tác phân tích công việc nói riêng và các hoạt động quản trị nhân lực nói chung. Qua đó, người lao động có thể nói lên nguyện vọng và khó khăn
  14. 21. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 21 C)KẾT LUẬN Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu sắc với nền kinh tế thế giới.Các doanh nghiệp của chúng ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn khi tham gia vào sân chơi quốc tế.Để có thể phát triển được trong một môi trường như thế, nguồn nhân lưc trong doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp hiện nay đều đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhân sự đối với mình.Phân tích công việc là công cụ cơ bản của quản lý nhân sự, nó tác động đến mọi công tác khác của quản lý nhân sự.Muốn hoạt động quản lý nhân sự đạt hiệu quả thì công tác phân tích công việc phải được hoàn thiện. Tại Công ty Cổ phần Kinh Đô, công tác phân tích công việc chưa thực sự được quan tâm, đầu tư đúng mức; công tác này còn chứa đựng nhiều tồn tại, bất cập và có ảnh hưởng không tốt tới hoạt động quản lý nhân sự nói chung của công ty. Hy vọng rằng trong thời gian ngắn tới công tác phân tích công việc của công ty sẽ có những thay đổi tích cực, tạo một trong những cơ sở vững chắc để Công ty phát triển bền vững.
  15. 22. Nhóm 5 – 1463CEMG0111 Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại Công ty CP Kinh Đô Page 22 D)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tập bài giảng Quản trị nhân lực căn bản – Trường Đại học Thương Mại 2014 2. Một số website tin cậy – Giới thiệu về công ty Kinh Đô: http://luanvan.net.vn/luan-van/gioi-thieu-cong-ty-co-phan-kinh-do-8590/ http://www.kinhdo.vn/#/vn/gioi-thieu/cau-chuyen-kinh-do/tong-quan – Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc trong công ty cổ phần Kinh Đô: http://m.123doc.vn/document/1076349-lien-he-thuc-tien-cong-tac-phan-tich-cong- chúng tôi – Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực: https://voer.edu.vn/m/phan- tich-cong-viec-trong-quan-tri-nguon-nhan-luc/550d5b94

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Dược Tại Công Ty Dược, Rất Hay, 9Đ
 • Đề Tài: Báo Cáo Thực Tập Bộ Phận Housekeeping Tại Khách Sạn, 9 Điểm!
 • Tìm Hiểu Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Phận Buồng Phòng Khách Sạn
 • Bộ Phận Buồng Phòng Là Gì? Chức Năng Của Bộ Phận Buồng Phòng Housekeeping
 • Housekeeping Là Gì? Khám Phá Vai Trò, Công Việc Housekeeping
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Công Tác Phân Tích Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100