Đề Xuất 5/2022 # Cnh Nhiệm Vụ Trung Tâm Cua Thơi Ky Quá Độ… # Top Like

Xem 5,940

Cập nhật nội dung chi tiết về Cnh Nhiệm Vụ Trung Tâm Cua Thơi Ky Quá Độ… mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 5,940 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa (Cnh, Hđh) Nông Nghiệp, Nông Thôn Góp Phần Bảo Đảm An Sinh Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Hưng Yên Hiện Nay
 • Quán Triệt Quan Điểm Đại Hội Xii Về Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Tiểu Luận Quan Điểm Mới Về Công Nghệ Hóa Hiện Đại Hóa Trong Điều Kiện Mới Zalo 093 189 2701
 • Tạp Chí Dân Vận Số Xuân Ất Mùi
 • Đẩy Mạnh Giải Pháp Công Tác Dân Vận Chính Quyền, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xii
 • XIN CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ, CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ LUÔN MẠNH KHỎE, THÀNH CÔNG TRÊN CÁC LĨNH VỰC CỦA CUỘC SỐNG…

  CÔNG NGHIỆP HOÁ- NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ THANH TÂM

  I. CÔNG NGHIỆP HOÁ- CON ĐƯỜNG TẤT YẾU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI.

  1. Nhiệm vụ xây dựng, phát triển LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự cần thiết tiến hành CNH.

  Để có một xã hội như ngày nay không phải do tự nhiên mà có, mà là do quá trình tích luỹ về lượng ngay từ khi loài người xuất hiện.

  Con người tác động vào thế giới tự nhiên, cải biến nó thông qua lao động để tạo ra những thành công đáng kể.

  * Ngày nay, để phát triển, các nước đã cống gắng rất nhiều trong cuộc cạnh tranh, chạy đua về kinh tế thể hiện qua chính sách, đường lối, về các mặt của QHSX-LLSX.

  * Vì vậy: CNH là bước đi tất yếu để tạo ra CSVC, kỹ thuật cho nền sản xuất hiện đại.

  Tuỳ từng nước khác nhau mà việc xây dựng CSVC – kỹ thuật khác nhau.

  Với Việt Nam- có nền sản xuất nhỏ, kỹ thuật thủ công là chủ yếu, nên muốn tồn tại và phát triển CSVC- kỹ thuật thì phải CNH.

  KL: CNH là quá trình mang tính quy luật tất yếu.

  ?. Vậy CNH giúp chúng ta những gì ?:

  Xây dựng CSVC- kỹ thuật cho CNXH ở nước ta.

  Tiến hành tái sản xuất mở rộng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

  Tăng cường phát triển lực lượng giai cấp công nhân.

  Củng cố quốc phòng, giữ vững ANCT- TTATXH.

  Xây dựng và phát triển nền văn hoá dân tộc, xây dựng con người mới.

  Như vậy: CNH là xu hướng mang tính quy luật của các nước đi từ nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn.

  Vậy mục tiêu của CNH là gì?

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thú X xác định:

  – Đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng đến năm 2022 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Đại hội XI tiếp tục khẳng định:

  – Đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước gắn với PT kinh tế tri thức, bảo vệ TNMT, với mục tiêu từ nay đến giữa TK XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước CN hiện đại, theo định hướng XHCN, vì DG,NM,DC,CB,VM.

  * Đại hội XII xác định:

  …. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại.

  * Tuỳ tình hình thực tiễn để xác định mục tiêu khác nhau.

  2. Nội dung của công nghiệp hóa ở nước ta.

  thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với từng vùng…

  Phát triển mạnh nền công nghiệp với những ngành có tính nền tảng…

  Phát triển công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn…

  Phát triển công nghiệp xây dựng và công nghiệp xử dụng nhiều lao động… Vận tải, bốc xếp ở cảng biển, sân bay, sản xuất ô tô, đầu máy, toa xe…

  – Phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghiệp có công nghệ tiên tiến…

  Quy hoạch sản xuất công nghiệp trên các vùng, phát triển các khu, cụm công nghiệp… Xây dựng các khu công nghệ cao.

  Phát triển công nghiệp, dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

  Hiện đại hoá các dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại, du lịch, vận tải, dịch vụ CSSK, GD&ĐT, KH-CN.

  Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp.

  – Xây dựng mạng lưới giao thông thiết yếu, hiện đại hoá sân bay, cảng biển và tuyến đường bộ trọng yếu…

  Phát triển nhanh nguồn điện đảm bảo CNH-HĐH và sinh hoạt…

  Xây dựng các công trình thuỷ lợi đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu cho các loại cây trồng….

  Xây dựng các công trình xử lý chất thải…

  Phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ công nghệ cao, hình thành và phát huy vai trò các trung tâm đô thị lớn và các khu công nghiệp, khu kinh tế…

  Sử dụng tiết kiệm quỹ đất.

  Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, thâm canh… Gắn với công nghiệp bảo quản, chế biến.

  Đưa công nghiệp về nông thôn để hạn chế nông dân ra thành phố.

  * Quá trình CNH tất yếu dẫn đến sự hình thành và phát triển các ngành công nghiệp, các ngành nghề mới. Nền kinh tế đuợc cơ cấu lại theo hướng tỷ trọng ngành CN và DV ngày càng tăng, ngành NN ngày càng giảm. Vậy các vấn đề đặt ra trong quá trình CNH là gì ?

  3. Các vấn đề đặt ra trong quá trình công nghiệp hoá

  * Lao động NN dôi dư, thiếu lao động CN, nhất là lao động qua đào tạo… Di chuyển lao động….an ninh lương thực… An sinh xã hội… tệ nạn XH…

  * Nhu cầu về vốn, nguyên liệu, dịch vụ tăng, hình thành các kênh thu hút vốn đầu tư . Khai thác tài nguyên bừa bãi, buôn lậu.

  * Chênh lệch thu nhập, phân hoá giàu nghèo….

  * Ô nhiểm môi trường : khói, bụi, nguồn nước… Gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên, bão, lũ nhiều hơn…

  * Nguy cơ tham nhũng.

  CNH dẫn đến HĐH nông nghiệp, nông thôn- thay đổi bộ mặt nông thôn; các vấn đề xã hội phức tạp ở nông thôn nãy sinh cần phải giải quyết.

  II. TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ Ở VIỆT NAM

  Đặc điểm và các giai đoạn CNH ở Việt Nam

  Dựa trên các mục tiêu mà các văn kiện Đại hội Đảng đề ra, có thể phân chia sự phát triển của nước ta từ sau CM Tháng Tám theo nội dung CNH thành các giai đoạn sau:

  Giai đoạn tiền CNH ( 1945-1960)

  Giai đoạn CNH “Kiểu cũ” ( 1960-1985)

  Giai đoạn tạo tiền đề đầu tiên cho CNH-HĐH (CNH mới 1986-1996)

  Giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đua đất nước trở thành nước CN theo hướng hiện đại ( 1996-2020)

  Giai đoạn hoàn thiện CNH-HĐH, đưa đất nước trở thành nước CN hiện đại ( 2022-2045)

  Sau năm 2045 là thời kỳ hoàn thành xây dựng CSVC- kỹ thuật của CNXH.

  GĐ CNH-HĐH mới từ năm 1986 cũng được gọi là Thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

  Từ Đại hội VI đến Đại hội XII của Đảng đều xác định: ” HỘI NHẬP QUỐC TẾ”. Mỗi Đại hội xác định cách thức hội nhập khác nhau

  Nhận thức rõ tính tất yếu phải thực hiện CNH trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, ngay từ ngày đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc, Đảng ta chỉ rõ: Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH, đưa MB tiến dần lên CNXH, có CN &NN hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến

  Tuy nhiên, trên thực tế, lúc đó nước ta đã tiến hành CNH theo kiểu cũ, khép kính…

  Công cuộc đổi mới đã tạo ra những tiền đề mới, con đường, cách thức mới trong quá trình CNH ở Việt Nam.

  Con đường CNH mới có thể khái quát nhận thức mới của Đảng ta trong 6 nội dung sau:

  – CNH dưa vào nội lực là chính, trên cơ sở cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN… Thực hiện Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  – CNH gắn với đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cùng có lợi.

  – CNH nhằm tăng trưởng và phát triển nền kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững… Đó cũng là điều kiện đẩy mạnh CNH.

  CNH gắn với HĐH, phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ TNMT.

  CNH-HĐH là sự nghiệp của toàn dân, các ngành, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; của cả thành thị và nông thôn; Trung ương và địa phương…

  Kết hợp vốn trong nước và vốn từ bên ngoài cho quá trình CNH-HĐH; chuyển giao, tiếp nhận công nghệ hiện đại…

  * Từ nội dung trên có thể xá định Đặc điểm của thời kỳ CNH-HĐH và Hội nhập quốc tế như sau:

  1- CNH gắn với HĐH và CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức;

  2- CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN;

  3- CNH-HĐH trong điều kiện tích cực và chủ động hội nhập quốc tế;

  4- CNH-HĐH lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, đồng thời bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững;

  5- Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH-HĐH;

  6- CNH-HĐH phải nhằm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

  VẬY TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC NHƯ THẾ NÀO ?

  * ĐẶC ĐIỂM Ở VIỆT NAM:

  Từ quá độ đi lên CNXH, đây là quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội- nhất thiết phải trãi qua một thời kỳ quá độ lâu dài…

  Có nhiều thuận lợi:

  + Có sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCSVN; Dân tộc VN là một dân tộc anh hùng có ý chí vươn lên mãnh liệt; ND ta có lòng yêu nước nồng nàn, có truyền thống đoàn kết, cần cù, nhân ái, sáng tạo… Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  + Đã từng bước xây dựng được CSVC, kỹ thuật quan trọng.

  + Cuộc CM KH&CN, hình thành và PT kinh tế tri thức cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một thời cơ phát triển.

  2. Những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện

  CNH-HĐH

  Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực…

  Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh…

  Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh…

  Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục và đào tạo…

  Tập trung phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững

  CÂU HỎI THẢO LUẬN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức
 • Các Giải Pháp Cơ Bản Để Tiến Hành Công Nghiệp Hóa
 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Năm 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Cnh Nhiệm Vụ Trung Tâm Cua Thơi Ky Quá Độ… trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100