Đề Xuất 5/2022 # Chuyên Đề 1: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Ở Việt Nam # Top Like

Xem 13,464

Cập nhật nội dung chi tiết về Chuyên Đề 1: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Ở Việt Nam mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,464 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Các Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước
 • Công Đoàn Bảo Vệ Người Lao Động Như Thế Nào?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam
 • Chức Năng Của Công Đoàn Việt Nam
 • Vị Trí, Vai Trò, Chức Năng Của Công Đoàn Việt Nam
 • Người học có được nhận thức về bản chất của quản lý Nhà nước về kinh tế, nắm được vai trò và những chức năng căn bản của quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

  Giúp người học vận dụng các kiến thức, nội dung của chuyên đề để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động điều hành, quản lý Nhà nước về kinh tế ở địa phương, ngành nơi mình đang công tác.

  Giúp người học nắm được các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

  Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là những hoạt động tổng quát nhất về phương diện quản lý nền kinh tế mà Nhà nước phải thực hiện để đạt mục tiêu đã đề ra. Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trả lời cho câu hỏi: Nhà nước phải làm những gì?

  Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tồn tại là do bản chất của Nhà nước, do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội và do tình hình kinh tế – xã hội của từng giai đoạn lịch sử quy định.

  Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là căn cứ để xác định các nhiệm vụ cụ thể, là cơ sở khách quan để xây dựng hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế và bố trí cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế cho phù hợp.

  Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là căn cứ để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật các tổ chức và cá nhân cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. Chức năng quyết định vị trí, mối quan hệ của mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ công chức trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.

  Nội dung cụ thể của các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không cố định mà có vận động, phát triển cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của các giai đoạn. Trong những điều kiện cụ thể, do mục tiêu và những điều kiện kinh tế – xã hội thay đổi thì vai trò và thứ tự ưu tiên của các chức năng có thể có sự thay đổi nhất định, tuy nhiên tên gọi của các chức năng ít thay đổi.

  Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nhấn mạnh các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là: “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác để phát triển; bằng chiến lược, kế hoạch và chính sách kết hợp với sử dụng lực lượng vật chất của nhà nước để định hướng phát triển kinh tế – xã hội, khai thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, bảo đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu nhập; kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật”.

  Như vậy, quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta có 5 chức năng cơ bản như sau:

  Chức năng này là chức năng mà ở đó Nhà nước, bằng quyền lực và sức mạnh kinh tế của mình, xây dựng và đảm bảo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời còn bảo đảm môi trường phù hợp cho chính cơ chế mới đang hình thành, phát triển và phát huy tác dụng.

  – Các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế chỉ có thể hoạt động tốt khi có môi trường thuận lợi, bởi khi đó, các nhà kinh doanh mới có thể yên tâm bỏ vốn đầu tư và phát triển kinh doanh thuận lợi, ổn định.

  – Đồng thời, chính quá trình tạo lập môi trường này của Nhà nước lại khiến cho các yếu tố môi trường ngày càng được bồi đắp, hoàn thiện hơn, khiến cho phát triển xã hội ngày càng theo hướng toàn diện và văn minh hơn.

  – Xây dựng môi trường chính trị ổn định, thật sự phát huy các nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, của các doanh nghiệp;

  – Xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, thuận lợi, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;

  – Xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho nền kinh tế vận động và phát triển thuận lợi, bao gồm: hệ thống giao thông, đường bộ, đường sắt, đường không, điện nước, kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thông tin…;

  – Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường;

  – Bảo đảm môi trường an ninh trật tự, kỷ luật, kỷ cương, pháp luật được thực thi pháp nghiêm minh, tạo lập môi trường văn hóa pháp luật cho mọi công dân, mọi tổ chức,…Nhà nước bảo vệ những doanh nghiệp và doanh nhân hoạt động đúng luật pháp;

  – Xây dựng và hoàn thiện môi trường thông tin. Nhà nước phải là trung tâm cung cấp thông tin tin cậy nhất cho các doanh nghiệp một cách thường xuyên, kịp thời và chính xác…

  Ở chức năng này, Nhà nước thông qua các công cụ như chiến lược, quy hoạch, chính sách, kế hoạch, thông tin và các nguồn lực của Nhà nước để hướng dẫn các nhà kinh doanh, các tổ chức kinh tế hoạt động hướng đích theo các mục tiêu chung của đất nước.

  – Đảm bảo mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa của toàn bộ nền kinh tế được Đảng và Nhà nước định ra cho mỗi giai đoạn cụ thể.

  – Giúp các doanh nghiệp, doanh nhân trong nền kinh tế có được cái nhìn khái quát, đầy đủ về tổng thể nền kinh tế quốc dân, về chiến lược phát triển kinh tế chung của đất nước, về xu hướng vận động của nền kinh tế, của thị trường… để từ đó chủ động hoạch định cho hoạt động của riêng mình, tránh thua lỗ, thất bại, đổ vỡ, gây thiệt hại chung cho nền kinh tế.

  – Đưa ra phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề trong phát triển nền kinh tế thị trường một cách căn bản.

  – Nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế theo ngành, vùng, sản phẩm;

  – Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các ngành, lĩnh vực có lợi cho mục tiêu chiến lược của nền kinh tế, hạn chế các ngành, lĩnh vực không có lợi.

  – Nhà nước cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, bao gồm: thông tin về thị trường, thông tin về chính sách của Nhà nước, thông tin về xu hướng biến động trong các ngành, lĩnh vực,…

  Trong chức năng này, Nhà nước thực hiện các hoạt động cụ thể, trực tiếp đối với nền kinh tế nhằm tạo lập một khuôn khổ quản lý quy củ, đồng bộ, tạo lập và duy trì cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo phát triển ổn định kinh tế vĩ mô.

  – Cụ thể hóa các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế của Nhà nước;

  – Thực hiện chức năng này giúp hình thành và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế từ trung ương đến cơ sở;

  – Tổ chức, sắp xếp các cơ quan quản lý của Nhà nước về kinh tế từ trung ương đến cơ sở, đổi mới cơ chế và thủ tục hành chính, đào tạo và đào tạo lại, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế;

  – Sắp xếp, tổ chức lại các ngành, các lĩnh vực, các vùng kinh tế quan trọng, trong đó có sắp xếp, củng cố lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức các khu công nghiệp, khu chế xuất…;

  – Đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế thị trường như cân đối tổng cung – tổng cầu, cân đối xuất khẩu – nhập khẩu, cân đối thu – chi ngân sách… bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô của nền kinh tế thị trườn.

  – Bảo hộ và bảo vệ cho các chủ thể kinh doanh đúng pháp luật, can thiệp vào nền kinh tế thị trường khi có những biến động lớn như khủng hoảng, suy thoái kinh tế.

  – Thiết lập mối quan hệ kinh tế với các nước và các tổ chức quốc tế;

  Đây là chức năng mà Nhà nước bằng các công cụ quyền lực của mình điều tiết hoạt động của nền kinh tế quốc dân theo định hướng của Nhà nước, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định, công bằng và hiệu quả.

  – Giữ vững mục tiêu chiến lược trong phát triển nền kinh tế quốc dân mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra;

  – Duy trì các cân đối kinh tế vĩ mô, ổn định và phát triển nền kinh tế;

  – Ứng phó và giảm thiểu tác động tiêu cực của chu kỳ kinh tế;

  – Điều tiết thu – chi ngân sách

  – Điều tiết lưu thông tiền tệ

  – Điều tiết tiết kiệm – đầu tư

  – Điều tiết cán cân xuất – nhập khẩu

  Các công cụ chủ yếu được sử dụng: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ

  Đây là chức năng mà Nhà nước thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm pháp luật, sai phạm chính sách, bảo vệ tài sản quốc gia và lợi ích của nhân dân.

  – Phát hiện và ngăn ngừa sai phạm của các chủ thể tham gia thị trường. Vai trò này đặc biệt quan trọng đối với một nền kinh tế thị trường mới phát triển, còn sơ khai, còn nhiều hiện tượng tiêu cực, phát triển rối loạn và tự phát ở nhiều lĩnh vực;

  – Bảo vệ tài sản, tài nguyên của quốc gia và lợi ích của nhân dân;

  – Đảm bảo sự nghiêm minh của luật pháp;

  – Duy trì niềm tin của chính phủ và Nhà đầu tư nước ngoài vào sự trong sạch và công bằng của nền kinh tế trong nước;

  – Góp phần tăng trưởng kinh tế và từng bước thực hiện công bằng xã hội.

  – Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế;

  – Kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động của chính các cơ quan và cán bộ, công chức quản lý kinh tế của Nhà nước.

  2. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

  – Sự thất bại của trường phái kinh tế thị trường tự do khi nền kinh tế phát triển hoàn toàn chỉ tuân theo quy luật của nền kinh tế thị trường mà thiếu vắng bàn tay quản lý của Nhà nước đã đối mặt với nguy cơ khủng hoảng, đổ vỡ;

  – Trong mối quan hệ giữa 3 chủ thể của nền kinh tế thị trường: Nhà nước – Thị trường – Doanh nghiệp; mỗi chủ thể đều có chức năng, nhiệm vụ cụ thể vừa độc lập tương đối nhưng lại đặt trong mối quan hệ qua lại giữa các chủ thể khác.

  – Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường ở các quốc gia khác nhau cho thấy vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước ở các nước là khác nhau, có nước đề cao tuyệt đối, có nước hoàn toàn không coi trọng, có nước cân đối hài hòa giữa quy luật thị trường và vai trò can thiệp, quản lý của Nhà nước. Thực tế này cho thấy một kết luận chung là cần thiết phải xác lập vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường bởi một nền kinh tế suy tàn hay hưng thịnh suy cho cùng chính là do quản lý của Nhà nước.

  – Nhà nước quyết định thành công của công cuộc đổi mới và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

  – Nhà nước quyết định tốc độ nhanh hay chậm của quá trình đổi mới

  – Nhà nước quyết định định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường

  – Nhận thức rõ chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế

  – Tập trung thực hiện tốt các chức năng đã xác định

  – Không can thiệp thô bạo bằng mệnh lệnh hành chính vào thị trường

  – Phân công, phân cấp và thực hiện các chức năng quản lý ở các cấp, các ngành

  – Nhận thức và phân biệt giữa chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế.

  – Nhà nước quản lý nhưng không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

  – Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật…

  – Nâng cao hiệu lực quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương

  – Tăng cường phối hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ

  – Sắp xếp, chấn chỉnh bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế

  – Cải cách thủ tục hành chính

  – Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

  – Đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh

  – Thay đổi nhận thực về doanh nghiệp tư nhân và giới doanh nhân

  – Đẩy lùi, xóa bỏ tệ quan lêu, tham nhũng

  – Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động kinh tế

  – Đào tạo, rèn luyền, bồi dưỡng mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về kinh tế

  1. Phân tích sự khác nhau giữa vai trò là bộ máy hành chính và vai trò là đại diện chủ sở hữu đối với tài sản công trong quản lý Nhà nước về kinh tế hiện nay ở nước ta.

  2. Phân tích các chức năng chủ yếu của quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

  1. Đảng CSVN: “Văn kiện Đại hội IX”; NXB Chính trị quốc gia, HN 2001, tr.102, 192
  2. Đảng CSVN: “Văn kiện Hội nghị T TW 6 khóa X”; NXB Chính trị quốc gia, HN 2008, tr.134-136.
  3. Đảng CSVN: “Văn kiện Đại hội XI”; NXB Chính trị quốc gia, HN 2011, tr.88, 9 3, 94, 141, 143
  4. Tập bài giảng “Quản lý nhà nước về kinh tế”, khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị khu vực I do PGS,TS Nguyễn Cúc chủ biên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Nhà Nước Là Gì? Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước
 • Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước
 • Suy Nghĩ Về Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước
 • Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Trị Doanh Nghiệp
 • Phân Tích Chức Năng Và Vai Trò Của Nhà Quản Trị
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Chuyên Đề 1: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Ở Việt Nam trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100