Đề Xuất 5/2022 # Chương 3 Đề Xuất Một Số Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Song Ngữ Vùng Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Quảng Bình # Top Like

Xem 13,761

Cập nhật nội dung chi tiết về Chương 3 Đề Xuất Một Số Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Song Ngữ Vùng Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Quảng Bình mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,761 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bàn Về Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế
 • Nâng Chất Lượng Giáo Dục Vùng Dân Tộc Thiểu Số
 • Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Vùng Dân Tộc Thiểu Số Đã Đi Vào Cuộc Sống
 • Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo: Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Toàn Diện
 • Giải Pháp Phát Triển Hệ Thống Các Trường Đại Học Tư Thục Việt Nam
 • – Tổ chức áp dụng và ứng dụng rộng rãi mô hình chuẩn bị tiếng Việt và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số bậc mầm non, tiểu học thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC).

  – Tổ chức rộng rãi và định kỳ chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”, trong các trường tiểu học vùng dân tộc, tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng Việt thông qua hình thức hấp dẫn, sinh động.

  – Quan tâm xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt và giải pháp học tích hợp tiếng Việt cho học sinh ở các trường học vùng dân tộc thiểu số.

  – Tổ chức thử nghiệm tốt chương trình ứng dụng công nghệ dạy tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc thiểu số để ứng dụng có hiệu quả ở khu vực hưởng lợi.

  – Nâng cao chất lượng giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

  2. Các giải pháp về bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

  Tỉnh Quảng Bình có hai ngôn ngữ dân tộc thiểu số cần phải đặt vấn đề bảo tồn và phát triển: ngôn ngữ Bru-Vân Kiều và ngôn ngữ Chứt.

  * Về bảo tồn

  – Tổ chức nghiên cứu sâu về mặt ngôn ngữ học đối với hai ngôn ngữ Bru-Vân Kiều và Chứt.

  – Tổ chức sưu tầm, ghi âm và bảo quản bằng nhiều hình thức, trong đó có bằng kỹ thuật số bảng từ vựng cơ bản của hai ngôn ngữ để lưu trữ sử dụng khi cần thiết, tránh mai một, mất mát do người dân bản địa ngày càng ít có điều kiện sử dụng bản ngữ trong quá trình phát triển và hội nhập.

  – Sưu tầm, ghi chép vốn văn học dân gian đa dạng, phong phú của đồng bào hai dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Chứt.

  – Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Chứt yêu quý và tự hào về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, khuyến khích đồng bào sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các hoàn cảnh thích hợp để nuôi dưỡng lâu dài và bảo tồn bền vững các ngôn ngữ này trong hoàn cảnh là một sinh ngữ.

  * Về phát triển

  – Phát triển ngôn ngữ một dân tộc nói chung là phát triển trên cả hai mặt: Phát triển các hệ thống của ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, cú pháp) và phát triển chức năng xã hội của ngôn ngữ.

  – Nghiên cứu áp dụng và sử dụng bộ chữ Bru – Vân Kiều để giảng dạy cho học sinh và đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều, làm cơ sở cho việc giáo dục song ngữ ở khu vực song ngữ Bru – Vân Kiều Quảng Bình.

  – Đến một thời điểm thích hợp, cần phối hợp với các địa phương khác có người Chứt sinh sống, liên kết nghiên cứu chữ cho ngôn ngữ Chứt để làm cơ sở bảo tồn và phát triển một ngôn ngữ đặc biệt quý hiếm, một “tiền thân” của tiếng Việt hiện đại, đồng thời làm công cụ để giáo dục song ngữ, nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh và đồng bào bản ngữ.

  – Tăng cường mức độ thông tin tuyên truyền bằng bản ngữ hơn hiện nay, công cộng và khu dân cư bằng song ngữ (tiếng Bru-Vân Kiều và tiếng Việt).

  – Đẩy mạnh và tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực cộng đồng đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số nhằm tăng nhận thức và tăng hiệu quả thực hiện.

  – Các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương phải có kế hoạch từng bước ổn định, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

  – Thực hiện tốt chính sách cấp một số loại báo, tạp chí (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

  – Có chính sách đãi ngộ thoả đáng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Quán triệt nâng cao nhận thức trong việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã, công chức nhà nước, sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng biên phòng, công an, quân đội công tác ở các vùng dân tộc, miền núi. Nên thay thế tiêu chí ngoại ngữ có tính hình thức bằng trình độ sử dụng tiếng dân tộc nơi cán bộ công tác làm chứng chỉ để tuyển dụng, nâng ngạch, hơn thế nữa, phải coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu bắt buộc.

  – Nên xây dựng ở Trường Đại học Quảng Bình chương trình dạy phương pháp giáo dục tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, dạy ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số ở địa phương để đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giáo sinh sư phạm, giáo viên sẽ công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

  – Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số: tổ chức các khu nội trú, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh. Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo, cấp học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, cấp phát sách, báo, sách giáo khoa…

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  1. Kết luận

  Vấn đề song ngữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình là một vấn đề nghiên cứu cần thiết và hấp dẫn. Để giải quyết toàn diện vấn đề này một cách thoả đáng, đòi hỏi phải có nhiều công trình thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau cùng tham gia.

  Đề tài lần đầu tiên đặt ra và giải quyết vấn đề song ngữ có hệ thống, như một sự khởi đầu để tiếp tục nghiên cứu, góp phần thúc đẩy sự phát triển song ngữ ở địa phương.

  Đề tài đã giải quyết đầy đủ các mục tiêu định hướng và mục tiêu cụ thể đã đề ra như:điều tra, đánh giá tình hình song ngữ, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Việt của hai cộng đồng ngôn ngữ Bru-Vân Kiều và Chứt thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình dưới góc độ ngôn ngữ học – xã hội, tổng hợp, phân tích xử lý cứ liệu điều tra… Qua đó xác định tình hình song ngữ tỉnh Quảng Bình, phân tích các điều kiện thuận lợi, khó khăn trong việc truyền dạy tiếng Việt, cũng như việc phát triển ngôn ngữ bản địa. Đề xuất 3 nhóm giải pháp giáo dục song ngữvà phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình dựa vào kết quả nghiên cứu, góp phần thực hiện chính sách ngôn ngữ và các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình:

  – Các giải pháp về dạy và học tiếng Việt ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

  – Các giải pháp về bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

  Trong tương lai, sinh hoạt song ngữ sẽ trở thành hiện tượng toàn dân tại các vùng dân tộc thiểu số, trong đó có các vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Để đi đến tương lai đó phải có sự tác động tích cực và đồng bộ của các yếu tố xã hội, quản lý, khoa học vào quá trình song ngữ để biến quá trình đó từ tự nhiên thành tự giác, trong đó ngôn ngữ học nói chung và xã hội học – ngôn ngữ nói riêng là những yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất. Nghiên cứu vấn đề song ngữ dưới ánh sáng của các chính sách ngôn ngữ, chính sách dân tộc của Đảng, cũng như trên cơ sở phương pháp luận khoa học là hướng đi đúng đắn nhất của những người làm công tác ngôn ngữ trong quá trình tác động đó.

  – Tiếp tục đầu tư tổ chức triển khai các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp ngành, các hội thảo chuyên đề một cách có kế thừa và có hệ thống về vấn đề song ngữ, về phương pháp dạy và học tiếng Việt, về áp dụng bộ chữ Bru – Vân Kiều để xóa mù bản ngữ cho đồng bào, về hai ngôn ngữ Bru – Vân Kiều, ngôn ngữ Chứt… để làm cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng các quyết sách, các biện pháp giáo dục song ngữ nhằm nâng cao chất lượng song ngữ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

  – Nghiên cứu, xác định phương pháp dạy, học tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai phù hợp với đặc thù dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Tổ chức biên soạn tài liệu và xây dựng các phần mềm về nội dung này để làm công cụ phục vụ việc đào tạo, tập huấn, tham khảo tạo sự thống nhất và tăng hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho đồng bào dân tộc thiểu số.

  – Chuẩn hóa bổ sung bộ tài liệu tiếng Bru – Vân Kiều hiện có theo hướng dùng để phục vụ đối tượng đồng bào bản ngữ, để khi có điều kiện tổ chức dạy và học bản ngữ cho đồng bào Bru – Vân Kiều, nhằm nâng cao chất lượng song ngữ, đồng thời nâng cao lòng tự hào dân tộc qua các giá trị tinh thần của dân tộc mình.

  – Triển khai xây dựng lộ trình kế hoạch và chính sách về đào tạo, tập huấn tiếng dân tộc cho đội ngũ giáo viên, cán bộ người Việt công tác vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Từng bước đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực để tăng dần tỉ trọng đội ngũ giáo viên người bản địa, trước mắt là giáo viên mầm non và các lớp đầu cấp tiểu học.

  – Bên cạnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện và lồng ghép tốt các chính sách dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trên địa bàn này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cần thiết phải nghiên cứu ban hành một chính sách phát triển kinh tế – xã hội cụ thể cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giải quyết những vấn đề đặc thù, góp phần nhanh chóng xóa đói giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn này, một điều kiện quan trọng và tiên quyết trong phát triển, trong đó có phát triển song ngữ, phát triển giáo dục.

  Поделитесь с Вашими друзьями:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Giáo Dục Vùng Dân Tộc Thiểu Số
 • Giáo Viên Vùng Cao Chia Sẻ Thực Trạng Công Tác Giáo Dục Vùng Dân Tộc Thiểu Số
 • Hiến Kế Phát Triển Giáo Dục Vùng Dân Tộc Thiểu Số Và Miền Núi
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Phát Triển Giáo Dục Ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số Hiện Nay
 • Các Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Ở Quận 5 Tp Hồ Chí Minh Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Chương 3 Đề Xuất Một Số Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Song Ngữ Vùng Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Quảng Bình trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100