Đề Xuất 2/2023 # Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán # Top 10 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền tạm thời nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó, góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu tư của công ty, thị trường chứng khoán đã có những tác động quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Thông qua thị trường chứng khoán, chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ cho các nhu cầu chung của xã hội.

Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng

Thị trường chứng khoán cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú. Có nhiều loại chứng khoán trên thị trường với các mức độ rủi ro khác nhau, để các nhà đầu tư có thể chọn lựa cho phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Chính vì vậy, thị trường chứng khoán góp phần đáng kể làm tăng mức tiết kiệm quốc gia.

Cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoản

Nhờ có thị trường chứng khoán các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán mà họ đang sở hữu thành tiền mặt, hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản (khả năng chuyển đổi thành tiền mặt) là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn dầu tư. Chức năng cung cấp thanh khoản cho các chứng khoán là chức năng quan trọng, đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động một cách năng động và có hiệu quả.

Đánh giá giá trị của doanh nghiệp và của nền kinh tế

Thị trường chứng khoán là nơi đánh giá của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế một cách tổng hợp và chính xác (kể cả giá trị hữu hình và vô hình) thông qua chỉ sổ giá chứng khoán trên thị trường. Từ đó tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mái, cải tiến sản phẩm.

Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kỉnh tế vĩ mô

Thị trường chứng khoán là nơi cung và cầu vốn dài hạn gặp nhau. Trên thị trường chứng khoán giá cả các chứng khoán phản ánh sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế nói chung, giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư dang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng, và ngược lại giá chứng khoán sẽ giảm cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán được gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế, và là một công cụ quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ có thể mua và bán trái phiếu Chính phủ để tạo ra nguồn thu, bù đắp thâm hụt ngân sách và kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể sử dụng một sô chính sách, biện pháp tác động vào thị trường chứng khoán nhằm định hướng đầu tư, đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế.

Bản Chất Và Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán

Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán Thi trường chứng khoán (TTCK) là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại.

Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

1.Lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán

Thi trường chứng khoán (TTCK) là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại. Đến nay, hầu hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển đều có TTCK.

Những dấu hiệu của một TTCK sơ khai đã xuất hiện ngay từ thời trung cổ. Vào khoảng giữa thế kỷ XV, tại nhũng thành phô’ lớn ở các nước phương Tây, các thương gia thường gặp gỡ tiếp xúc với nhau trong các quán cà phê, các câu lạc bộ để tiến hành các cuộc thương lượng về các loại hàng như: nông lâm sản, khoáng sản, ngoại hôi và cả giá khoán động sản. Vào thời kỳ đầu, các cuộc thương lượng chỉ bao gồm những nhóm nhỏ và được tiến hành tại các khu “chợ” phân tán ỏ nhiều địa điểm. Cho đến cuôi thế kỷ XV, các khu chợ này đã trở thành một “thị trường” với số lượng người tham gia lón hơn, thời gian gặp gỡ thường xuyên hơn và đặc biệt với những quy ước thông nhất mang tính nguyên tắc.

Bên cạnh việc thiết lập các TTCK quốc gia, hiện nay, trào lưu sáp nhập các SGDCK trong từng quốc gia và giữa các quốc gia lớn với nhau để tăng cường khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đã trở thành phổ biến (ví dụ thị trường Euronext…).

TTCK đã trải qua những cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử hơn 5 thế kỷ của mình. Điều này xuất phát từ những nguyên nhân sau:

+ Các đạo luật chứng khoán lần lượt được ra đời và ngày càng được bổ sung hoàn thiện.

+ Các dịch vụ về chứng khoán ngày càng đa dạng.

+ Chế độ thuế được cải cách theo hướng có lợi cho nhà đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào TTCK.

+ Các thị trường không chính thức lân lượt xuất hiện nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thế tham gia TTCK.

+ Xuất hiện các loại chứng khoán mới (sản phẩm phái sinh), tạo điều kiện thu hút vốn tốt hơn qua TTCK cho các

chủ thể có nhu cầu về vốn.

2.Bản chất của trị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch, mua bán các loại chứng khoán trung và dài hạn. Xét về mặt hình thức, TTCK chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi các loại chứng khoán, qua đó thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán. Nhưng, xét về mặt bản chất thì:

– Thị trường chứng khoán là nơi tập trung và phân phối các nguồn vốn tiết kiệm chủ yếu với thời hạn là trung và dài hạn.

-TTCK là định chê tài chính trực tiếp: cả chủ thể cung và cầu vốn đều tham gia vào thị trường một cách trực tiếp. Qua kênh dẫn vốn trực tiếp, các chủ thể đầu tư đã thực sự gắn quyền sử dụng và quyền sở hữu về vôn, nâng cao tiềm năng quản lý vốn.

– TTCK thực chất là quá trình vận động của vốn tiền tệ, chuyển vôn tiền tệ từ vốn sở hữu sang vốh chức năng. Đây là hình thức phát triển cao của nền sản xuất hàng hóa.

-TTCK gắn với hình thức tài chính trực tiếp với thời hạn trung dài hạn là chủ yếu.

-TTCK gắn với thị trường cạnh tranh hoàn hảo thông qua việc hình thành giá cả theo quan hệ cung cầu, tự do tham gia và rút khỏi thị trường, công khai thông tin.

công bằng trên TTCK.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Thị Trường Chứng Khoán Là Gì ? Vai Trò Thị Trường Giao Dịch Chứng Khoán

Thị trường chứng khoán là gì ? Vai trò thị trường giao dịch chứng khoán. Vì sao cần phải có thị trường giao dịch chứng khoán.

Thị trường chứng khoán là gì

Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các giao dịch mua bán trao đổi các loại chứng khoán Các quan hệ mua bán trao đổi này làm thay đổi chủ sở hữu của chứng khoán, và như vậy, thực chất đây là quá trình vận động của tư bản chuyển từ tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh.

TTCK không giống với các thị trường các hàng hóa thông thường khác vì hàng hóa của thị trường chứng khoán là loại hàng hóa đặc biệt, là quyền sở hữu về tư bản. Loại hàng hóa này cũng có giá trị và giá trị sử dụng. Như vậy, có thể nói, bản chất của TTCK là thị trường thể hiện mối quan hệ giữa cung và cầu của vốn đầu tư nào đó, giá cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hay giá cả của vốn đầu tư. TTCK là hình thức phát triển bậc cao của nền sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Vai trò, chức năng của TTCK

Thị trường chứng khoán có vai trò rất lớn cho nền kinh tế đất nước.

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu tư của công ty, TTCK đã có những tác động quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Thông qua TTCK, chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội.

Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng

TTCK cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn cho loại hàng hóa phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình. Chính vì vậy, TTCK góp phần đáng kể làm tăng mức tiết kiệm quốc gia.

Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán

Nhờ có TTCK các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản (khả năng chuyển đổi thành tiền mặt) là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. TTCK hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì càng có khả năng nâng cao tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị trường.

Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Thông qua giá chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp được phản ảnh một cách tổng hợp và chính xác, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của các doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm.

Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô

Các chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng; và ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế.

Vì thế, TTCK được gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một công cụ quan trọng giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thông qua TTCK, chính phủ có thể mua và bán trái phiếu chính phủ để tạo ra nguồn thu bù đắp thâm hụt ngân sách và quản lý lạm phát.

Ngoài ra, chính phủ cũng có thể sử dụng một số chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu tư đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế.

Vụ Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA

VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

(Theo Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2016)

I. Nhiệm vụ:

  1. Trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

  a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phát triển thị trường chứng khoán, các đề án về tổ chức, hoạt động của các thị trường giao dịch chứng khoán;

  c) Ý kiến tham gia các chính sách, chế độ về thuế, phí, lệ phí, quản lý ngoại hối.

  2. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chính sách và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, đảm bảo cho thị trường hoạt động công khai, công bằng và đúng pháp luật.    

  3. Trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định:

  c) Chấp thuận cho các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán nước ngoài mở chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc các Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam mở chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại nước ngoài;

  d) Chấp thuận việc đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, các sản phẩm phái sinh, thay đổi và áp dụng các phương thức, các nghiệp vụ giao dịch và hệ thống giao dịch mới.

  4. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc quản lý hoạt động của các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

  5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công bố thông tin của các đối tượng tham gia thị thị trường chứng khoán.

  6. Xây dựng các báo cáo hàng năm hoặc báo cáo đột xuất về hoạt động của thị trường chứng khoán theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tổ chức thực hiện công tác thống kê, phân tích thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao.

II. Quyền hạn:

1. Tổ chức chỉ đạo triển khai lĩnh vực công tác được giao thống nhất trong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tham gia biên soạn tài liệu và đào tạo công chức; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

  3. Được ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Quy chế làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!