Đề Xuất 5/2022 # Biện Pháp Kê Biên Tài Sản Tương Ứng Số Tiền Phạt Để Bán Đấu Giá # Top Like

Xem 6,039

Cập nhật nội dung chi tiết về Biện Pháp Kê Biên Tài Sản Tương Ứng Số Tiền Phạt Để Bán Đấu Giá mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,039 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Kê Biên Tài Sản Là Gì ? Khái Niệm Về Kê Biên Tài Sản
 • #1 Quy Định Của Luật Thi Hành Án Dân Sự Về Biện Pháp Kê Biên Và Xử Lý Tài Sản
 • Biện Pháp Và Mục Đích Của Việc Đảm Bảo An Ninh Quốc Gia Là Gì?
 • Bình Ổn Giá Là Gì? Trường Hợp Thực Hiện Về Bình Ổn Giá
 • Bình Ổn Giá (Price Stabilization) Là Gì? Những Biện Pháp Bình Ổn Giá
 • Bài viết: Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá – một số bất cập và hướng hoàn thiện

  • Tác giả: Nguyễn Nhật Khanh
  • Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 08(111)/2017 – 2022, Trang 17-25

  TÓM TẮT

  Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một trong những phương thức bảo đảm thực hiện quyền lực nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Để thi hành quyết định xử phạt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế khác nhau, trong đó, đáng lưu ý nhất là biện pháp “kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá”. Bài viết này phân tích một số hạn chế của pháp luật, đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

  ABSTRACT:

  Enforcement of decisions to sanctions administrative violations is as a means of ensuring the implementation of state power, to protect the legitimate interests of the state as well as the legitimate rights and interests of inpiduals and organizations. To ensure that the decisions of administrative sanctions to be implemented effectively in practice, the competent authorities could apply coercive measures, especially “Distraint of property of a value equivalent to the imposed fine for auction”. With this in mind, the article analyses the shortcomings, limitations exist in the law on this coercive measure; simultaneously makes recommendations for improvement legislation concerning this issue.

  TỪ KHÓA: kê biên tài sản,

  KEYWORDS: Distraint of property,

  Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC theo quy định của pháp luật về xử phạt VPHC.

  Mặc dù pháp luật về xử phạt VPHC đã quy định khá rõ ràng về việc thi hành quyết định xử phạt VPHC. Do đó, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có các biện pháp để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt VPHC.

  Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá (sau đây gọi tắt là “kê biên tài sản”) được pháp luật quy định là một trong các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt VPHC

  Với tư cách là một biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC, việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản có những ý nghĩa quan trọng sau đây:

  Một là, áp dụng biện pháp kê biên tài sản đảm bảo cho các quyết định xử phạt VPHC được thi hành một cách hiệu quả trên thực tế, hạn chế tình trạng thất thu ngân sách nhà nước. Trong số các khoản thu ngân sách nhà nước hàng năm thì khoản thu từ xử phạt VPHC chiếm một phần không nhỏ., đến Pháp lệnh xử lý VPHC năm 1995 thì biện pháp cưỡng chế này có tên gọi “Kê biên phần tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá” Như vậy, có thể thấy so với tên gọi đầu tiên trong Pháp lệnh xử phạt VPHC năm 1989 thì trong các văn bản quy phạm pháp luật sau này bổ sung thêm bộ phận “có giá trị tương ứng với số tiền phạt” trong tên gọi của biện pháp kê biên tài sản.

  Sự thay đổi về mặt tên gọi như đã nêu cho thấy quan điểm rõ ràng của nhà làm luật khi quy định về biện pháp cưỡng chế này đó là pháp luật chỉ cho phép chủ thể có thẩm quyền tiến hành kê biên các tài sản của cá nhân, tổ chức VPHC có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá nhằm đảm bảo thi hành quyết định xử phạt VPHC. Nội dung này đã được cụ thể hóa bằng quy định có tính nguyên tắc tại các Nghị định hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC từ trước đến nay. Theo đó, chủ thể có thẩm quyền chỉ được kê biên tài sản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định xử phạt và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế. Còn theo từ điển Từ và ngữ Việt Nam, “tương ứng” (ứng: đáp lại) là phù hợp với sự đòi hỏi. Tuy nhiên, do A không có khoản thu nhập nào nên hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt VPHC A vẫn không thực hiện nộp phạt. Qua xác minh, chủ thể có thẩm quyền xác định giá trị ngôi nhà A đang ở có giá trị khoảng 300.000.000 đồng. Câu hỏi đặt ra là trường hợp này Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường X có ban hành quyết định cưỡng chế kê biên ngôi nhà có diện tích 20m2 mà A được tặng cho để thi hành quyết định xử phạt VPHC đối với A hay không? Nếu dựa vào quy định nói trên thì rõ ràng giữa số tiền phạt 2.000.000 đồng với giá trị ngôi nhà 300.000.000 đồng là không tương ứng về mặt giá trị nên không thể kê biên được. Ngược lại, nếu không kê biên thì không bảo đảm thi hành được quyết định xử phạt VPHC đối với A, điều này tỏ ra không hợp lý khi A hoàn toàn có tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC. Thực tế này cũng không đảm bảo tuân thủ triệt để một trong các nguyên tắc xử phạt VPHC được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC năm 2012: “Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”. Thiết nghĩ đây là bài toán cần lời giải từ các nhà làm luật để bảo đảm quyết định xử phạt VPHC được thi hành một cách hiệu quả cũng như không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

  Thứ hai, xác minh tài sản kê biên

  Để đảm bảo thực hiện biện pháp kê biên tài sản của chủ thể VPHC, khoản 1 Điều 20 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định: “Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt”. Đây là một nguyên tắc rất nhân văn và là đảm bảo pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong quá trình thực hiện biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ thể có thẩm quyền trong việc áp dụng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì nguyên tắc này lại tạo ra những khó khăn nhất định, nhất là trong điều kiện nước ta chưa có một cơ sở dữ liệu thống nhất và đầy đủ để thống kê tài sản của cá nhân, tổ chức. Nhiều cá nhân, tổ chức VPHC đã lợi dụng hạn chế này để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt VPHC cũng như biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản.

  Xin đưa ra một ví dụ để chứng minh cho nhận định này như sau: Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định không thực hiện kê biên đối với nhà ở duy nhất của cá nhân và gia đình người bị cưỡng chế có diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về cư trú. Để xác định nhà ở có phải “duy nhất” hay không cần phải có sự xác minh từ chủ thể có thẩm quyền. Trên thực tế, cơ quan chức năng thường dựa vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để kiểm tra số lượng nhà ở của cá nhân, gia đình người bị xử phạt. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào cơ sở này để kiểm tra thì khó tránh khỏi thiếu sót, nhất là những trường hợp người bị xử phạt có nhà ở nhiều địa phương khác nhau. Trong thực tiễn, cơ quan thực hiện cưỡng chế sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của các cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng rõ ràng giải pháp này là không triệt để khi hiện tại cơ sở dữ liệu về đất đai và nhà ở chưa được thiết lập một cách có hệ thống ở nước ta. Do vậy, nếu người có nhà ở bị kê biên cố tình gian dối thì cơ quan quản lý cũng chưa có biện pháp hữu hiệu để phát hiện.

  Thứ ba, về tài sản không được kê biên

  Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xử phạt VPHC, pháp luật quy định khi áp dụng biện pháp kê biên tài sản cơ quan có thẩm quyền không được kê biên các loại tài sản sau đây Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu một trong hai điều kiện trên thì việc kê biên tài sản cũng gặp phải những trở ngại nhất định do đặc thù ở một số địa phương.

  Tại thành phố Hồ Chí Minh, khi thực hiện tách thửa đất phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu theo từng khu vực nhất định. Giả sử, người bị cưỡng chế kê biên tài sản có một nhà ở duy nhất tại Quận 1 có diện tích là 70m2, sau khi trừ đi phần diện tích tối thiểu dành cho các thành viên trong gia đình theo quy định về cư trú thì phần diện tích nhà ở còn lại bị kê biên có diện tích là 30m2. Tuy nhiên, đối với đất đã có nhà ở tại Quận 1, để được tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới phải có diện tích tối thiểu là 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét; 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20 mét. So với Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính thì đây là một sự thiếu sót khá lớn của Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. chỉ thiếu nội dung số tiền bị xử phạt là 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Vấn đề đặt ra là việc ghi thiếu số tiền bị xử phạt trong Quyết định số 257/QĐ-CC có ảnh hưởng đến tính hợp pháp của Quyết định này hay không? Câu hỏi này cần có một sự giải đáp từ các nhà soạn thảo Nghị định.

  Thứ sáu, chưa có quy định rõ ràng về việc cấp trên có được ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới hay không?

  Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 87 Luật XLVPHC năm 2012. Đồng thời, để đảm bảo tính hợp pháp của việc cưỡng chế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định một trong những nguyên tắc áp dụng các biện pháp cưỡng chế như sau: “Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của người có thẩm quyền”. Tuy nhiên, Điều 87 Luật XLVPHC năm 2012 chỉ liệt kê các chức danh có thẩm quyền quyết định cưỡng chế kê biên tài sản chứ không nói rõ là thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản chỉ thuộc về người ban hành quyết định xử phạt VPHC hay cấp trên của người ban hành quyết định xử phạt VPHC có được ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản khi quyền cưỡng chế vượt thẩm quyền của người xử phạt hay không? Đây là một vấn đề mà ngay cả Luật XLVPHC năm 2012 cũng như Nghị định số 166/2013/NĐ-CP còn bỏ ngõ, từ đó tạo ra nhiều cách hiểu khi áp dụng trong thực tiễn.

  Điều 5 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định về áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC trước đây quy định cấp trên có quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức việc cưỡng chế thi hành đối với quyết định xử phạt của cấp dưới trong các trường hợp sau:

  – Cấp dưới không có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế;

  – Cấp dưới có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế nhưng không đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và có văn bản đề nghị cấp trên ra quyết định cưỡng chế;

  Trong thực tế có nhiều trường hợp cấp trên có quyền ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới như hướng dẫn của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP nói trên. Tuy nhiên, sau khi Luật XLVPHC năm 2012 cũng như Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ra đời thì lại không quy định cụ thể cấp trên có được quyền ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới hay không? Điều này đã gây nhiều tranh cãi trong quá trình áp dụng pháp luật.

  Đa số ý kiến cho rằng cấp trên có quyền ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới trong những trường hợp Nghị định số 37/2005/NĐ-CP đã liệt kê. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng chỉ có người ban hành quyết định xử phạt VPHC mới có quyền ban hành quyết định cưỡng chế. Bởi vì, Luật không quy định cấp trên có quyền ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới. Do vậy, để áp dụng pháp luật được thống nhất, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn cụ thể việc ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản trong những trường hợp nói trên.

  3. Một số giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật về biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá

  Để khắc phục một số bất cập đã nêu về biện pháp kê biên tài sản nhằm thi hành một cách có hiệu quả các quyết định xử phạt VPHC trên thực tế, chúng tôi đề xuất các giải pháp sau:

  Thứ nhất, các nhà làm luật cần xem xét thay đổi tên gọi của biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo hướng bỏ đi bộ phận “có giá trị tương ứng với số tiền phạt” mà chỉ sử dụng tên gọi như trong quy định của Pháp lệnh xử phạt VPHC năm 1989 trước đây với tên gọi “kê biên tài sản để bán đấu giá”. Đồng thời quy định điều kiện để thực hiện kê biên tài sản theo hai trường hợp sau đây để bảo đảm quyền lợi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế:

  (i) Đối với cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có nhiều tài sản hoặc chỉ có một tài sản duy nhất nhưng có thể tách ra từng phần mà không làm mất hoặc giảm một cách đáng kể giá trị sử dụng của tài sản thì chỉ được kê biên tài sản hoặc phần tài sản có giá trị tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định xử phạt và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế. Giá trị tài sản bị kê biên tối đa gấp 1,5 lần so với số tiền phạt, chi phí cho việc cưỡng chế.

  (ii) Đối với cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế chỉ có một tài sản duy nhất và tài sản đó là một thể thống nhất nếu tách ra từng phần sẽ làm mất hoặc giảm một cách đáng kể giá trị sử dụng của tài sản thì vẫn tiến hành kê biên tài sản.

  Trường hợp số tiền bán đấu giá tài sản trong hai trường hợp trên nhiều hơn số tiền ghi trong quyết định xử phạt và chi phí cho việc cưỡng chế thì phần chênh lệch được trả lại cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

  Thứ ba, các địa phương khi ban hành các quy định đặc thù cần bảo đảm không tạo ra sự mâu thuẫn, chồng chéo hoặc vô hiệu hóa các quy định của pháp luật. Cụ thể, khi quy định về các trường hợp không được tách thửa đất tại địa phương cần loại trừ việc áp dụng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với phần diện tích đất có nhà ở bị kê biên.

  Thứ tư, cần bổ sung các quy định cụ thể hướng dẫn việc xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không phối hợp với chủ thể có thẩm quyền khi triển khai các biện pháp nhằm thực hiện quyết định cưỡng chế nói chung và việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản nói riêng. Có thể quy định các chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự trong trường hợp hành vi không phối hợp thực hiện các biện pháp cưỡng chế gây ra hậu quả nghiêm trọng để có cơ sở pháp lý rõ ràng khi xử lý các trường hợp này trên thực tế.

  Thứ năm, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định về biểu mẫu các loại biên bản, quyết định khi áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để tạo ra sự thống nhất khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn và đảm bảo tính hợp pháp của các biên bản, quyết định này.

  Thứ sáu, cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu bổ sung quy định hướng dẫn về thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đặc biệt là quy định rõ ràng có hay không việc cấp trên có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới. Nếu không cho phép cấp trên ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới thì ghi nhận rõ ràng: “người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế là người có thẩm quyền xử phạt VPHC”. Ngược lại, nếu cho phép cấp trên ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới thì cần hướng dẫn cụ thể trường hợp nào cấp trên có quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC của cấp dưới như hướng dẫn của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP. Bản thân tác giả đồng tình với ý kiến nên ghi nhận thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế của cấp trên đối với cấp dưới vì nó phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn quản lý..

  CHÚ THÍCH

  Bùi Thị Đào, “Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành”, Tạp chí Luật học số 9, 2022, tr. 4.

  Đơn cử trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 cho thấy trong tổng số 950.294 vụ vi phạm hành chính thì đã xử phạt 927.597 vụ, số vụ chưa xử phạt là 20.901 vụ. Tổng số QĐXPVPHC đã ban hành là 943.362, trong đó số quyết định xử phạt đã thi hành là 880.726, số lượng quyết định chưa thi hành xong là 62.636.

  Điều 18 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

  Điểm b khoản 1 Điều 32 Pháp lệnh xử phạt VPHC năm 1989.

  Điểm b khoản 1 Điều 66 Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2002, Điểm b Khoản 2 Điều 86 Luật XLVPHC năm 2012.

  Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt phổ thông, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2002, tr. 995.

  Điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/02/2017) quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng”.

  Xem: Cao Vũ Minh – Nguyễn Nhật Khanh, “Bất cập trong các quy định pháp luật về tài sản không được kê biên để bán đấu giá khi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 6 (338), 2022, tr. 9 – 15, 26.

  Điểm b Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.

  Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

  Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

  Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Phụ lục về các loại biểu mẫu trong xử phạt VPHC. Phụ lục này có 20 biểu mẫu các loại quyết định, 11 biểu mẫu các loại biên bản và 1 biểu mẫu về văn bản giao quyền xử lý VPHC.

 • Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995
 • Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002
 • Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
 • Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa
 • Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
 • Báo cáo số 172/BC-BTP ngày 11/7/2016 của Bộ Tư pháp về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2022
 • Cao Vũ Minh – Nguyễn Nhật Khanh, “Bất cập trong các quy định pháp luật về tài sản không được kê biên để bán đấu giá khi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 6 (338), 2022
 • Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt phổ thông, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2002 [trans: Language Academy, Popular Vietnamese Dictionary, Ho Chi Minh City Publishing House, 2002]
 • Fanpage Luật sư Online: https://www.facebook.com/iluatsu/
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Kê Biên Tài Sản Trong Tố Tụng Hình Sự Bị Hủy Bỏ Khi Nào?
 • Kê Biên Tài Sản Là Quyền Sử Dụng Đất
 • Kê Biên, Xử Lý Tài Sản Thi Hành Án
 • Kê Biên, Xử Lý Tài Sản Là Quyền Sử Dụng Đất
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Và Vai Trò Của Hoạt Động Bảo Lãnh Ngân Hàng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Biện Pháp Kê Biên Tài Sản Tương Ứng Số Tiền Phạt Để Bán Đấu Giá trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100