Đề Xuất 2/2023 # Báo Cáo Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc # Top 3 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Báo Cáo Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Báo Cáo Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Báo cáo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020

Báo cáo ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

1. Nội dung cơ bản của báo cáo ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư:

BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XDĐSVH Ở KH DÂN CƯ VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM …………

Thực hiện chương trình thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ………….. và chương trình công tác Mặt trận năm …….. của UBMT xã ………. Ban công tác Mặt trận khu dân cư Bắc Bình, báo cáo thành tích 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc chung sức xây dựng nông thôn mới

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Làng văn hóa …………có lịch sử hình thành từ năm ……… ban đầu chỉ có ………. hộ sinh sống, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử đến nay toàn thôn có …….. hộ gia đình với tổng số ……… nhân khẩu. Trong đó có ……. hộ thuộc diện chính sách, ……. liệt sĩ và …….. thương binh, có ……….. họ tộc. Tổng diện tích ……… ha trong đó đất nông nghiệp ………. ha, đất thổ cư …….. ha, đất lâm nghiệp ……….. ha. Bình quân đất nông nghiệp ………… m2/ khẩu. …………… là vùng đất ẩm thấp, thời tiết mưa nắng thất thường, mặt khác giá cả các loại vật tư phân bón, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống tăng cao làm ảnh hưởng không ít đến việc sản xuất của bà con nhân dân. Nhưng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của mặt trận cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận đã phát huy trách nhiệm của mình, phối kết hợp với chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động. Bà con nhân dân ở khu dân cư đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt

B/NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC I/Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và các kế hoạch của HĐND, UBND xã và của Chi bộ về phát triển kinh tế xã hội, Ban công tác MT KDC đã cụ thể thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện. Chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi

1/ Về trổng trọt

– Tổng diện tích lúa cả năm ……….. ha, tăng so với các năm ……. ha, riêng năm ………. tăng đến ………. ha. Năng suất bình quân …….. tạ/ha/ năm. Tăng so với các năm trước ………… tạ/ha

– Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả vùng lạc của Huyện, đồng thời thôn áp dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất được Huyện và Tỉnh chọn làm điểm nên diện tích đất trồng ……… đến nay có ………….. ha năng suất bình quân …………. tạ/ha tăng so với các năm trước …… tạ/ha. Đặc biệt hai năm ………………….. gieo trồng ………. ha ………….. có phủ bạt nilong cho năng suất cao ………… tạ/ha tăng so với năng suất……….. thường ……. tạ/ha.

Cây …………hiện có ……………. ha đang đi vào chăm sóc năm thứ 4 phát triển tốt

Là một thôn áp dụng Công nghệ sinh học lại có thêm lợi thế bải bồi ven sông nên bà con đầu tư phát triển các loại rau màu cho năng suất rất cao. Đặc biệt như cây ………………. bà con đã chuyển dịch bố trí hợp lí cơ cấu đúng thời vụ, phù hợp với chất đất mang lại thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu đồng/sào. Có nhiều hộ trồng 5 – 7 sào/vụ

2/ Về lâm nghiệp

Đã ổn định diện tích, đi vào chăm sóc 80 ha rừng của dự án Việt – Đức, nhờ vào phát triển trồng rừng nên có nhiều hộ có thu nhập khá, đã tu sữa nhà cửa khang trang sạch đẹp, mua sắm các phương tiện sinh hoạt đắt tiền

3/ Về chăn nuôi

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về cải tạo và phát triển chăn nuôi bò, vừa qua bà con thay đổi đàn bò cỏ địa phương bằng bò lai có năng suất cao, đến nay tổng đàn Bò có 145 con vượt so năm trước 38 con, trong đó bò lai có 32 con. Tỉ lệ tiêm phòng hàng năm đạt 80%.

Năm ………… trồng 2,5 ha cỏ các loại, năm …………….. đã mở rộng diện tích trồng cỏ lên đến 3 ha. Đặc biệt trong năm ….. thành lập được một Câu lạc bộ chăn nuôi Bò gồm 30 hộ, nhờ sự quan tâm của Phòng Nông Nghiệp Huyện và sự kết hợp giúp đỡ về kỉ thuật của trường Đại học Nông Nghiệp 2 – Huế, hướng dẫn có 21 hộ nuôi 29 con bò vỗ béo trong thời gian 3 tháng, tăng bình quân 30kg/con/tháng. Đây là một mô hình đem lại kết quả tốt cần nhân rộng

Các ngành nghề dịch vụ như: Nề, Mộc, rèn, thợ may, vận chuyển, dịch vụ buôn bán nhỏ trên địa bàn khu dân cư từng bước được phát triển, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết quyên góp tiền để giúp đỡ khi có người bị tai nạn rủi ro đau ốm. Các tổ chức đoàn thể đã xây dựng nguồn quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo

Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 13 triệu đồng/khẩu/năm, so năm ……………. là 11 triệu đồng/khẩu/năm. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo năm …….. giảm còn 10,8%. So năm …….. = 12,6%

II/ Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình

Ban công tác Mặt trận khu dân cư hàng năm đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, tuyên dương gia đình văn hoá trong dịp Ngày hội đại đoàn kết 18/11, đồng thời thường xuyên truyên truyền vận động bà con tích cực thực hiện nên chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Qua bình xét chất lượng hàng năm đạt trên 85% hộ đạt gia đình văn hoá. Phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hoá cộng đồng, các công trình phục vụ sản xuất với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bê tông hóa 350m kênh mương thủy lợi, 750m giao thông nội đồng, bà con đã hiến 1830m2 và trên 200 công lao động

Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư, tham gia Đại hội thể dục thể thao do Xã tổ chức đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ, các trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và tổ chức vào các dịp lễ hội. Ngoài ra khu dân cư còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đón xuân nhân dịp tết cổ truyền và những ngày lễ lớn của quê hương đất nước, mang ý nghĩa thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân

Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Trẻ đúng tuổi đi học được đưa đến trường. Hội khuyến học thôn và các ban khuyến học dòng họ duy trì hoạt động có hiệu quả. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Quỹ khuyến học hàng năm có từ 2,5 – 3 triệu đồng, số tiền này là do bà con trong thôn tự nguyện đóng góp. Nhờ có sự cổ vũ động viên trong việc học tập nên các cháu tiến bộ vượt khó vươn lên rõ rệt

Công tác dân số KHHGĐ thường xuyên được vận động, trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng đủ các mũi vắc xin phòng dịch, công tác khám sức khỏe cho nhân dân được duy trì, đặc biệt là chị em phụ nữ và hội người cao tuổi

III/ Đoàn kết xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp

Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng được thường xuyên chú trọng, có 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, không để phát sinh lây lan các loại dịch bệnh trên địa bàn. Đã phân chia cho các hộ đảm nhận 3200m đường bê tông và đường đất nội thôn vệ sinh quét dọn, có 01 điểm thu gom rác thải, trên 95% số hộ có hố xí hợp vệ sinh, trong đó có 65 hộ có hố xí tự hoại kết hợp với phòng tắm chiếm 68,4%. Đã trồng cây lâu năm trong khuôn viên khu vui chơi để tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, đường làng ngõ xóm luôn được phát quang sạch sẽ, hiện nay đang vận động bà con mở rộng đường nội thôn trên 5m theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để phản ánh những tâm tư nguyện vọng và những bức xúc trong nhân dân đến các cấp chính quyền giải quyết

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác quốc phòng luôn được nhân dân tham gia tích cực, làm tốt công tác động viên con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, thanh niên đến tuổi được đi khám tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự đầy đủ, không có người đào bỏ ngũ. Tổ chức lực lượng dân quân và An ninh thôn được củng cố, thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ ANCT trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư. Nhờ vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẩn nảy sinh trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp

Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được thường xuyên củng cố và hoạt động có hiệu quả:

Chi bộ Đảng có 6 đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng cao, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm

Công tác điều hành hoạt động của Ban thôn có hiệu quả, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến tận người dân

Ban mặt trận và các chi hội đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công

V/Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”

Hưởng ứng cuộc vận động ngày vì người nghèo do Mặt trận các cấp phát động, 5 năm qua khu dân cư đã vận động bà con đóng góp quỹ người nghèo và quỹ tình nghĩa đạt và vượt chỉ tiêu vận động. Thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ nhân các dịp lễ tết.

Ngoài ra bà con ở khu dân cư đã tham gia đóng góp các nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương đầy đủ

* Đánh giá chung

Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và bà con khu dân cư đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp

C/PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế. Trên cơ sở bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, các chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua do MT các cấp phát động. Trong thời gian tới KDC cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi; mở mang các ngành nghề, dịch vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và các đề án phát triển kinh tế của huyện: Về cải tạo và phát triển chăn nuôi bò; nâng cao hiệu quả vùng lạc; phát triển cây cao su để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Tập trung chăm sóc diện tích cây cao su hiện có. Xây dựng các vùng chuyên canh đồng thời kết hợp vận động dồn điền, đổi thửa cho phù hợp với điều kiện sản xuất. Nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, chú trọng thực hiện tốt việc lai tạo đàn bò. Đẩy mạnh việc quy hoạch và cải tạo vườn tạp để nâng cao giá trị kinh tế vườn, thành lập các tổ hợp tác trồng rau màu và chăn nuôi

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Đóng góp để xây dựng các thiết chế văn hoá gắn với việc chỉnh trang xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, TDTT tại cộng đồng khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần chỉ thị ………………… Đẩy mạnh phong trào hiếu học, phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng khu dân cư

3. Giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái, duy trì hoạt động của tổ thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tiếp tục trồng thêm cây xanh ở khu vui chơi để tạo cảnh quan môi trường. Phong trào thắp sáng đường quê và đoạn đường tự quản giao cho chi đoàn thanh niên phụ trách

4. Tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới” theo chương trình phối hợp số ……… ngày ………………. giữa Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch gắn với cuộc vận động ” Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” do các cấp các ngành phát động, nhằm thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tăng cường công tác tập hợp và thu hút quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức hoạt động có chất lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xin chân thành cảm ơn!

2. Báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc – Mẫu 2

A. Phần mở đầu:

Nêu khái quát đặc điểm, tình hình khu dân cư và sự chỉ đạo hướng dẫn của Cấp uỷ, Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, tạo điều kiện của Chính quyền; phối hợp của các đoàn thể, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

B. Phần nội dung:

I. Kết quả thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”:

1. Cuộc vận động đã động viên, khơi dậy các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

– Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Tham gia xây dựng xây dựng và thực hiện quy hoạch trên địa bàn; vận động hiến đất, hiến cây, mở rộng đường giao thông, đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở…

– Vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế gia đình ổn định từng bước phát triển: Các hình thức vận động, giúp đỡ và kết quả giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi, ngày công, vốn … trong cộng đồng; nêu mô hình, điển hình giúp nhau, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Góp phần tăng hộ giàu, hộ khá, hộ thoát nghèo, hộ nghèo hiện còn, nhà tạm còn …

2. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình:

– Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh. Việc thực hiện theo quy ước, hương ước trong việc tang, cưới, lễ hội.

– Số hộ sử dụng điện thắp sáng, các phương tiện đi lại, nghe, nhìn …

– Số hộ gia đình đăng ký xây dựng và số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (đạt… %); KDC đạt danh hiệu văn hoá …

– Công tác chăm sóc sức khoẻ, nhất là bảo hiểm y tế cho người nghèo; thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; vận động học sinh đến trường, phổ cập tiểu học, số học sinh bỏ học, giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến khích học sinh giỏi.

Đánh giá kết quả và nêu những tấm gương tiêu biểu trong phong trào.

3. Cuộc vận động đã góp phần xây dựng ở các khu dân cư và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp:

– Các hoạt động bảo vệ môi trường: vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống cấp thoát nước, các điểm thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh; việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

– Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; chuồng trại, hố xí hợp vệ sinh…

Đánh giá kết quả và nêu điển hình.

4. Cuộc vận động đã góp phần phát huy dân chủ tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh:

– Vấn đề ý thức chấp hành Pháp luật, các Hương ước, quy ước của cộng đồng.

– Tình hình thực hiện dân chủ: những vấn đề công khai trước dân, những hoạt động có sự tham gia giám sát của nhân dân, việc tiếp thu, phản hồi ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

– Kết quả phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, số nguồn tin tố giác tội phạm, số vụ việc được hòa giải …

– Vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ trong thực hiện Cuộc vận động, vai trò quản lý của Ban điều hành thôn, chủ trì của Mặt trận, sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong công tác vận động nhân dân.

Đánh giá kết quả các hoạt động, xếp loại cuối năm của Chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể và nêu điển hình.

5. Cuộc vận động đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”:

– Sự tham gia hưởng ứng của cán bộ và nhân dân đối với “Quỹ đền ơn đáp nghĩa’ và các hoạt động khác như: xây dựng, sữa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi ốm đau, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ…

– Huy động nhân dân đóng góp cho các hoạt động nhân đạo từ thiện như: hỗ trợ, giúp đỡ người già đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người bị thiên tai, hoả hoạn…

Đánh giá kết quả và nêu điển hình.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

Triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động, tiếp tục vận động nhân dân nâng cao chất lượng, lồng ghép vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc cụ thể, đề ra các giải pháp thực hiện, phấn đấu từng khu dân cư: Đoàn kết, có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Xây dựng Gia đình văn hoá, KDC văn hoá . Phát động đăng ký thi đua …

Hướng Dẫn Tổ Chức Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc Năm 2022

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Mẫu hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nội dung cơ bản của mẫu hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc như sau:

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 20……

Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 20…… của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 20…… như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

– Tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam; về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

– Đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

2. Yêu cầu

– Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 được tổ chức ở khu dân cư hoặc liên khu dân cư đảm bảo chất lượng thiết thực.

– Tổ chức Ngày hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung tuyên truyền:

– Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập thế giới của đất nước và địa phương, cơ sở.

– Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII.

– Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và đồng bào các giới, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài “Hướng về biển, đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo thiết thực cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn các tuyến biên phòng, biển, hải đảo.

– Tuyên truyền, động viên Nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

– Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo địa phương tham dự Ngày hội.

1.2. Hình thức tuyên truyền:

– Tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh, truyền hình.

– Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

– Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tốt trên Báo đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Website của MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp…

– Các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

2. Tổ chức một số hoạt động trước Ngày hội Đại đoàn kết

2.1. Tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân, đối thoại giữa Nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2.2. Đánh giá kết quả công tác Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các mặt công tác khác của Mặt trận.

2.3. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương.

2.4. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng…

2.5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ở địa bàn dân cư, chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội. Tổ chức các hình thức tọa đàm, hiến công, hiến kế, phát huy sáng kiến của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương.

3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

3.1. Thành phần tham gia Ngày hội:

– Nhân dân ở khu dân cư, liên khu dân cư; người dân đi làm ăn xa; cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp đóng trên địa bàn dân cư.

– Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho khu dân cư.

– Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn khu dân cư dự Ngày hội.

3.2. Hình thức trang trí:

– Treo có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn trên địa bàn khu dân cư.

– Ma két trang trí nơi tổ chức Ngày hội:

(Lô gô của Mặt trận)

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. xã (phường, thị trấn)….

Ngày….. tháng…. năm 20….

3.3. Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong khoảng từ ngày 01/11 đến 18/11/20…., có thể tổ chức trong 01 ngày.

3.4. Chương trình Ngày hội:

* Phần lễ:

– Chào cờ.

– Giới thiệu thành phần đại biểu dự Ngày hội.

– Ôn lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

– Báo cáo của Trưởng Ban Công tác Mặt trận gồm các nội dung: tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và xây dựng nông thôn mới (đô thị văn minh) của địa phương; ý kiến của Nhân dân tham gia với đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với quần chúng Nhân dân nơi cư trú; về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phương hướng thực hiện năm 2021.

– Mời đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện đội ngũ cán bộ, đảng viên cư trú trên địa bàn tham gia đối thoại với Nhân dân.

– Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương và nội dung của Cuộc vận động.

– Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có).

– Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

* Phần hội: Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hội trại; khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi đậm nét truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc. Tùy theo điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tạo không khí đoàn kết, ấm cúng tại khu dân cư.

– Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, phần hội có thể tổ chức trước và sau phần lễ cho phù hợp.

3.5. Trách nhiệm tổ chức Ngày hội:

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì; tổ chức liên khu dân cư (do MTTQ Việt Nam cấp xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận thực hiện) các khu dân cư phối hợp chủ trì; cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tuỳ theo đặc điểm của từng nơi để quy mô tổ chức cho phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Hướng dẫn Mặt trận cấp huyện, xã, khu dân cư tổ chức thực hiện.

– Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo cáo cấp ủy và tham mưu văn bản cho chỉ đạo chính quyền, cấp ủy trực thuộc phối hợp với Mặt trận thực hiện.

– Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư; khen thưởng các khu dân cư, gia đình tiêu biểu.

– Phối hợp cơ quan báo chí để tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

2. Đề nghị các cơ quan Trung ương, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

– Hướng dẫn các cấp hội phối hợp với Mặt trận cùng cấp tổ chức Ngày hội.

– Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội ở một số địa phương.

– Có kế hoạch và phối hợp tặng quà, động viên các địa phương khó khăn trong dịp tổ chức Ngày hội.

Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) trước ngày 10/12/2020.

Nơi nhận:

– Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để báo cáo);

– Các đ/c Phó Chủ tich Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

– Ban Tuyên giáo TW;

– Ban Dân vận TW;

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

– Thường trực các tỉnh, thành ủy;

– Các tổ chức thành viên của Mặt trận;

– Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố;

– Các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

– Lưu VT, BPT.

Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc: Thắt Chặt Tình Đoàn Kết, Vun Đắp Tình Làng, Nghĩa Xóm

Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân huyện Phong Điền

Những ngày này, khắp các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền, đâu đâu cũng thấy không khí tươi vui, phấn khởi tại các khu dân cư chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Có mặt tại Làng cổ Phước Tích, nơi diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết thôn Phước Phú (xã Phong Hòa), ngay từ sáng sớm mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn đã đông chật người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết. Đây là thôn tổ chức đại hội điểm của tỉnh nên công tác tổ chức được chuẩn bị rất chu đáo. Trong ngày Hội Đại đoàn kết, Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 89 năm của MTTQ Việt Nam, nhìn nhận, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở khu dân cư, cùng đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi cảm nhận được không khí vui mừng, phấn khởi của người dân nơi đây trong ngày hội toàn dân đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Lê Trọng Diễn chia sẻ: “Mấy ngày nay, người dân thôn Phước Phú đều háo hức chờ đón ngày hội này, bởi, qua đây, có thêm dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng xây dựng chính quyền, hiểu rõ hơn về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư, đồng thời gặp gỡ, giao lưu với nhau…”

Bí thư Chi bộ thôn Phước Phú, Lê Trọng Nam cho biết: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm nay của thôn được nhân dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng, bởi những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền, đời sống người dân trong thôn đã không ngừng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 35 triệu đồng/ người, toàn thôn có 7 hộ nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định”.

Người dân trong thôn Phước Phú càng vui hơn bởi xã Phong Hòa vừa được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, nhiều mô hình kinh tế được nhân rộng và mang lại kết quả cao. Tình làng nghĩa xóm được gắn kết, giúp nhau giảm nghèo, phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình. Xuất hiện nhiều hộ điển hình, có thành tích xuất sắc trong xây dựng các phong trào ở khu dân cư. Những tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa sạch sẽ đi cùng với đó là hơn 1 km tuyến đường hoa được người dân làng cổ Phước Tích chăm sóc từ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” .

Cảm động nhất là bài tham luận tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Phước Phú của chị Trương Thị Lệ Thảo với bài thơ về phong trào ngày Chủ nhật xanh tại địa phương. 36 tuần ra quân chủ Nhật xanh chị chưa bỏ một buổi ra quân nào, bài thơ như một lời khẳng định tình đoàn kết thôn xóm trong thực hiện các phòng trào thi đua của địa phương. Đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Còn bà Hồ Thị Sen thì không giấu được vui mừng: “Dù đã 80 tuổi nhưng năm nào tôi cũng đến dự ngày Hội của thôn, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, quãng diễn nghề làm gốm, làm bánh truyền thống của quê hương. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, tạo sự hòa thuận trong thôn xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của địa phương”.

Và nhân dân thôn Phước Phú nói chung và làng cổ Phước Tích nói riêng cũng đón nhận thêm niềm vui khiđồng chí Bí thư Huyện ủy Phong Điền Nguyễn Thanh Bình thông tin đến bà con nhân dân về chủ trương trùng tu, bảo tồn, tôn tạo, giữ được tính nguyên gốc của các giá trị làng cổ; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm lưu giữ, tiếp nối và phát huy những giá trị truyền thống của làng cổ Phước Tích. Bí thư Huyện ủy Phong Điền cũng mong muốn bà con nhân dân đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện việc bảo tồn và phát huy các giá trị đó để Làng cổ Phước Tích luôn là điểm đến yêu thích của du khách.

Đồng chí Hồ Tá Thạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phong Điền chia sẻ: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được tổ chức vào tháng 11 hàng năm gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng xã hội. Qua ngày hội, người dân có dịp vui chơi, chia sẻ cách làm ăn, nuôi dạy con cái và đặc biệt là vun đắp tình làng, nghĩa xóm, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế – xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội như bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thông qua ngày hội, nhân dân được nói lên những tâm tư, tình cảm của mình, từ đó, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết”.

Hòa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư đó là các hoạt động văn hóa truyền thống, và các trò chơi dân gian, văn nghệ thể dục thể thao được các thôn tổ chức để góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của mỗi làng quê. Bên cạnh đó, những món quà yêu thương cũng được gửi trao cho các hộ còn khó khăn, hay các suất học bổng để động viên các em đến trường được trích từ các nguồn quỹ khác nhau để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ngày càng thực sự đầm ấm, vui tươi, thiết thực và nhiều ý nghĩa.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đó là lời khẳng định của đồng chí Nguyễn Nam Tiến,UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khi dự Đại đoàn kết tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn.

Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân

(ĐN) – Sáng 16-11, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư do Ban công tác Mặt trận ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018)…

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ nhân dân ấp Long Khánh 3

Phát biểu trước bà con nhân dân ấp Long Khánh 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong dịp kỷ niệm “Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” 18-11 năm nay, Tỉnh ủy đã phân công các Ủy viên Ban TVTU về dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con ở khu dân cư để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân; khích lệ, động viên nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả mà Chi bộ, các đoàn thể và nhân dân ấp Long Khánh 3 đã đạt được trong năm 2018. Trong đó, cả ấp hiện nay chỉ còn 4/475 hộ nghèo; 95% hộ gia đình có thu nhập, việc làm ổn định; 100% hộ có nhà ở kiên cố.

Các đoàn thể trong ấp đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng 4,5 km giao thông nông thôn; làm sân nhà văn hóa và sân bóng chuyền và tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo…Kết quả này thể hiện rõ sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, cộng đồng trách nhiệm, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách và có công

Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Tam Phước và ấp Long Khánh 3 tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, xây dựng xã, ấp ngày càng vững mạnh. Trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Trung ương MTTQVN và tỉnh phát động; thực hiện nhiều mô hình giúp nhau làm giàu; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp cần đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào và các cuộc vận động, làm cho các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa rộng, thu hút mọi người, mọi nhà tích cực tham gia, đem lại lợi ích thiết thực cho các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, ngoài việc UBND tỉnh tặng quà cho các ấp, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng có những phần quà gửi tặng các gia đình chính sách, có công ở ấp Long Khánh 3.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Báo Cáo Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!