Đề Xuất 5/2022 # Báo Cáo Công Tác Tự Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Theo Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn # Top Like

Xem 13,068

Cập nhật nội dung chi tiết về Báo Cáo Công Tác Tự Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Theo Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,068 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Góp Phần Giữ Vững Kỷ Cương, Kỷ Luật Của Đảng
 • Thực Trạng Và Kinh Nghiệm Thực Hiện Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Giữa Nhiệm Kỳ Đại Hội Lần Thứ Xv Của Đảng Bộ Tỉnh
 • Bài Giảng Chức Năng Kiểm Tra
 • Bài Giảng Chức Năng Kiểm Tra Trong Quản Trị
 • BÁO CÁO Công tác tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn I. Khái quát tình hình của chi bộ

  Căn cứ vào nghị quyết chi bộ trường MN Hương Sen nhiệm kỳ 2022-2017;

  Căn cứ vào quy chế làm việc của chi ủy và chi bộ nhiệm kỳ 2022-2017 của chi bộ trường MN Hương Sen.

  Thực hiện kế hoạch số 04 – KH/UBKT ngày 14/10/2016 về việc báo cáo việc kiểm tra, giám sát của chi bộ theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn

  – Đặc điểm tình hình của chi bộ:

  + Tổng số đảng viên của chi bộ: 13 đ/c (trong đó dự bị 04 đ/c)

  – Ngày 4/12/2015 kết nạp: 1 đ/c.

  – Ngày 7/10/2016 kết nạp: 3 đ/c

  + Đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt: Không.

  + Đảng viên sinh hoạt tạm thời: Không.

  + 3 đ/c BGH đã qua lớp trung cấp lý luận chính trị.

  Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022 . Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục là tổ chức tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tuổi mầm non. Trong quá trình thực hiện công tác chi bộ có những khó khăn, thuận lợi như sau:

  Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, 100% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng, có nhận thức đúng đắn, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt.

  Là chi bộ trường học, đảng viên làm việc tập trung tại trường, là đồng nghiệp, do đó rất thuận lợi trong việc quán triệt và thực hiện nghị quyết Đảng các cấp, nghị quyết chi bộ và công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ.

  – Cấp ủy chi bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác tự kiểm tra còn ít và dựa trên công tác đặc thù của chuyên môn

  II. Việc thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát 1. Việc lãnh đạo triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh, thành ủy và của Đảng ủy về công tác kiểm tra giám sát.

  – Tháng 3/2015 đại hội chi bộ xong, chi bộ đã xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2017 và đã xây dựng quy chế làm việc.

  Đã phân công cho 10 đ/c đảng viên từ tháng 3/2015; tháng 10/2016 bổ sung phân công cho 3 đ/c đảng viên mới kết nạp.

  – Chi bộ đã xây dựng quy chế làm việc của chi ủy và chi bộ nhiệm kỳ 2022-2017, đã phân công cho các đ/c đảng viên, đ/c phó bí thư về công tác kiểm tra giám sát của chi bộ, giám sát đối với đảng viên.

  – Chi bộ đã thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra theo từng công tác kiểm tra theo từng tháng, quý năm theo kế hoạch nghị quyết đã đề ra

  – Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của điều lệ đảng

  – Chi bộ tổ chức quán triệt triển khai các văn bản của các cấp như quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, trong đó chương VII công tác kiểm tra, giám sát của đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, điều 30,31,32,33.

  – Triển khai công văn số: 01-CTr/UBKT ngày 30/7/2015 về chương trình công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra đảng ủy khóa XI nhiệm kỳ 2022-2020.

  – Chi bộ đã thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo chức trách nhiệm vụ được phân công dựa trên nhiệm vụ của từng đ/c đảng viên, có sơ kết, tổng kết cùng với đánh giá công tác lãnh đạo theo tháng, quý, sáu tháng, một năm.

  2. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

  – Chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát, phân công cho đ/c phó bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra giám sát là đ/c Nguyễn Thanh Giang.

  – Chi bộ đã gửi quy chế làm việc + phân công nhiệm vụ cho từng đ/c đảng viên trong chi bộ.

  – Chi bộ kiểm tra 100 % đảng viên sinh hoạt trong chi bộ theo kế hoạch phân công cụ thể

  – Kiểm tra đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên:

  + Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên

  + Kết quả kiểm tra: Không có trường hợp nào vi phạm

  – 100 % đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị quy định của đảng của cấp ủy, cấp trên, và của đảng ủy, pháp luật của nhà nước.

  – Các đ/c trong chi bộ luôn chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc chế độ công tác thực hiện dân chủ trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  – Các đ/c đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên

  * Đánh giá chung: Chi bộ luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng các cấp. Bước đầu đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những thiếu sót của đảng viên trong chi bộ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

  – Ưu điểm: Chi bộ đã xây dựng được kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra đã đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, kịp thời nhắc nhở đảng viên hoàn thành tốt nhiệm v ụ được giao.

  – Nguyên nhân: Do cấp ủy chưa được tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra công tác đảng và còn kiêm nhiệm nhiều công tác chính quyền, chuyên môn, đoàn thể, thời gian hạn hẹp, còn tập trung nhiều vào công tác chuyên môn.

  + Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trước hết phải luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng;

  + Phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung và đối tượng được kiểm tra, giám sát;

  + Trong công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng các quy định, trình tự thủ tục và hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên; trước khi ban hành kết luận kiểm tra, giám sát, kết quả kiểm tra phải được báo cáo Chi ủy và báo cáo xin ý kiến các đảng viên tại các cuộc sinh hoạt Chi bộ.

  + Chi ủy luôn quan tâm, tập trung sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; trong nội dung kiểm tra, giám sát cần chú trọng đến tình hình chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của đảng viên; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  + Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã ban hành; đảm bảo thực hiện đúng quy định, quy trình thủ tục, kịp thời, linh hoạt và tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát;

  + Chi ủy thường xuyên bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, tình hình thực tế của cơ quan để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung và hình thức kiểm tra, giám sát đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đồng thời báo cáo, xin ý kiến tổ chức đảng cấp trên xem xét, hướng dẫn xử lý những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

  + Chi ủy tăng cường công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kết luận và kiến nghị sau kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên;

  + Căn cứ vào tính chất và nội dung kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát, Chi ủy xem xét tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau các cuộc kiểm tra, giám sát hoặc gắn với hội nghị kiểm điểm đánh giá Chi ủy Chi bộ cuối năm.

  5. Những đề xuất, kiến nghị:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cà Mau: Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Kịp Thời Phát Hiện Đảng Viên Vi Phạm
 • Mẫu Test Case Tốt Nhất Kèm Ví Dụ
 • Gd Hn: Khoa Học Quản Lý Giáo Dục
 • 3 Phần Mềm Kiểm Tra Lỗi Chính Tả Tiếng Việt Miễn Phí Tốt Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Chính Tả Và Ngữ Pháp Trong Powerpoint
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Báo Cáo Công Tác Tự Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Theo Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100