Đề Xuất 2/2023 # 5 Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Bền Vững # Top 2 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # 5 Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Bền Vững # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 5 Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Bền Vững mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm 2018, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, tuy nhiên nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, TTCK Việt Nam tiếp tục ổn định, phát triển. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết đăng ký giao dịch đều có lợi nhuận khả quan, tiết mục mở rộng sản xuất, quy mô thị trường ngày càng lớn, hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán ngày càng chuyên nghiệp và là cầu nối quan trọng trong hoạt động thị trường; công tác quản lý, giám sát đều được siết chặt hơn, nhiều vụ việc trên thị trường đã được xử lý nghiêm minh và công bố công khai, mang tính răn đe; thị trường hoạt động đã vào nền nếp, tính tuân thủ ngày càng được nâng cao.

Trao đổi về định hướng phát triển TTCK năm 2019, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết: Nhằm tiếp tục phát triển TTCK bền vững, trong năm 2019, UBCNNN tập trung 4 một số mục tiêu và 5 giải pháp trọng tâm sau:

Một là, bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của TTCK.

Hai là, tiếp tục triển khai và quyết liệt công tác tái cấu trúc TTCK.

Ba là, tiếp tục phát triển các sản phẩm mới cho TTCK.

Bốn là, tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng TTCK.

iải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Để có thể thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2019, UBCKNN tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát: Hoàn thành dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi); trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019); nghiên cứu, dự thảo các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sửa đổi). Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, điều hành TTCK, hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm bảo đảm an toàn cho TTCK.

Thứ hai, tăng cung hàng hóa và cải thiện chất lượng nguồn cung:

Về thị trường cổ phiếu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước từ DN gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch. Tăng cường rà soát xử lý kịp thời các DN không tuân thủ việc niêm yết/đăng ký giao dịch sau khi đã cổ phần hóa; Triển khai Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu…; và chuyển nhượng vốn theo phương thức dựng sổ… Cùng với đó, triển khai cơ chế tạo lập thị trường, phát hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty (CG code); Tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng về vấn đề sử dụng vốn;

Về đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán: UBCKNN triển khai sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ trong đầu năm 2019. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng các chỉ số mới để làm tài sản cơ sở cho các sản phẩm phái sinh như chỉ số chung của hai Sở (VNXMid/Small, VNX200); chỉ số High Dividend Index, chỉ số QTCT, các chỉ số theo nhu cầu của các Quỹ đầu tư.

Về hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu: UBCKNN tập trung triển khai đề án tổ chức giao dịch trái phiếu DN. Theo đó, hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu DN và xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về trái phiếu DN; khuyến khích các công ty đưa trái phiếu lên niêm yết; xây dựng cổng thông tin trái phiếu DN.

Thứ hai, phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường: Triển khai Đề án tái cấu trúc TTCK và DN bảo hiểm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ… Đối với công ty quản lý quỹ, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp lý, kiểm soát vấn đề quản lý tách bạch tài sản của các nhà đầu tư ủy thác, kiểm tra chỉ tiêu an toàn tài chính, đưa công ty quản lý quỹ không đáp ứng điều kiện vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt…

Thứ ba, tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ: Triển khai các công tác thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm; Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác, quản lý, giám sát TTCK…

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cụ thể như: Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị của UBCKNN, 2 Sở Giao dịch Chứng khoán trong giám sát, phát hiện và xử phạt nghiêm các vi phạm về thao túng, nội gián, các hành vi gian lận, vi phạm về nghĩa vụ báo cáo…

Thứ năm, triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng frontier market lên hạng emerging market trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE như: Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa và gia tăng chất lượng sản phẩm trên thị trường; tăng cường tính công khai, minh bạch; cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư…

Vụ Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA

VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

(Theo Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2016)

I. Nhiệm vụ:

  1. Trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

  a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phát triển thị trường chứng khoán, các đề án về tổ chức, hoạt động của các thị trường giao dịch chứng khoán;

  c) Ý kiến tham gia các chính sách, chế độ về thuế, phí, lệ phí, quản lý ngoại hối.

  2. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chính sách và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, đảm bảo cho thị trường hoạt động công khai, công bằng và đúng pháp luật.    

  3. Trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định:

  c) Chấp thuận cho các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán nước ngoài mở chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc các Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam mở chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại nước ngoài;

  d) Chấp thuận việc đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, các sản phẩm phái sinh, thay đổi và áp dụng các phương thức, các nghiệp vụ giao dịch và hệ thống giao dịch mới.

  4. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc quản lý hoạt động của các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

  5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công bố thông tin của các đối tượng tham gia thị thị trường chứng khoán.

  6. Xây dựng các báo cáo hàng năm hoặc báo cáo đột xuất về hoạt động của thị trường chứng khoán theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tổ chức thực hiện công tác thống kê, phân tích thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao.

II. Quyền hạn:

1. Tổ chức chỉ đạo triển khai lĩnh vực công tác được giao thống nhất trong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tham gia biên soạn tài liệu và đào tạo công chức; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

  3. Được ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Quy chế làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giải Pháp Nào Đẩy Mạnh Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam?

Ngày 28/7/2020 đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Từ một thị trường non trẻ, đến nay TTCK Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, trở thành kênh huy động vốn trung- dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Bước phát triển đáng ghi nhận

Trong 20 năm qua, vốn hóa thị TTCK Việt Nam đã tăng trưởng ở mức trung bình hơn 50%/năm. Đến 30/6/2020, tổng vốn hóa TTCK Việt Nam đạt mức 5,5 triệu tỷ đồng, tỷ lệ vốn hóa thị trường/GDP đã tăng từ mức 0,3% GDP năm 2000 lên mức 104% GDP tháng 6/2020. Trong đó, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt trên 4 triệu tỷ đồng, tương ứng khoản 64,5% GDP năm 2019 (theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Vốn hóa thị trường trái phiếu đạt khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng, tương đương mức 39% GDP năm 2019 (trái phiếu Chính Phủ đạt 29,18%, trái phiếu doanh nghiệp đạt 10,28%). TTCK phát triển mạnh mẽ đã giúp cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng cân đối, bền vững hơn.

Ước tính tỷ trọng vốn hóa khu vực chứng khoán trong tổng tài sản hệ thống tài chính hiện nay ở mức khoảng 30,6%, không cách quá xa so với mức 68,7% của khu vực các tổ chức tín dụng và cao hơn nhiều so với tỷ trọng 21% vào năm 2010.

Không những vậy, TTCK cũng đã chứng minh vai trò ngày càng quan trọng trong huy động vốn, cung ứng vốn trung- dài hạn cho phát triển kinh tế. Vào năm 2006, TTCK mới huy động được 40 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế, thì đến năm 2019 con số này đã đạt 320 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2018 và gấp 8 lần so với năm 2006.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế qua TTCK vẫn đạt khoảng 107 nghìn tỷ đồng. Ước tính tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm được thực hiện qua kênh TTCK Việt Nam ở mức bình quân 16,5%/năm giai đoạn 2016-2019.

Trong giai đoạn từ 2000 đến nay, hàng loạt thị trường mới đã được bổ sung giúp TTCK Việt Nam ngày càng hoàn chỉnh. Đặc biệt vào ngày 10/8/2017, thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) Việt Nam đã chính thức được khai trương. Theo đó, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 5 có TTCKPS trong khu vực ASEAN bên cạnh Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan và là quốc gia thứ 42 trên thế giới có thị trường tài chính bậc cao này. Đây là bước đệm để tiến tới hình thành các sản phẩm và công cụ đầu tư, quản lý rủi ro mới, hấp dẫn, đa dạng hơn, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua cơ chế đấu giá minh bạch, hiện đại và gắn cổ phần hóa với đăng ký giao dịch, niêm yết, TTCK đã góp phần quan trọng vào những kết quả cổ phần hóa và thoái vốn DNNN thời gian qua. Không những vậy, TTCK còn giúp tăng cường tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp có chứng khoán giao dịch và bảo vệ lợi ích nhà đầu tư…

Đặc biệt, TTCK Việt Nam đã phát triển các loại hình quỹ mới như quỹ mở, quỹ thành viên, quỹ ETF, quỹ đầu tư bất động sản, qua đó thúc đẩy tính chuyên nghiệp, sự phân bổ hiệu quả nguồn lực vốn đầu tư, tạo sức cầu bền vững và độ sâu của thị trường…

Những vấn đề cần hoàn thiện

20 năm vẫn chưa phải là dài để TTCK thực sự lớn về quy mô, trở nên chuyên nghiệp, hiện đại, bắt kịp với thế giới. Do đó, vẫn còn một số điểm cần cải thiện.

Về quy mô TTCK Việt Nam, mặc dù tăng trưởng mạnh qua từng năm, song vẫn còn khá nhỏ so với các nước trong khu vực và tính ổn định chưa cao. Giá trị vốn hóa TTCK của Việt Nam (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) năm 2019 tương đương 102,6% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực (Nhật Bản 337%, Singapore 257%, Thái Lan 161%, Malaysia 215%, Philippines 107%…). Do đó, cần tiếp tục mở rộng quy mô thị trường.

Tính ổn định của thị trường chưa cao thể hiện qua việc vẫn còn bị tác động mạnh, bởi những diễn biến tiêu cực trong và ngoài nước như giá dầu, tỷ giá, giá vàng, biến động trên thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế hay những tin đồn… Hiện nay, TTCK Việt Nam chỉ mới được Tổ chức tính toán chỉ số chứng khoán toàn cầu (FTSE) đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Cùng với đó, thanh khoản TTCK thể hiện qua tỷ suất vòng quay chứng khoán của Việt Nam dù tăng mạnh trong những năm gần đây, nhưng vẫn ở mức khá thấp so với khu vực và thế giới. Tỷ suất này của Việt Nam năm 2019 là 22,3%, thấp hơn nhiều so với mức 28,3% của ASEAN-5, 29% của Ấn Độ, 130% của Hàn Quốc, 223,7% của Trung Quốc và 87% bình quân thế giới. Theo đó, cần có kế hoạch và giải pháp cụ thể để TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi đến năm 2023 theo yêu cầu của Chính phủ.

Bên cạnh đó, TTCK cần được hoàn thiện, đồng bộ và tiệm cận thông lệ quốc tế hơn nữa, nhất là các hướng dẫn triển khai Luật chứng khoán sửa đổi (2019) và Chiến lược phát triển TTCK 2021-2030, trong đó cần chú trọng xây dựng chiến lược cấu phần về số hóa ngành chứng khoán (trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối – blockchain và dữ liệu lớn – big data sẽ là những công cụ quan trọng). Ngoài ra, công cụ quản lý, giám sát vẫn chủ yếu là giám sát tuân thủ, cần tiến đến giám sát dựa trên mức độ rủi ro; quy định về công bố, minh bạch thông tin cần nhất quán giữa các văn bản pháp luật; chế tài xử phạt, cưỡng chế cần thực sự đủ mạnh…

Ngoài ra, nguồn cung hàng hóa, sản phẩm trên thị trường còn chưa phong phú, đa dạng, chất lượng các công ty niêm yết và các công ty chứng khoán chưa cao. Trong số 1.723 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở GDCK (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) vẫn còn một số doanh nghiệp nhỏ, hoạt động chưa hiệu quả, năng lực quản trị còn ở mức thấp. Các mảng khác của thị trường như sản phẩm quỹ đầu tư, sản phẩm liên kết bảo hiểm, hợp đồng quyền chọn, đầu tư có cam kết bảo toàn vốn,… chưa được cung cấp.

Cơ sở nhà đầu tư chưa đa dạng, chủ yếu vẫn là nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư tổ chức (nhất là các quỹ đầu tư) còn chưa nhiều. Thị trường cổ phiếu vẫn dễ có những biến động lớn trước nhiều yếu tố như tâm lý, thông tin, biến động trong và ngoài nước. Nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào ngân hàng thương mại, bảo hiểm xã hội, công ty bảo hiểm…

Tìm Giải Pháp Phát Triển Đô Thị Bền Vững

(QNO) – Sáng nay 26.11, tại chúng tôi Kỳ, UBND tỉnh phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Quy hoạch phát triển đô thị ven sông, ven biển và quản lý môi trường các đô thị – khu công nghiệp, tỉnh Quảng Nam”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nhận được gần 20 bài viết của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong tỉnh, các viện nghiên cứu, trường đại học và các hội nghề nghiệp. Đây là diễn đàn mở để các chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh và chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị chia sẻ, đóng góp cho tỉnh các giải pháp thiết thực trong việc quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp và quản lý môi trường. Đặc biệt là các giải pháp để nâng cao chất lượng đô thị, xây dựng chương trình phát triển đô thị, kết nối đô thị với đô thị ven sông, ven biển, có bản sắc, theo định hướng phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới đô thị xanh, đô thị thông minh…

Theo các chuyên gia, để Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, đóng góp đáng kể cho Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành vùng có tính chất động lực, lan tỏa, thì quá trình đô thị hóa cùng với quá trình công nghiệp hóa của Quảng Nam cần phải phát triển nhanh hơn nữa theo hướng phát triển bền vững. Quảng Nam cần phải có một chiến đô thị hóa hiệu quả mang đặc thù riêng biệt của tỉnh nhằm khai thác lợi thế so sánh của tỉnh trong thời gian đến.

Đến nay Quảng Nam có 15 đô thị, với 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 12 đô thị loại V. Hiện còn 3 huyện mới chia tách chưa có đô thị là Tây Giang, Nam Trà My và Nông Sơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết 5 Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Bền Vững trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!