Đề Xuất 7/2022 # 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng # Top Like

Xem 137,412

Cập nhật nội dung chi tiết về 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng mới nhất ngày 06/07/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 137,412 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Phòng Chống Tham Nhũng
 • Chú Trọng Triển Khai Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng
 • Chủ Động Triển Khai Những Biện Pháp Phòng Và Chống Tham Nhũng Có Hiệu Quả
 • Tội Phạm Tham Nhũng Và Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Luận Văn Tội Phạm Tham Nhũng
 • Tham nhũng là vấn đề toàn cầu chứ không riêng gì tại Việt Nam. Tham nhũng ngăn cản ngăn cản đất nước phát triển, ngăn cản vượt qua các thách thức nghiêm trọng. Nó còn cản trở đầu tư trong và ngoài nước, làm lung lay, giảm niềm tin của Nhân dân đối với cán bộ.

  Download tài liệu

  Sinh viên sau khi học lớp Thanh viên viên chính tại Trường cán bộ thanh tra đã thực hiện đề tài: Một số vấn đề chung và tham nhũng và thực trạng công tác phòng chống tham nhũng. Trong phạm vi nghiên cứu của bài tiểu luận, sinh viên chỉ nêu những vấn đề chung (quan điểm của đảng, nhà nước trong vấn đề này)… Đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa công tác, hiệu quả phòng chống tham nhũng.

  Đề tài: Phòng, chống tham nhũng tại Việt nam trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị biện pháp phòng chống tham nhũng. Bài tiểu luận này của sinh viên đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ bài tiểu luận nhưng học sinh nêu lên những nội dung hết sức phong phú và đầy đủ về vấn đề này. Bài tiểu luận được đánh giá cao bởi việc nghiên cứu chi tiết. Cấu trúc bao gồm:

  Download tài liệu

  • Tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
  • Những thách thức đặt ra trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
  • Kiến nghị về công cuộc phòng, chống tham nhũng

  Đây là luận án tiến sĩ luật học chuyên ngành lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. Phải nói rằng chuyên môn, mức độ nghiên cứu của bài luận này rất chuyên sâu. Bởi vì là luận án tiến sĩ nên việc nghiên cứu cũng phải kỹ lưỡng.

  Download tài liệu

  Không chỉ đưa ra những cơ sở lý luận của pháp luật về phòng chống, tham nhũng. Nghiên cứu sinh còn phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về thực trạng pháp luật tại Việt Nam hiện nay. Từ cơ sở lý luận và thực trạng thì mới đưa ra quan điểm của mình và đề xuất yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng chống tham nhũng.

  Đây là một công trình nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên đại học luật tp Hồ Chí Minh. Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích nội dung.

  Nhóm sinh viên thực hiện nghiên cứu các bộ luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Singapore và tiến hành so sánh trên nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ như: tên gọi của Luật, đối tượng, hiệu lục, thẩm quyền cơ quan điều tra, hình phạt…

  Download tài liệu

  Từ những đánh giá này để thấy được những điều cần phải cải tiến. Và đưa ra kiến nghị, kết luận nâng cao công cuộc phòng tham nhũng tại Việt Nam

  Download tài liệu

  Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng còn nhiều vấn đề phức tạp và kéo dài. Cần phải biết rõ nguyên nhân của nó để xem xét, đánh giá và lý giải nghiêm túc. Từ những nhìn nhận đó thì mới có bài học, kiến nghị với Tỉnh ủy phù hợp nhất. Đề tài này được thực hiện nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác chống tham nhũng tại tỉnh. Đồng thời đưa ra những kế hoạch phòng chống tham nhũng hiệu quả.

  Đấu tranh đẩy lùi, ngăn chặn tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách của cả nước. Bài tiểu luận cao học này được tiến hành nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác tư tưởng trong việc phòng, chống tham nhũng. Những điều đã làm rõ trong đề tài đó là:

  Download tài liệu

  • Khảo sát làm rõ thực trạng
  • Làm rõ các nội dung về mặt lý luật
  • Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong việc ngăn chặn tệ nạn tham nhũng của nước ta.

  Download tài liệu

  Đề tài khóa luận tốt nghiệp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Vấn đề chống tham nhũng luôn được đề cao trong thời xưa và nay. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chống tham nhũng quan trọng thế nào, bao gồm những nội dung chi tiết nào; thì trong bài luận này sẽ được làm rõ.

  Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi mang tính thực tiễn và thời sự. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên qua các giai đoạn, thực trạng sẽ có vấn đề khác nhau.

  Download tài liệu

  Bài luận văn này với mục đích làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn. Đánh giá thực trạng cũng như đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả, khai thi nhằm góp phần vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

  Download tài liệu

  Thanh tra đóng vai trò quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc tham nhũng. Chính vì vậy, cần phải hiểu rõ vấn đề này để nâng cao Trách nhiệm, công tác thanh tra.

  Trong phạm vi bài báo cáo, sinh viên chỉ nghiên cứu trên sách báo, internet và thực tế, đưa ra những vấn đề lý luận, thực trạng và những ảnh hưởng tới nền kinh tế. Từ đó đề xuất các biện pháp đấu tranh phòng chống phù hợp nhất.

  Download tài liệu 100+ Tiểu luận phòng chống tham nhũng hay

  Mặc dù chỉ nghiên cứu, phân tích nội dung là chính nhưng bài tiểu luận được đánh giá rất cao bởi sự chi tiết, thông tin chính xác. Ngoài ra, các giải pháp đưa ra đều rất thiết thực và mới mẻ, khả thi.

  II. Các vấn đề về phòng, chống tham nhũng cần biết

  1. Giải pháp chống tham nhũng cần tập trung thực hiện

  • Cần phải rà soát, sửa đổi và bổ sung những văn bản quy phạm về pháp luật quản lý kinh tế – xã hội
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính và nỗ lực hoàn thiện những quy định trong xây dựng. Ngoài ra, các dự án đấu thầu cần phải công khai và minh bạch
  • Việc đánh giá cũng như hoàn thiện quy định về công tác cán bộ cũng phải chặt chẽ, có tính đảm bảo, thống nhất giữa các khâu với nhau.
  • Đẩy mạnh tuyên truyền thực tiễn, phải chú trọng tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo
  • Tập trung việc thanh tra, kiểm toán kỹ lưỡng những lĩnh vực có nguy cơ về tham nhũng.

  2. Vai trò của việc phòng chống tham nhũng

  Phòng, chống tham nhũng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Cụ thể như sau:

  • Giảm tình hình vi phạm pháp luật nói chung và những vấn đề về tội phạm tham nhũng nói riêng.
  • Bảo vệ sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  • Tạo lòng tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển vững mạnh

  III. Những vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện làm tiểu luận

  Phòng chống tham nhũng và là vấn đề nhạy cảm. Chính vì vậy, khi thực hiện tiểu luận, luận văn cần phải lưu ý những vấn đề sau:

  • Các số liệu, thông tin cần phải đảm bảo chính xác tuyệt đối, có nguồn và trích, ghi rõ ràng.
  • Cơ sở lý luận cần phải đầy đủ, phân tích chi tiết. Có thể tham khảo thực trạng phòng, chống tham nhũng tại nước ngoài và so sánh với Việt Nam để đưa ra những đề xuất, biện pháp phù hợp.
  • Từ thực trạng để đề xuất các biện pháp sát thực tế, phù hợp. Tuy nhiên, những biện pháp phải có tính căn cứ, khả năng thực thi tốt.
  • Tùy vào phạm vi nghiên cứu, trong khuôn khổ để mở rộng vấn đề một cách phù hợp. Vấn đề tham nhũng cần thời gian dài, kéo dài nhiều năm để giải quyết. Chính vì vậy, không nên quá kham phạm vi để khi nghiên cứu bị hời hợt, không tập trung được vào nội dung chính.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng
 • Việt Nam Học Hỏi Kinh Nghiệm Chống Tham Nhũng Của Các Thành Viên Apec
 • Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Cần Xây Dựng Các Biện Pháp Có Tính Đột Phá Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Tham Nhũng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết 10 Bài Tiểu Luận, Luận Văn Về Phòng Chống Tham Nhũng trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×